(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím, paní poslankyně, páni poslanci, o ztišení, abychom slyšeli, koho jsme zvolili do jednotlivých orgánů.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Doběhl jsem v pravý čas. Jenom předesílám malou omluvu kolegyním a kolegům. My jsme sčítali ještě před malou chviličkou, nemám teď ty podpisové archy nebo ty protokoly o volbě přesně srovnané v tom pořadí, jak jsme volby načítali, ale věřím, že to vadit nebude. Ale resp. vidím, když se podívám na naši tabuli, tak je mohu srovnat, abych to pořadí dodržel, takže se mi to povede. Beru zpět.

U voleb dnes byla účast velmi vysoká. Za to chci kolegyním a kolegům poslancům poděkovat. Všech těch voleb se zúčastnilo 182 z vás, takže to kvorum bylo poměrně vysoké. Vždycky tady polovina a plus jedna v tomto případě - číslo tedy kvorum nutné pro zvolení u všech voleb, u všech volebních bodů, bylo 92.

 

A první je bod číslo

 

92.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Bylo tedy vydáno 182 hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno všech 182 hlasovacích lístků platných i neplatných. Milan Grmela získal 80 hlasů a Pavel Šotola 70. Znamená to, že nebyl nikdo zvolen. A protože to bylo druhé kolo té volby, tak tímto volba končí.

Volební komise bude vyhlašovat novou lhůtu. Myslím, že ji mohu po předběžné organizační dohodě se sekretariátem volební komise vyhlásit už v tuto chvíli. Bylo by to na čtvrtek 7. června na 10 hodin dopoledne. Je to výborový týden, zhruba za tři týdny. Měly by tedy kluby mít dost času na novou nominaci. Je to lhůta z toho důvodu, abychom dodrželi potřebné lhůty desetidenní mezi komisí a samotnou sněmovnou. Nová volba by se mohla potom uskutečnit v posledním týdnu v červnu na další sněmovně. Takže člen Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení ještě jednou - Milan Grmela 80 hlasů, Pavel Šotola 70. Nikdo nebyl zvolen. Tímto volba končí.

 

Další bod.

 

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Opět bylo vydáno i odevzdáno 182 hlasovacích lístků. Jana Gáborová získala 88 hlasů, Kristián Chalupa 35 hlasů, Adam Komers 15 hlasů a Jiří Táborský 31 hlas. Protože kvorum nutné pro zvolení bylo, jak jsem řekl, 92, nebyl nikdo zvolen v této volbě a do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Jana Gáborová s 88 a Kristián Chalupa s 35.

Tady mohu avizovat, pokud bude dohoda předsedů poslaneckých klubů, ta druhá kola bychom provedli za týden. Příští týden ve středu.

 

Další volební bod.

 

94.
Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Tam jsme měli jednu jedinou nominaci - pana kolegy poslance Pavla Kováčika. V tomto případě bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 180, dva lístky tedy odevzdány nebyly. Každopádně Pavel Kováčik získal 112 hlasů a byl zvolen předsedou Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Další bod.

 

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Zde bylo vydáno 182, odevzdáno 181 lístků, jeden lístek nebyl odevzdán. A výsledky jsou následující - opět tedy kvorum nutné pro zvolení 92. Petr Havel 50 hlasů, Pavel Kováčik 20 hlasů, Monika Oborná 89 hlasů, Josef Uhlík 21 hlasů, Ladislav Velebný 27 a Jitka Věková 74 hlasů. Znamená to, že nebyl zvolen nikdo. A bohužel tedy poměrně těsný počet, ale volební komise třikrát přepočítávala tuto volbu, takže mohu garantovat, že k chybě nedošlo.

Každopádně do druhého kola tedy postupuje dvojnásobek neobsazených míst. To znamená, zužujeme na čtyři kandidáty. Postupujícími jsou Monika Oborná s 89 hlasy, Jitka Věková se 74 hlasy, Petr Havel s 50 a Ladislav Velebný se 70 hlasy. Opět i tady předpokládám, pokud bude vůle předsedů klubů, že by se druhé kolo uskutečnilo za týden ve středu.

 

Předposlední volební bod.

 

96.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Vydáno i odevzdáno 182 lístků. Petr Arenberger získal 150 hlasů a byl zvolen. Jan Jirák 46, nebyl zvolen. Eva Katrušáková 21, nebyla zvolena. Zdeněk Mahdal 83, nebyl zvolen. Jaroslav Růžička 18, nebyl zvolen. Lucie Wittlichová nula hlasů, také nebyla zvolena.

V prvním kole tedy postoupil Petr Arenberger, byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu. Do druhého kola postupují dva kandidáti na to jedno neobsazené místo, je to Zdeněk Mahdal a Jan Jirák.

 

A poslední volební bod.

 

97.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Vydáno i odevzdáno 182 hlasovacích lístků. Opět tedy stále stejné kvorum 92. Michal Jankovec 37 hlasů, Tomáš Němeček 36 hlasů a Vlastimil Venclík 97 hlasů. Pan režisér Vlastimil Venclík tedy byl zvolen členem Rady České televize. Rada je v tuto chvíli kompletní a tím tato volba končí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi volební komise. Byli jsme seznámeni s výsledky dopoledních voleb. Než budeme pokračovat dále v programu, tak vás seznámím ještě s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 15 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá z dnešního odpoledního jednání po celý jednací den, dále v termínu 24. až 25. května z rodinných a pracovních důvodů, pan poslanec Dominik Feri se omlouvá z dnešního jednání v době mezi 13. a 19. hodinou a pan ministr Ťok se omlouvá z dnešního jednání... (Je přítomen.) Neomlouvá se z dnešního jednání ani ze zítřejšího. Takže tato omluva není platná, tudíž ji dále načítat nebudu.

Na pořadu máme schválené body, pevně zařazené body, které se týkají zákonů, které byly zamítnuty nebo vráceny ze Senátu. Proto než přistoupíme k projednání těchto návrhů, tak na žádost předsedy Senátu musíme schválit umožnění vystoupení senátorům a senátorkám. Jedná se konkrétně o senátora Pavla Štohla, Jiřího Buriana, Miloše Vystrčila, paní senátorku Miladu Emmerovou a Boženu Sekaninovou. To, aby zde kolegové ze Senátu mohli vystoupit, musíme schválit hlasováním.

 

Já v této chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 179 poslanců, pro 129, proti nikdo. Schválili jsme vystoupení mnou jmenovaných senátorek a senátorů.

 

Dále konstatuji, že informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP