(12.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Co se týká té první volby do takzvaného ZIFu, tak 7. května skončilo funkční období bývalému předsedovi, panu Ladislavu Velebnému, a pozice předsedy je v tuto chvíli volná. To, co jsem zmiňoval, je zákon č. 256/2000 Sb., konkrétně § 10, který říká, že předsedu dozorčí rady a tři členy volí Poslanecká sněmovna, místopředsedu potom volí a odvolává Senát. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady senátor.

Vzhledem k tomu, že volba předsedy i členů probíhá současně, tak je potřeba si uvědomit, do které funkce budeme volit, anebo vy se rozhodnete volit našeho kolegu pana poslance Pavla Kováčika, protože kolegové za KSČM ho navrhli právě jak do této volby, je to tedy jediný kandidát na předsedu, ale zároveň byl ze strany klubu KSČM navržen případně jako člen i v té volbě druhé, kde tedy budeme vybírat ze dvou kandidátů.

Cituji a konstatuji obsah usnesení číslo 71 volební komise z 20. dubna, kde jsem tedy pověřen, abych vás seznámil s tím, že jedinou nominací na předsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu je pan poslanec Pavel Kováčik, s tím že my jsme původně, protože to bylo dubnové usnesení, počítali, že již bude zvoleno. Navrhovali jsme na komisi funkční období dnem 15. května, tak aby logicky navazovalo na konec předchozího předsedy. Nestihlo se to. Opět po konzultaci s legislativou i s volební komisí logicky počítáme s tím, že pokud bude pan poslanec Kováčik zvolen, může mu funkční období započít dneškem, tedy dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, otevřít rozpravu. Opět volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do té se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci se zeptat předsedy volební komise, když se stane, pokud ta koalice existující zvolí Pavla Kováčika do obou funkcí, co se stane.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tuto eventualitu jsme probírali pečlivě s kolegy z legislativního odboru Sněmovny. Výklad je takový, že pozice předsedy je vyšší, má vyšší platnost. V tu chvíli by ta volba, případné zvolení jako člena bylo bezpředmětné. To místo by zůstalo neobsazeno, a tím pádem by volební komise v příštím kole na příští sněmovnu mohla vyhlásit novou lhůtu, aby to místo bylo obsazeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS ještě jednou do rozpravy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já sice respektuji právo klubu navrhovat, koho chtějí, je to jejich rozhodnutí, ale to mi připadá opravdu absurdní. My počítáme s možností, že volba bude marná v jednom případě díky rozhodnutí klubu KSČM. Tak si to jenom pamatujte, až budete za těmi urnami, abychom nemuseli volit zbytečně, protože vždycky hrozně spěcháme, aby místo se obsadilo, to volné, a pak říkáme, když ho zvolíme, tak vyšší bere, a to místo bude volné, a zase někdy za měsíc, až se sejdeme, budeme volit, protože pak by musely být zřejmě nové lhůty. Pochopil jsem to správně. Nové lhůty, nové nominace, nejdříve na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o tajné volbě v hlasování číslo 51, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 179 pro 128, proti 14, návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod číslo 94 k provedení tajné volby a zahajuji bod

 

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Bod 95 tedy souvisí s předchozí debatou i s dotazem pana předsedy Stanjury. Je to tedy volba členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, první volba, první kolo. Těm předchozím členům, právě panu poslanci Kováčikovi a bývalému poslanci Petru Kudelovi, skončilo funkční období 14. května, proto volební komise vypsala lhůtu na nové nominace. Lhůta běžela do 19. dubna.

Nyní vám předkládám usnesení volební komise číslo 72, které mě pověřuje, abych vás seznámil s návrhy kandidátů na volby dvou členů. Budeme tedy volit dva členy v tomto případě.

První nominace je pan Petr Havel, tady chci podtrhnout, jedná se o společnou nominaci klubu ODS a Pirátů. Omlouvám se, to byla z mé strany nepřesná informace. Není to společná nominace, ale je to nominace za každý klub zvlášť, ale jednoho kandidáta. Pan Petr Havel byl navržen jak klubem ODS, tak klubem Piráti, abychom si vysvětlili. Pro přesnost jsme v usnesení volební komise to jméno nechali takto dvakrát, abyste viděli, že bylo navrženo samostatně každým klubem, ale logicky na volebních lístcích bude pan Petr Havel pouze jednou, abyste nebyli zmateni a nemysleli si, že jsou tam dva lidé se stejným jménem. To znamená, objeví se pouze jednou na volebním lístku.

Další nominace je Pavel Kováčik za KSČM, Monika Oborná za hnutí ANO, Josef Uhlík za KDU-ČSL, Ladislav Velebný za ČSSD a Jitka Věková za hnutí SPD. Tedy sečteno a podtrženo, čtyři pánové a dvě krásné dámy budou navržení, resp. z nich si budete vybírat. Opakuji, ze šesti kandidátů vybíráme dva. Budeme volit dva.

Podle usnesení volební komise funkční období započne dnem - opět to bylo původně myšleno 15. května, logicky pokud budou dnes zvoleni, dnem volby, a navržena je volba tajná. Opět prosím o otevření rozpravy ke způsobu volby a k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím, rozhodneme o způsobu volby.

 

Hlasování pořadové číslo 52, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 52, z přítomných 179 pro 123, proti 12, návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod číslo 95 pro provedení tajné volby a zahajuji bod

 

96.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Poslední dva volební body se týkají médií, veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu a České televize. U Českého rozhlasu je to opět příběh rok starý, už 8. června 2017 skončilo funkční období třem členům Rady Českého rozhlasu, ta rada je devítičlenná, takže tři už je poměrně velký počet. Předchozí Sněmovna 7. června zvolila radním bývalého poslance pana Vítězslava Jandáka. Volební výbor se pak ještě snažil přes léto tu volbu a nominaci zopakovat, ale bohužel vzhledem k volbám to již předchozí Sněmovna nestihla dokončit.

Současný volební výbor tedy vyhlásil prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny lhůtu oprávněným organizacím a sdružením podle zákona, aby do 2. března předložily volebnímu výboru návrhy kandidátů. Sešlo se 17 nominací a v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb. a zároveň se zákonem o Českém rozhlasu musí volební výbor zúžit počet všech těch kandidátů na trojnásobek neobsazených míst. To znamená, že neobsazená jsou v tuto chvíli dvě místa a volební výbor vám, Sněmovně, tedy prostřednictvím volební komise předkládá zúžené jakési finále, nebo chcete-li semifinále zúžené na šest kandidátů a kandidátek, tak jak je navrhly neziskové občanské organizace a jak je tedy zúžil, ten výběr, právě volební výbor.

Je to usnesení číslo 69 ze dne 17. dubna. Nominace jsou následující, za prvé, v abecedním pořadí, 1. Petr Arenberger, 2. Jan Jirák, 3. Eva Katrušáková, 4. Zdeněk Mahdal, 5. Jaroslav Růžička, 6. Lucie Wittlichová.

I v tomto případě je to stejné jako u všech předchozích bodů. Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, volební výbor i volební komise navrhují volbu tajnou, dvoukolovou. Pokud někdo bude zvolen, šestileté funkční období začíná dnem volby. A já prosím o otevření rozpravy ke kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby v hlasování číslo 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 179 pro 122, proti 15. I tady byla tajná volba schválena.

 

Přerušuji bod 96 pro provedení tajné volby a zahajuji bod

 

97.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Tady máte také, pane předsedo, znovu slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP