(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Ano, kolega Kováčik má pravdu. Je to paragraf, pane Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Michálku, paragraf 91 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A s přednostním právem, ano, prosím, pan předseda Kalousek, což zatím je posledním v pořadí, koho tady mám přihlášeného s přednostními právy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom k mým dvěma předřečníkům, jak k panu předsedovi Kováčikovi, tak k panu předsedovi Faltýnkovi. Pánové, ve vší úctě, vaše argumentace je absurdní. Já bych ještě pochopil tuhle argumentaci v případě, že by to bylo přiděleno výboru pro veřejnou správu a někdo z nás požadoval, aby to ještě dělal nějaký jiný výbor, a vy byste řekli ne, jeden stačí. Ten, kterému to patří, a všechny ty ostatní to mohou projednat iniciativně. Ale jestliže vynecháte výbor, kterému to garančně patří - jemu to garančně patří -, a říkáte, tak ať si to ten výbor, kterému to garančně z hlediska kompetencí parlamentního orgánu patří, ať si to vezme iniciativně, tak vyjadřujete to nejhlubší opovržení parlamentními procedurami, na které jsme zvyklí. Tak jako máme očekávat, že příště, až vláda předloží nějaký daňový zákon, tak ten bude předložen do petičního výboru? A až přijde zákon o plemenitbě a setbě, tak bude předložen do výboru ústavněprávního? Proč děláte ze Sněmovny, z ústavní instituce, takový trhací kalendář? Proč nás zesměšňujete před celou veřejností tím, jak se chováte?! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A pan předseda Faltýnek ještě. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Krátká reakce na kolegu Kalouska. Kdyby pan předseda Kalousek chodil na organizační výbor, tak ví, že to určil organizační výbor, prosím pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A opět pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pokud se nemýlím, tak mám jednu absenci na organizačním výboru. Nicméně i na tom organizačním výboru to rozhodování padá naprosto nesmyslně. Připomenu zákon o církvích. Pardon, o církvích... Zákon o zdanění církevních restitucí, který je také předmětem toho vašeho vládního handlu. Ten jednoznačně jako garanční výbor patří výboru ústavněprávnímu. Na organizačním výboru jsme se marně toho snažili domoct. Prostě ta většinová hlasovací mašina vládní koalice, SPD, ANO a KSČM funguje nejenom na plénu, ale funguje i na organizačním výboru úplně stejně. Já to respektuji. Prostě takhle dopadly ty volby. Ale jenom se dovolávám toho, abyste při tom vašem společném, a tedy většinovém rozhodování nezesměšňovali Sněmovnu před veřejností. Protože Sněmovna, která nepřidělí, nepřidělí tisk o státní službě výboru pro veřejnou správu, je prostě směšná! O tom jste rozhodli vy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. No, já bych něco o zesměšnění Sněmovny mohl říct, a ne na účet pana kolegy Miroslava Kalouska. Víte, často mi připadá, a dovolte mi tu odbočku, že to zesměšnění je spíše dáno tím, jakým způsobem se k některým zákonům chováme.

Zákon o státní službě byl přijat v roce 2002. A protože se některým zatraceně nehodil, zejména po roce 2006, Mirku Topolánkovi, Miroslavu Kalouskovi a dalším, tak prostě jeho účinnost byla odkládána. A to, že se nechala vláda Bohuslava Sobotky vydírat ODS a TOP 09 v roce 2013 a 2014, takže jsme ten zákon potom tady projednávali tímhle způsobem a začal platit zákon nový, který je mnohem horší, než byl ten, který byl v roce 2002 přijat, mnohem horší, a ten zákon o státní službě z roku 2002 byl podkladem pro jednání o referendu o vstupu do EU, protože ten musel mít ty parametry. A tento zákon se ukázal jako zcela nefunkční, který podlamuje profesionalitu, který umožňuje státním úředníkům se vysmívat i voleným orgánům. A my to máme připustit? Proč? To není zesměšnění Poslanecké sněmovny. Zesměšnění je to, co jste si tady z toho udělali vy v minulosti! Tak si to už konečně uvědomte! (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, skutečně naposledy, už jenom proto, že mě bolí každý krok. A někdy je ta diskuse o tom, jak němá dává hluchému dobré jitro. Já tady mluvím pouze o tom, že Sněmovna by měla respektovat svoje orgány, protože výbory jsou orgány Poslanecké sněmovny, a že by tedy k těm orgánům, kam také vyslala svoje odborníky na danou problematiku, měla cítit elementární respekt. O ničem jiném jsem nemluvil. Tedy že je směšné, když výbor pro veřejnou správu nedostal přikázán tento návrh. Pokládám to za chybu.

Pan předseda Filip mi na to odpoví, že je to naše chyba, protože my jsme tenkrát v roce 2006 odkládali účinnost zákona o státní službě. To nedává absolutně smysl. Tam není žádný souvis, jak by řekl pan premiér. Já vám ale přesto odpovím, pane předsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, já z dnešního pohledu, neboť po bitvě je každý generál, z dnešního pohledu pokládám za chybu, že jsme nepřijali kvalitní zákon o státní službě mnohem dřív, i když jsme to udělat mohli. Tím nemyslím zákon z toho roku 2002. Ten se mi nelíbil, s tím jsem nesouhlasil. Ale je naší chybou zcela jistě, že jsme nebyli iniciativnější, že jsme ten kvalitní zákon nepřijali dřív. A to je skutečně důvod k tomu, abyste se chovali neuctivě k orgánům Poslanecké sněmovny a k Poslanecké sněmovně jako takové teď? Znovu opakuji, tam není žádný souvis.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, páni poslanci a paní poslankyně. Pokud se již nikdo nehlásí s přednostním právem, tak bych tento bod konečně ukončil. Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji a posuneme se k dalšímu bodu, kterým je

 

28.
Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera,
Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho,
Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 87/ - prvé čtení

Bod byl přerušen v pátek 20. 4. na 12. schůzi, ze které byl následně vyřazen. Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Marek Benda a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Tak, už nám naběhly přihlášky.

Mám tady ještě omluvenku pana poslance Stanjury bez udání důvodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP