(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní tedy, protože není zájem o další závěrečné slovo, přistoupíme k hlasování o návrzích. Máme tady dva návrhy. Jako jako první bychom hlasovali o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Mám poznamenáno, že na 12. schůzi Poslanecké sněmovny předložili tento návrh pan poslanec Kupka a pan poslanec Benda. Zazněl tady tedy vícekrát. Ale aspoň říkám tato jména. A dále máme druhý návrh, který navrhuje zamítnout předložený návrh. Takže navrhuji, abychom nejprve hlasovali v pořadí o vrácení.

Ano, žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Zároveň také tedy zagonguji, aby se zúčastnilo co nejvíce poslanců... Počet poslanců se nám plus minus ustálil.

 

Takže znovu přečtu, o čem budeme hlasovat. Budeme na úvod hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 175 poslanců, pro 70, proti 97, zdrželo se 8. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o druhém návrhu, tzn. zamítnout předložený návrh jako celek. Tento návrh byl mimo jiné předložen poslanci Bartošem a Bartoškem na 12. schůzi Poslanecké sněmovny.

Přistoupíme k hlasování. Víme, o čem budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 62. Přihlášeno 175 poslanců, pro 69, proti 100, zdrželo se 6. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nicméně tady bych rád poznamenal, že mám tady poznámku, že paní poslankyně Kateřina Valachová navrhla na 12. schůzi v rozpravě přikázat také výboru pro sociální politiku a ještě dalšímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. To znamená, pakliže má následně někdo nějaký další návrh, tak tyto návrhy již tady padly. Já se potom zeptám ještě jednou.

 

Pojďme tedy nejprve hlasovat o tom, aby byl předložený návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 63. Přihlášeno 176 poslanců, pro 173, proti 2, zdržel se 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat návrh žádnému dalšímu výboru. Mám tady tedy návrh od paní poslankyně Valachové na další dva výbory. Táži se tady v této souvislosti, zda někdo z poslanců má nějaký další. Ano, pan poslanec Kaňkovský. (Přihláška z pléna.) A následně byste tedy vystoupil, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dovoluji si vás požádat ještě o zařazení do výboru pro zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže ještě výboru pro zdravotnictví. A pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Pan poslanec Kaňkovský mi to sebral, chtěl jsem také doporučit zdravotnictví. A ještě bych chtěl požádat o odkázání do výboru pro obranu, protože tato norma k tomu má taky vztah ohledně vztahu státní tajemník versus armáda. Takže tam bych to chtěl řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pan poslanec Lipavský navrhuje do zdravotního výboru, to už máme tady duplicitně. A výbor pro obranu. Takže budeme celkově hlasovat o čtyřech návrzích. Vezmu to postupně. Budeme hlasovat, vážené kolegyně a kolegové.

 

Za prvé budeme hlasovat o tom, zdali přikázat návrh do výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání do výboru pro sociální politiku, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 176 poslanců, pro 70, proti 89, zdrželo se 17. Návrh byl zamítnut. Návrh tedy nebude přikázán do výboru pro sociální politiku.

 

Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh na přikázání návrhu do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahájím hlasování teď. Kdo je pro přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 65, přihlášeno 177 poslanců, pro 68, proti 65, zdrželo se 44. Návrh byl zamítnut. Takže návrh nebude přikázán ani do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Přistoupíme tedy k návrhu pana poslance Kaňkovského a pana poslance Lipavského, kteří navrhli, aby byl návrh přikázán do zdravotního výboru.

Takže zahajuji hlasování teď. Kdo je pro přikázání do zdravotního výboru, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 66, přihlášeno 177 poslanců, pro 67, proti 72, zdrželo se 38. Návrh na přikázání do zdravotního výboru byl zamítnut.

 

A budeme hlasovat o posledním návrhu ohledně přikázání do výboru. Je to návrh pana poslance Lipavského, aby byl návrh přikázán do výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro přikázání do výboru pro obranu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 67, přihlášeno 177 poslanců, pro 66, proti 71, zdrželo se 40. Návrh na přikázání do výboru pro obranu byl zamítnut.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání pouze ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Tím tedy pro tuto chvíli projednávání končíme.

Následně bych přečetl omluvu. Mám tady... Přečtu omluvu a hned dostanete s přednostním právem slovo, pane předsedo. Takže mezi 17. a 18. hodinou z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Lukáš Kolářík.

A s přednostním právem pan předseda Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná pozdě brečet nad rozlitým mlékem, ale přijde mi paradoxní, když ne tedy garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že tedy Sněmovna tuto legislativu, která se týká státní služby, nepošle do výboru, který primárně tu veřejnou službu a státní službu má na starost. Tak já jsem se jenom chtěl podivit, kde je tedy logika projednávání na výborech. Tak asi jsem se spletl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pan poslanec předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane předsedo Bartoši prostřednictvím pana předsedajícího, nedivte se, tady se není přeci čemu divit. Tady je potřeba pokud možno v nejkratším čase změnit služební zákon, aby sloužil jako bič na vyhazování nepohodlných úředníků. Těch, kteří se nehodí hnutí ANO do krámu. Není se čemu divit! Bude to obsazeno spřátelenými osobami hnutí ANO, komunistů a SPD a možná něco zbude i na sociální demokraty. Tady v tom logiku nehledejte! Tady se jedná o převzetí moci. (Potlesk části poslanců zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP