(16.40 hodin)
(pokračuje Šafránková)

Odkup areálu je starostí o životní prostředí a lidské zdraví. Náklady na odstranění ekologické zátěže se podle starostky Šlapanic Michaely Trněné odhadují na 120 milionů korun. V případě realizace vyčištění by se mohl v tomto areálu vybudovat domov pro seniory, dětské hřiště, park a jistě mnoho dalšího užitečného pro občany.

Ráda bych se vás v této souvislosti zeptala, zda vláda podpoří město v jeho záměru zbavit areál ve Šlapanicích u Brna této obrovské ekologické zátěže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Dobré pozdní odpoledne. No, to je radost, odpovídat na takovou pěknou interpelaci, milá paní kolegyně. Je škoda, my jsme se tam skoro potkali, protože vy jste tam byla před dvěma týdny a vláda tam byla před třemi týdny v areálu ve Šlapanicích a já jsem se chtěl na místě seznámit s rozsahem toho problému. Já s vámi naprosto souhlasím, je to velmi závažná ekologická zátěž, která je tam vlastně už od třicátých let minulého století, jak dobře víte, když se začala postupně tvořit v rámci národního podniku Dehtochema a postupně dosáhla skutečně rozsahu ve dvou ložiscích, která opravdu zásadně otravují lidem v okolí život. Tedy nejenom že škodí životnímu prostředí, ovzduší, vodám, ale opravdu mohou mít i negativní vliv na zdraví lidí.

Takže nejenom že chceme pomoci, my už jsme dokonce pomohli. Já si troufám říci, že ten první krok se vlastně udál ve chvíli, kdy jsme se zhruba před rokem prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dohodli s paní starostkou na podmínkách, za kterých může být tento projekt přihlášen do operačního programu Životní prostředí. To se povedlo. Město Šlapanice odkoupilo ten areál do svého vlastnictví, což byla nutná podmínka k tomu, abychom mohli pokračovat. Aktuální stav je nyní takový, že projekt dostal kladné hodnocení z Ministerstva životního prostředí, žádost byla podána do operačního programu Životní prostředí myslím v lednu, dokonce ta částka je ještě vyšší, než jste řekla, je to asi 173 milionů nákladů celkem, s tím, že z prostředků Evropské unie by mělo být financováno zhruba 147 milionů korun a mělo by to zahrnout i předsanační průzkum a konečnou sanaci a vlastně i určitý postsanační monitoring.

Já samozřejmě v této chvíli nemohu predikovat, jak to dopadne, ale 5. června je výběrová komise. Jak jsem říkal, projekt má kladné hodnocení z Ministerstva životního prostředí. Jediný problém, který ale paní starostka už ode mne slyšela, je ten, že my jsme vypsali výzvu v objemu 400 milionů a přihlásilo se nám 13 projektů za více než miliardu. Samozřejmě ne všechny budou mít stejnou akutnost a já věřím, i když ještě přesné informace nemám a budeme je mít až potom, co rozhodne výběrová komise, že je to na dobré cestě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se táži paní poslankyně - nemá zájem o doplňující otázku. Odpověď pana ministra byla zcela vyčerpávající. To je dobře.

Nyní tedy vyzývám dalšího v pořadí, kterým je pan poslanec Lipavský Jan, který byl vylosován jako jedenáctý. Přednese interpelaci na pana ministra Roberta Plagu, ale asi pan ministr neočekával, že paní poslankyně nebude mít doplňující otázku, a nyní zde zrovna není. No, to je tedy situace, kterou nezná dost dobře jednací řád, protože buď je pan ministr nepřítomen, nebo je tedy přítomen. Jestli budeme vstřícní, tak počkáme. (Ministr Plaga vchází do sálu.) Dobře, už je to vyřešeno. Pan poslanec Lipavský byl vstřícný, vyčkali jsme, takže pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane ministře školství v demisi, pane inženýre Plago, já jsem s velkým znepokojením zaznamenal zprávu o tom, že spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír pořádá na základních školách v Moravskoslezském kraji branné dny pro žáky základních škol. Tento spolek, ačkoliv snad název naznačuje, že by mohl mít něco společného s českými ozbrojenými silami, je ve skutečnosti extremistická organizace, která nemá s Armádou České republiky nebo s aktivními zálohami České republiky vůbec nic společného. Jde o otevřeně extremistickou organizaci, kterou Ministerstvo vnitra České republiky popisuje jako paramilitární a domobraneckou, usilující o navázání kontaktů s příslušníky bezpečnostních složek. Zástupci této organizace jsou v přímém kontaktu s představiteli separatistických republik na Ukrajině. Tato organizace se otevřeně staví proti Evropské unii i NATO a současně se snaží podkopávat legitimitu české politické reprezentace. Na jejich oficiálním webu se píše, že nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici.

České školství musí nadále zůstat co nejvíce ideologicky neutrální, rozhodně nesmí být v rozporu se strategickými zájmy naší země. Já se vás tedy, pane ministře, ptám, co s tím hodláte dělat. Protože ve vašem resortu nyní aktivně působí otevřeně extremistický a nebezpečný spolek, který nejen že dělá ostudu naší armádě, aktivním zálohám a naší zemi, ale ještě navíc politicky indoktrinuje žáky. Vy jako ministr školství, i když v demisi, nesete zodpovědnost za budoucnost a další hodnotový vývoj všech žáků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní žádám o reakci pana ministra školství Roberta Plagu. Pane ministře, máte slovo, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, pane magistře, za obsah a metody vzdělávání zodpovídá ředitel školy. Informace, že v mém resortu působí - a já vnímám, že jste to asi myslel jinak, že na školách se nám rozmohl takový nešvar - tak já říkám, že za obsah a metody vzdělávání zodpovídá ředitel školy. Podle § 164 odst. 1 písm. b), ať jsem přesný, školského zákona ředitel školy odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3.

Na školách probíhají branné dny. Dosud, musím říci, na takovou aktivitu nebyla podána stížnost, kterou by se Česká školní inspekce zabývala, ale - tady musím říci, že když se ptáte, jakým způsobem se to má řešit, bude řešit, tak se to bude řešit podnětem České školní inspekce, která se na těmito aktivitami, pokud tady tento podnět je, a zjevně je, bude zabývat. To znamená, cokoli souvisí se vzděláním žáků ve školách, řeší Česká školní inspekce.

Školský zákon také stanoví, že Česká školní inspekce podle § 174 odst. 2 písm. c) v rámci své inspekční činnosti zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Takže pokud se samozřejmě při té kontrolní činnosti tyto věci potvrdí, tak to bude řešit česká školní inspekce. A řešit to pravděpodobně bude. Ne řešit, ale prošetřovat. Tolik moje odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Já bych jenom chtěl podotknout, že v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy z března 2017 se píše: Vzdělávací oblast člověk a společnost. Základní vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti, zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně kolektivní obrany.

Já jsem z výboru pro obranu, proto mě především tato organizace velmi irituje. Nějakým způsobem se momentálně debatuje o zavádění branné výchovy. Já vím, že paní ministryně to jakoby hodně vytáhla. V principu ta myšlenka do určité míry není špatná, předávat žákům tyto informace, ale právě se bojím, že když se do toho zapojí podobné spolky, mohlo by to dopadnout velmi špatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vy jste to popsal naprosto přesně, co je v rámcovém vzdělávacím programu. Skutečně, když jsem říkal, kdo to bude prošetřovat, tak někdo z České školní inspekce bude prošetřovat, jestli byl soulad výuky branné výchovy tak, jak byla popsána, a ta, samozřejmě tak jak byla popsána, si troufnu tvrdit, byť nejsem školní inspektor, že není v souladu s tím, co jste právě přečetl. Takže je to záležitost, která řešena být musí. Na druhou stranu my nebudeme přikazovat, kdo a kde bude učit, v tom mají ředitelé volnost, ale musí to být v souladu s tím, co jsem řekl. Takže tady jsme v souladu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy vyzývám pana poslance Dominika Feriho, aby přednesl informaci na pana ministra kultury Ilju Šmída ve věci daňové odpočty. Připraví se pan poslanec Marek Výborný a bude interpelovat pana ministra Lubomíra Metnara. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP