(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A vy jste se sice přihlásil na faktickou, pane předsedo, ale s přednostním právem. Faktickou mažu a pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, dobrý den. Dnes vystupuji poprvé a bude to velmi krátké. Jen jsem čekal na to, kdy se to dotkne KSČM, abych reagoval na průběh rozpravy nebo na průběh té řeči, která se tu teď vede, neboť rozprava už je passé.

Jenom musím říci, že zákon o státní službě, tak jak byl v té dosavadní podobě, KSČM nepodporovala z mnoha různých důvodů, zejména z toho důvodu, že to, co sliboval, tzv. odpolitizování státní správy, lepší fungování atp., se nenaplnilo. A úprava, která přichází, nám připadá ne úplně fantastická, ale přece jenom lepší než to, co bylo dosud. Čili my neříkáme, že to budeme bezhlavě stoprocentně podporovat, ale to, co vám chci tady všem říci, že ve státní službě komunisté mají zanedbatelné, téměř nulové procento lidí, takže nás se skutečně žádná účelovost toho jednání tady netýká. Já bych poprosil, abyste ze svých komentářů o hlasovací mašinérii atd. tentokrát komunisty vynechali! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pan předseda Michálek se hlásil s přednostním právem a následně pan předseda Stanjura. Ano.

 

Poslanec Jakub Michálek: To je legrační, když předseda vlády je bývalý člen KSČ. Ale myslím si, že to, k čemu tady došlo, tak opravdu je pohrdání parlamentními pravidly, že návrh zákona není přikázán do výboru, do kterého věcně náleží. Protože přece jakou jinou věc by měl řešit výbor pro veřejnou správu než postavení úředníků a jejich práva a povinnosti? Myslím si, že to je dost nezodpovědné. Já jsem členem výboru ústavněprávního, který byl ustanoven garančním výborem. My se tam zabýváme justicí, trestním řádem a dalšími podobnými věcmi a tato věc náleží do výboru pro veřejnou správu a vůbec nerozumím tomu, proč hnutí ANO tento výbor vlastně obešlo.

Velmi dobře si pamatuji, když bylo potřeba sabotovat zákon o registru smluv, tak včetně hlasů ANO byl přikázán do pěti různých výborů. A teď, když se hlasuje o zákonu o úřednících, tak ho přikážete pouze do jednoho výboru, se kterým moc nesouvisí, a do výboru, kam patří, ho vůbec nepřikážete. Zneužíváte tím svoji hlasovací většinu - s komunisty, s SPD. Já vám to přeji, ale je to věc, kterou my zásadně nepodporujeme. (Potlesk poslanců klubu Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pojďme to vzít postupně. Pan předseda Stanjura a pan předseda Kováčik následně.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci reagovat na vystoupení předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika. Ano, komunisté pro ten zákon nehlasovali, to je pravda, to je třeba připomenout, nicméně jsou (nesroz.) spojenec hnutí ANO v tomto volebním období a jakoby se za to stydí obě dvě strany. Tak co pořád máte? Vždyť přece, jak říkal včera předseda Sněmovny, my když jsme hlasovali, jestli šestý bod v úterý odpoledne bude ten či onen, tak jsme hlasovali s ODS! Tak co pořád máte? To, že v důležitých věcech hlasujete spolu, my to respektujeme, jenom nechápu, proč se stydíte.

Komunisté říkají, že mají málo lidí ve státní správě. Já říkám, pokud je to pravda, tak je to dobře, mně to vůbec nevadí. (Pobavení vpravo.) Ale - a vycházím z veřejných zdrojů - vždyť komunisté si říkají o místa ve státní správě, v dozorčích radách státních podniků. Říkají tomu toleranční patent. Nevím, Ištvan, vrchní státní zastupitelství zatím mlčí. Když se mu to hodí, tak to stíhá, a když se mu to nehodí a někdo říká, já to chci mít dokonce písemně, ty trafiky za tu toleranci nebo podporu, tak nic, ale je to nezávislý orgán, tak jako co bychom se divili. Ale proč hrajete tu komedii? Já fakt nerozumím tomu, že ta vláda nemá většinu papírově, když ve skutečnosti ji má šest měsíců! V každém důležitém hlasování koalice funguje, což je normální, což je správné, to není nic divného. Co není normální a co není správné, že se za to stydíte. Prostě dneska to jste jedna parta - komunisté, ANO a SPD. V každém důležitém hlasování hlasujete spolu. Pokud ne, tak mi ukažte důležité hlasování, kdy jste nehlasovali spolu, ať už jste obsazovali sněmovní funkce apod. Je pravda, jak říká pan předseda Faltýnek, já mám ten seznam, všichni ho viděli, jak jsem udělal ty výbory. To je všechno pravda, ale jak to plnil? Nejdřív naplnil požadavky KSČM, pak požadavky SPD a pak se dostalo na nás ostatní. Já to všechno respektuji, nebudu si stěžovat jak na státního tajemníka ministr zdravotnictví, tak proč to tak protahujete? (Směrem k poslaneckým řadám hnutí ANO 2011:) Paní poslankyně, nekřičte na mě. Nekřičte na mě! Když říkám, že si nestěžuji, tak si nestěžuji -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, pane předsedo, oslovujte ostatní poslance mým prostřednictvím!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A jak víte, koho jsem oslovoval, pane místopředsedo? (Smích.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem to viděl z vašeho pohledu a paní poslankyně kývala. (Smích a potlesk.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Oceňme pana místopředsedu Tomia Okamuru - nevím, čím prostřednictvím. Já jsem k němu zády a on to poznal z mého pohledu. (Bouřlivý smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo... Pane předsedo! Já se nechci pouštět do polemiky, nicméně -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, mluvím já -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pane předsedo, ale jednací řád Sněmovny neupřesňuje, zdali máte poslance oslovit jménem, jenom že nemáte oslovovat přímo, takže si to můžeme vyložit podle svého. Ale prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci prostřednictvím pana místopředsedy Okamury podle jeho výkladu - je to sice absurdní, ale když umí někdo poznat pohled, když k němu stojím zády, tak co bych nemohl oslovovat i takhle, to mi opravdu nedá. Já si fakt nestěžuji. Já se jenom divím. Nestyďte se, vždyť to jsou vaši parťáci! Včera, dneska a dovolím si říct i zítra, pozítří, tak jak to bylo minulou schůzi. Přitom hrajete komedii před veřejností: my s těmi komunisty vládnout nechceme. Ale chcete! Jenom nechcete, aby se to vědělo. A my tu jsme od toho, abychom říkali: vždyť už tady je ta většina. Já nebudu mluvit k sociálním demokratům, protože oni asi nejsou slepí, aspoň ti, kteří jsou přítomni. Moc jich tu není, to je pravda. Ale to mi na tom vadí. Vy si stěžujete, že pořád říkáme "není ta důvěra", ale vy tu většinu máte. My to vidíme. Jenom se za ni stydíte. Tak se nestyďte, všem voličům od středu doprava řekněte: to jsou naši parťáci, teď jsme vlevo. Proč ne, je to vaše volba, jenom ať nám tady pan předseda Kováčik (neříká): Ale my s tím nemáme nic společného. Máte! Jste polovládní strana a vláda, která se chystá, bude minimálně polokomunistická! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a mám tady dvě přihlášky s přednostním právem - pan předseda Kováčik a následně pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím mi dovolte ocenit smysl pro humor pana kolegy Stanjury, který opět projevil velmi dobře, nicméně musím říci a připomenout veřejnosti i kolegyním a kolegům v Poslanecké sněmovně, že tady bývaly i jiné vlády než taková, která se teď chystá. Namátkou připomenu jeden z bodů naší schůze, této schůze Poslanecké sněmovny, který se jmenuje nezaplacené podniky z doby vlády ODS, ODA a KDU-ČSL, myslím tak to bylo nějak nazváno, čili také máte cosi za sebou, i ty jiné vlády, kolegyně a kolegové, alespoň tedy z ODS, nebo vaši předchůdci, abyste zase neříkali jo, my jsme u toho nebyli, to byli ti naši kmotři před námi! (Projevy nesouhlasu poslanců ODS.)

A poprosím pana předsedajícího, aby zařídil, aby po mně nikdo nepokřikoval tady.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Prosím, nepokřikujte! (Smích.) Ne. Prosím, jestli chce někdo něco sdělit vzájemně, mluvíme na mikrofon! Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nestydíme se za to, že uznáváme, jako jsme uznávali vždycky, výsledky voleb. Nestydíme se ani za to, že po těch letech, a tuším to bude 28 let od vlády nového režimu, přicházíme s alternativním řešením a některé naše návrhy jsou akceptovány. Nestydíme se také za to, že nechceme být ten otloukánek, třetí vzadu, nebo si to vyložte, kdo chcete, jak chcete, ale že chceme mít i kontrolní pravomoci, kontrolní role. A mimochodem, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, přesně to, co vy jste zmiňoval, tak přesně toho se služební zákon prostě netýká.

A poslední zmínka, abych to tady dlouho neprotahoval. Paní a pánové, pamatuji se velmi dobře, když jsme za oněch minulých vlád, nikoliv předminulých, minulých, tedy po roce 1989, jako komunisté, ale mnozí další, sociální demokraté třeba také, požadovali, navrhovali přikázání různých věcí do různých výborů, a byli jsme vždycky odkazováni na jednací řád, že výbor si přece může iniciativně ten bod, to téma, ten tisk vzít k projednání. Tento bod jednacího řádu se od těch dob nezměnil. Chcete-li skutečně projednat tematiku, můžete si to do kteréhokoliv výboru zařadit na program a seznámit potom Poslaneckou sněmovnu s usnesením vašeho výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP