(17.00 hodin)
(pokračuje Grospič)

Ale přijde mi trošku úsměvné, a nebudou se kolegové z pravicového spektra této Sněmovny zlobit, když řeknu, že za jejich hojného přičinění, protože právě oni byli tím důležitým jazýčkem na vahách, aby tento zákon byl přijat a ta vláda v předchozím volební období získala tedy kredit k jmenování prezidentem republiky a mohla se ucházet o důvěru v této Poslanecké sněmovně. Čili bych se nebál říci, že velkou měrou odpovědnost za tento nepříliš dobře napsaný zákon nesou naše pravicové strany, a to je Občanská demokratická strana, TOP 09 a samozřejmě i Starostové, kteří tehdy vyhověli vládní koalici, kterou tvořila sociální demokracie a hnutí ANO. Kdyby tomu bylo jinak, tak by měl možná zákon trošku jinou podobu a diskutovalo by se nad ním daleko věcněji a daleko lépe.

Já jsem samozřejmě v určitém střetu zájmů, a musím to tady říci, protože předsedám jednomu menšímu odborovému sdružení, které mělo k tomuto zákonu od počátku poměrně výhrady s tím, že jsme říkali a argumentovali, že kdyby se nezbytné úpravy, pokud nebyla vůle ponechat v účinnosti zákon č. 218/2002 Sb., kdyby se nezbytné úpravy promítly do zákoníku práce, že by to bylo mnohem lepší ve vztahu k zaměstnancům než přijímat zákon nový a rozvolňovat pracovní právo do nepřeberného množství předpisů. A těch předpisů, které se měnily, bylo několik desítek.

Dovolím si tedy říci, a nechci tady rekapitulovat jednotlivé změny v těch 17 případech, kdy se přistupovalo k novelizacím tohoto zákona, že služební zákon byl velice drahou legrací, která přinesla pouze významné finanční náklady pro tento stát, státním zaměstnancům, kteří se pod něj dostali, příliš neulevila ani nepřilepšila, spíš je vrhla do značné míry nejistoty, a teď se navíc ukazuje, že se podle něj i obtížně stát řídí. Myslím si tedy, že pokud tento zákon nebude vrácen k přepracování, tak by si zasloužil výrazně prodloužit jeho lhůtu k projednávání a věnovat velkou pozornost tomu, co nakonec projde touto Poslaneckou sněmovnou, doputuje do Senátu a možná se nám sem do Poslanecké sněmovny vrátí zpátky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Podívám se, zdali je to už poslední přihláška. (Z místa se hlásí poslanec Kaňkovský.) Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě bych si dovolil zareagovat na vystoupení pana ministra zdravotnictví. Nestihl jsem to ve faktické poznámce, ale přece jenom si myslím, že některé jeho výroky si zaslouží určité okomentování.

Zcela chápu, že jestliže nastoupí na ministerstvo nový ministr, má své představy o tom, jak by to ministerstvo mělo chodit, má své představy o tom, jak by mělo být personálně naplněné, ale zároveň, jak už tady zaznělo, hnutí ANO sedělo v minulé vládě a hnutí ANO se podílelo na tvorbě a úpravách služebního zákona. To znamená, že jestliže dneska nastoupili na ministerstva noví ministři, a už je to skoro půl roku, co tam nastoupili, převzali ten resort, tak převzali ten resort i s těmi odbornými náměstky, kteří tam byli v rámci služebního zákona, a v rámci platného služebního zákona se tam tito náměstci ministrů dostali a byli tam vybráni skutečně v souladu s platným služebním zákonem. O to větší rozčarování si myslím nastalo v situaci, kdy vláda samozřejmě také v souladu s platným zákonem o státní službě, nicméně myslím si, že v některých parametrech na jeho hraně, připravila velmi rychle systemizaci na jednotlivých ministerstvech a v potu tváře těsně před Vánoci roku 2017 tuto systemizaci schválila.

A Ministerstva zdravotnictví se to dotklo velmi. Byly tam zrušeny dvě sekce. Byla vytvořena jedna takzvaná supersekce. Samozřejmě je to právo. Já osobně si myslím, že tak jak znám chod Ministerstva zdravotnictví, a myslím si, že už ho znám řadu let, tak si myslím, že vytvořit jednu takovou velikou supersekci bude pro fungování Ministerstva zdravotnictví velmi obtížné a velmi rizikové. Nicméně je to právo to takovýmto způsobem udělat. Nicméně to, co následovalo potom, bylo to, že bylo vypsáno výběrové řízení na tohoto - a můžeme ho nazvat - supernáměstka. Osobně musím říct, že takovému supernáměstkovi do budoucna nezávidím, protože si myslím, že to bude skutečně práce velmi obtížná vést takhle velikou sekci. A jako bývalý manažer ve zdravotnictví si myslím, že nebude vůbec jednoduché to nějakým způsobem pojmout. Ale to ukáže budoucnost.

Ale ministr zdravotnictví, přestože tady velmi kritizoval státního tajemníka na Ministerstvu zdravotnictví, a já nemám důvod ho jakkoli hájit, protože jak už tady zaznělo, kritika na jeho hlavu už padala za minulých ministrů, ale ministr zdravotnictví vypsal výběrové řízení v souladu se zákonem. To výběrové řízení proběhlo. Byl vybrán nejlepší kandidát. Ale vzhledem k tomu, že to byl kandidát, který byl oním jedním odejitým náměstkem ministra, který nevyhovoval politické koncepci hnutí ANO, tak bylo výběrové řízení zrušeno. A to jsou věci, které potom nezapadají do té diskuse, která tady dneska probíhá: My to chceme nastavit, my to chceme nastavit, aby to bylo průhledné, aby to bylo funkční. Ale ve chvíli, kdy to nějakým způsobem nevyhovuje, tak to zase nějakým způsobem přiohneme. A to musím říct, že tohle mě mrzí, tenhle přístup, protože pak ta výběrová řízení nevyhlašujme a počkejme na to, až si upravíte ten služební zákon podle vašeho gusta, ale nedělejme tyto kroky, které si myslím, že jsou i ponižující vůči těm kandidátům, kteří se v dobré víře toho výběrového řízení zúčastnili.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL a Starostů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali někdo se chce ještě vyjádřit v rámci obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Tímto končím obecnou rozpravu. Nyní se zeptám na závěrečná slova. Pan ministr vnitra už mi avizoval, že jako navrhovatel. Za zpravodaje pan Chvojka nemá zájem. Takže pane ministře, máte závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se být velmi stručný s tím, že opravdu shrnu navrhované změny, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro vyšší efektivitu a operativnost státní a zahraniční služby, státní správy jako celku. Budu reagovat, abych byl věcný, na některé věci, abych tady vyvrátil některé v uvozovkách nepřesnosti.

Výsledky dotazníkového šetření ve služebních úřadech byly zohledněny v tomto návrhu. Periodicita služebního hodnocení je jednou za tři roky, je tímto příkladem. Navržené změny, jak od mých předřečníků na začátku zaznělo, nevyvolávají riziko politizace státní správy. Rozdělení politických pozic a pozic ze služebního zákona zůstává neměnné tady v tomto zapojení odborových organizací a rad zaměstnanců. Tady jde de facto o reakci na nález Ústavního soudu a zesouladění se zákoníkem práce. Jedná se, co se týče tady toho o znovusprávnění v zákoně o státní službě na rozdíl od zákoníku, kdy služební úřady budou nově muset plnit své povinnosti například informační vůči všem zástupcům zaměstnanců, tedy i vůči radám a zástupcům pro BOZP.

Co se týče zákona o státní službě, není o tom, aby řešil lustrační osvědčení, jak tady zaznívalo. Tohle je věc lustračního zákona.

Ostatní věci... Bylo tady hovořeno o celé řadě novel. Tady jenom to upřesním na závěr. Pouze dvě novely byly předloženy z důvodu změn obsahu - úprava zahraniční služby, senátní novela řešící výjimky ze vzdělání - a ostatní novely pouze promítaly změny v jiných zákonech.

Takže v tomto jsem se snažil být, dámy a pánové, věcný, uvést věci na pravou míru. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP