(16.50 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, ve volebním programu hnutí ANO bylo slibováno posílení podpory kultury daňovými odpočty soukromých dárců. Je půl roku po volbách a od prosince je i ministerstvo ve vašich rukách. Chtěl bych se vás proto zeptat, v jaké fázi příprav je tento programový bod a jaký rozsah odpočtů mohou soukromí mecenáši očekávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní vyzývám pana ministra kultury, aby se vyjádřil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane poslanče, ve volebním programu ANO to je, v programovém prohlášení této vlády v demisi to není. Ale přesto vás můžu ujistit, že Ministerstvo kultury se tím v minulosti zabývalo. Nyní tedy máme zpracované nějaké analýzy. Jedná se tedy o daňové asignace, které se diskutují, pokud já vím, od devadesátých let jako jeden ze zdrojů vícezdrojového financování kultury. Pro tento systém je celá řada podporovatelů a oproti tomu celá řada odpůrců. My máme zpracovaných několik variantních řešení právě jako nástroj financování kulturní služby. Mezi ty výhody samozřejmě patří dodatečné finanční prostředky do financování kultury. Pokud to v následujícím volebním prohlášení bude zmíněno, jistě se toho budoucí vláda účastní a bude na tom pracovat. Pro mě je to spíše otázka na ministryni financí, protože otázku daňových odpočtů, daní, řeší především Ministerstvo financí. Na tom samozřejmě Ministerstvo kultury bude velmi rádo spolupracovat, protože to je otázka, jak jsem již říkal, dalšího přínosu peněz do kultury.

Já bych chtěl říct, že v této chvíli jsou daňové odpočty částečně řešeny v rámci zákona č. 586/1992 Sb., kdy se říká o daních z příjmů. Asi jistě víte, že jsou uplatňovány, nebo může každý uplatnit odpočty, 2 % fyzické osoby, 1 % právnické osoby, minimální částka ve výši 1 000 korun. Jenom pro vaši informaci, možná to také víte, výše daňových asignací se u těch členských států Evropské unie, kde jsou uplatňovány, pohybovala v roce 2016 v rozmezí od 0,5 % do 3 %, avšak nejčastější výší daňových asignací v Evropské unii jsou 2 %. Čili ono se to moc neliší od těch daňových odpočtů našich. U těch daňových asignací je samozřejmě výhodou to, že se přímo směřují do toho objektu, který chce ten daňový subjekt podpořit. Z hlediska darů činila v tom roce 2016 odpočtená daňová úleva od základu daně fyzických a právnických osob u nás 400 milionů korun.

Jak říkám, myslím si, že se to týká víceméně Ministerstva financí, ale samozřejmě pokud na tom bude vůle, myslím si, že právě Ministerstvo kultury bude jedním ze subjektů, které mají na této úpravě zájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře, a táži se pana poslance Feriho. Ano, prosím, máte doplňující otázku, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo i panu ministrovi za odpověď. Snad jen dvě krátké otázky, jestli byste mi poskytl to, co je veřejné, nebo to, co můžete dát z rukou v této věci, jestli jste se na něčem už nějakým způsobem dohodli. A další otázka, zdali to už bylo konzultováno s ministryní financí, případně jak se k tomu staví, jestli je pro toto vůle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane ministře kultury, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Děkuji. Ty analýzy, které jsou připraveny na Ministerstvu kultury, vám samozřejmě můžu poskytnout, a protože to bylo v tom minulém období, kdy jsem já nebyl členem vlády, já předpokládám, že se to s Ministerstvem financí samozřejmě konzultovalo. Ale tohleto přesně nevím a podklady vám samozřejmě dám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji a nyní má slovo pan poslanec Marek Výborný, který bude interpelovat pana ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci Otevřený dopis romských dětí ze souboru Čhavorenge Policii ČR, ministrovi vnitra a dalším. A připraví se pan poslanec Petr Pávek, to bych chtěl teď říci, protože paní poslankyně Helena Langšádlová stáhla interpelaci, takže já to radši řeknu na mikrofon, aby pan poslanec Pávek byl připraven.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, rád bych vás interpeloval ve věci otevřeného dopisu dětí souboru Čhavorenge. Jenom pro vaši informaci, jedná se o romský soubor, který vede paní Ida Kelarová, a tento soubor velmi aktivně spolupracuje také s Českou filharmonií, s již zesnulým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem připravovali CD nahrávku, která byla posléze také provedena a nedávno pokřtěna v nedalekém Švandově divadle. Tento soubor ve spolupráci s Českou filharmonií a organizací Miret pořádá pravidelně v létě uměleckou letní školu Romano drom pro děti z vyloučených lokalit Chrudimska, Vysokomýtska, Vsetínska a dalších. Jedná se o výběr 80 romských dětí, které tráví čas společnou činností, zvláště hudební a sborovou. Tento soubor byl při letní škole v roce 2016 opakovaně napaden ve Varnsdorfu místním občanem, který jim nejenom vyhrožoval, ale také tyto výhrůžky doprovázel střelbou. Tehdy se obrátili na Policii České republiky, která na výzvu na lince 158 vůbec nereagovala. Posléze, když vedoucí souboru paní Ida Kelarová policii kontaktovala, tak se snažila policie celou věc bagatelizovat slovy - cituji: "Nebudeme z toho přece dělat kovbojku." Podotýkám, že dotyčný muž dnes čelí trestnímu stíhání za výtržnost poté, co odmítl řešení trestním příkazem, nicméně přes opakované žádosti policie se varnsdorfská policie k tomuto nevyjádřila. Nevyjádřila ani politování nad tím, že tehdy nekonala, že celá věc byla bagatelizována, nota bene v kontrastu s tím, že krátce poté došlo ke střelbě u jedné z mateřských školek tady v Praze, ta školka byla okamžitě evakuována a samozřejmě, že policie jednala. Logicky potom se romské děti ptají, zda tady je jistá rovnost při posuzování těchto věcí, a spíše je mrzí to, že policie na to nereagovala. Proto poslaly otevřený dopis vám i panu premiérovi a policejnímu prezidentovi.

Chci se vás zeptat, zda jste na tento dopis nějakým způsobem reagoval či tak budete činit, případně tak učinil policejní prezident. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, malinko jsme překročili čas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týče tohoto případu, já to vezmu trošičku snad - budu se snažit být stručný, ale jedná se o kauzální záležitosti, takže to projedu.

Policie České republiky přijala na tísňovou linku oznámení muže o obtěžování hlukem z tábora, který současně řekl, že cvičí psa a při tom používá startovací pistoli. Uvedl, že toto dává na vědomí pro případ, že by policii někdo oznámil, že střílí. Současně řekl, že do tábora šel a sprostě jim vynadal. Oznámení bylo předáno na Obvodní oddělení Varnsdorf, jehož policista se s oznamovatelem telefonicky spojil. Dohodli se na výslechu oznamovatele následující den. Na obvodní oddělení se osobně dostavil majitel pozemku, na němž byl tábor, který sdělil policistům, že hosté z tábora mají obavu o své bezpečí a bojí se agresivního souseda. Krátce poté bylo na linku 158 oznámeno vedoucím tábora, že v táboře je nějaký muž, střílí do vzduchu, sprostě křičí a bez dovolení vnikl do prostoru tábora. Oznámení opět řešil policista Obvodního oddělení Varnsdorf, který se telefonicky s oznamovatelkou dohodl na tom, že se osobně dostaví k podání vysvětlení k výslechu na obvodní oddělení. Policista na základě tohoto oznámení pouze telefonicky kontaktoval agresora, který se ke střelbě opětovně přiznal s tím, že se jednalo pouze o startovací pistoli. Na místo policista nevyjel.

Policie na oznámení nereagovala adekvátním způsobem, na místo vyjela až po osobním oznámení vedoucího tábora v odpoledních hodinách. Při přijímání tohoto oznámení se policista nevhodně vyjadřoval, což bylo následně vyhodnoceno jako profesní pochybení. Postup policie byl prošetřen nejen kontrolními orgány policie, ale i veřejnou ochránkyní práv a bylo konstatováno, že došlo k pochybení. Policie pochybení uznala, což vyjádřila v odpovědi krajského ředitele Ústeckého kraje stěžovatelům paní Idě Kelarové i Petru Kadlecovi, tak ve vyjádření veřejné ochránkyně práv.***
Přihlásit/registrovat se do ISP