(17.00 hodin)
(pokračuje Metnar)

V současné době probíhá opětovné šetření postupu těchto policistů Obvodního oddělení Varnsdorf, a to z pokynu policejního prezidenta, kdy šetření provádí odbor vnitřní kontroly. Vzhledem k tomu, že dopis byl adresován nejenom na ministra vnitra, ale i policejního prezidenta a ti už zahájili šetření, tak jsem prostě apeloval v současné době na důkladné prošetření a budu žádat potom výsledky celé zprávy. To je současný stav. Myslím si, že za současného stavu je to adekvátní postup došetření a pro mě je to citlivá záležitost, protože jsou tam objektem děti, a já nebudu v žádném případě tolerovat rozdíl, ať se jedná o jakékoli děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A pan poslanec Výborný - přejete si? Nepřejete si již dodatečnou otázku.

Takže nyní vyzývám pana poslance Petra Pávka, aby přednesl interpelaci opět na pana ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci rušení matričních úřadů, a připraví se paní poslankyně Karla Maříková a pan ministr Adam Vojtěch.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Já vím, že pan ministr vnitra už dneska několikrát čelil nařčením, co se týká tzv. optimalizace sítě matričních úřadů. My všichni víme, že když se někde objeví slovo optimalizace, tak to většinou znamená jenom škrty, škrty a znovu škrty. Já nechci být dneska všeobecný. Objevila se na tom seznamu i obec Jindřichovice pod Smrkem, kde jsem po tři období působil jako starosta, mám za sebou dvě období i jako krajský zastupitel. Situaci tam znám na rozdíl od těch ministerských úředníků, takže vím, že pokus o odejmutí matričního úřadu v Jindřichovicích pod Smrkem přináší řadu komplikací, které nejsou řešitelné. A já rozumím tomu nezájmu těch úředníků jakoby v Praze, které samozřejmě život lidí dole vůbec nezajímá, nezajímají je souvislosti, nezajímá je dopravní obslužnost, nezajímá je, jestli je tam vůbec geografie k tomu. My už jsme tohle řešili tolikrát na obcích, že ministerští úředníci prostě vypustí nějaký balonek, všichni se zhrozí, a pak příští rok nedělají nic jiného, než se snaží ten balonek nechat prostě splasknout. Takhle jsme to zažívali při dělení území, kdy mezi námi a dalšími byly hory, které byly sedm měsíců v roce neprůjezdné, a tohle je to samé. Tady je prostě návrh na přesunutí matriky do Nového Města pod Smrkem, což je pouhých 6 km vzdušnou čarou, akorát tam nic nejezdí a mezi tím jsou kopce a hory, lesy. Jindřichovice mají poměrně veliký domov důchodců. Ta matrika nadstandardním způsobem vychází vstříc potřebám těch lidí. To samozřejmě ministerští úředníci nevědí, protože nejezdí mezi lidi, nemluví se starosty, nezajímá je to.

Já bych tedy v tomto případě a v této interpelaci chtěl pana ministra poprosit, možná požádat, aby prostě Jindřichovice pod Smrkem z toho seznamu, který má být diskutován, vyškrtl, abychom se k tomu už nemuseli vracet. A samozřejmě mu popřeji hodně zdaru, až ti jeho lidé (předsedající upozorňuje na čas) budou vyjíždět do těch regionů a tu záležitost diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A slovo má pan ministr Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, pokusím se být řekněme stručný. Na stejné téma matriky už reagoval pan premiér, já už na interpelaci paní poslankyně Kovářové, ale tady se pokusím být konkrétnější, co se týče oblastí pana poslance v rámci Libereckého kraje.

Já bych to shrnul. Optimalizace matrik, kterou jsem již uvedl v reakci na interpelaci předchozí. Síť úřadů v současné době opravdu v rámci našeho návrhu na optimalizaci neodpovídá aktuálním potřebám. Matriky patří z pohledu občana k méně navštěvovaným veřejným úřadům správy. Neplatí zde také místní příslušnost. Faktický dopad absence matriky je na obce i občany jen velmi malý. Obec bez matriky nepřijde o možnost konání svateb, vítání občánků, nepřijde o Czech POINT, ověřování listin, evidenci obyvatel apod. Je nezbytné nastavit takový mechanismus financování, protože stávající model je neefektivní a nespravedlivý. Nebudu tu rozvádět tu disproporci, neodůvodnitelný rozdíl v rámci jednotlivých výší.

Ve vašem kraji by se optimalizace podle současného návrhu - podotýkám zatím návrhu, upozorňoval jsem dopředu, že ještě přijdou ty diskuse, jak to bude vypadat - měla dotknout 11 matrik. Jedná se o ty obce, které jste vyjmenoval. V případech obcí Příšovice, Osečná, Křižany bude Ministerstvo vnitra přehodnocovat rozhodně svůj postoj v závislosti na nově zjištěné skutečnosti. Jak jsem již uvedl, Ministerstvo vnitra oslovilo všechny dotčené obce, krajské úřady, s žádostí o informace, zda v jejich případě nedošlo v poslední době k zásadním změnám, které by mohly mít na rozhodování vliv. Od starostů těchto obcí jsme získali informace o nárůstu počtu matričních úkonů v těchto správních obvodech, neboť v roce 2017 zde došlo ke změně podmínek, zejména pak po rekonstrukcích zajímavých objektů, při konání svateb. Diskuse s dotčenými obcemi je otevřená v Libereckém kraji, proběhne 19. června.

Ještě bych na závěr chtěl zdůraznit, jak to je. Jedná se opět o diskutovanou podobu návrhu, která je. Opravdu já jako ministr vnitra za současné situace netlačím na to rozhodnutí, spíše mi jde opravdu v rámci odborných diskusí o konsenzus v rámci optimalizace, ale na druhou stranu k zajištění dostatečného výkonu státní správy a nesnižování služeb občanům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. A táži se pana poslance - ano, máte zájem o doplňující otázku. Takže pan poslanec Pávek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane ministře. Já jsem si vyslechl opakovaně tedy to, co jste skutečně dneska již dvakrát přednášel, nebo předtím to četl i pan premiér, takže v tomto smyslu děkuji. Teď už mi to zůstane v hlavě. Nicméně místní situace, kterou, jak říkám, velmi dobře znám, prostě něco takového nedovoluje. A já bych zůstal a zopakoval bych rád tu prosbu, aby Jindřichovice pod Smrkem byly zkrátka z tohoto seznamu, ať už bude diskutován, nebo ne, vyškrtnuty, tak aby k té diskusi vůbec nedošlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Ano. A pane ministře, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Já jenom na to krátce zareaguji. Já bych byl rád, aby k tomuto závěru, byť co se týče vašeho požadavku, došlo na základě opravdu věcné diskuse. Proto bych byl rád, abychom to opravdu - nebo naši kolegové to opravdu prodiskutovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. Nyní žádám o vystoupení paní poslankyni Karlu Maříkovou, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci povinného očkování proti chřipce pro zdravotníky, a připraví se pan poslanec Václav Klaus a ten bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v reportáži na Primě ze dne 20. dubna zazněla z úst náměstka ministra zdravotnictví a vakcinologa profesora Prymuly informace o povinnosti očkování proti chřipce pro zdravotníky.

Účinnost očkování proti chřipce je dlouhodobě kritizována. Účinnost vakcín proti chřipce minulou sezónu se odhaduje na 20 %. To je opravdu hodně málo. Odhady na příští sezónu přitom neukazují žádný pokrok. Ve studii porovnávající účinnost očkování proti chřipce oproti skutečnému placebu se ukázalo, že očkovaní proti chřipce měli významně vyšší výskyt nechřipkových respiračních viróz oproti neočkovaným. I když očkované vakcína částečně ochránila proti chřipce, ve výsledku mělo v této studii očkování negativní efekt na zdraví očkovaných jedinců.

Argument, že virus chřipky může ohrozit život pacientů v kritickém stavu, je sice oprávněný, ale je třeba si uvědomit, že pacienty v kritickém stavu může ohrozit prakticky jakýkoli patogen. Neměl by být tedy hlavní požadavek na zdravotníky, aby především chodili do práce zdraví a nepřecházeli žádné infekce, než je nutit k očkování? Chápu, že to však může být v současné době problém, když se zdravotnictví v současné době potýká s nedostatkem personálu. Nemyslíte si však, že nucením k očkování proti vůli personálu se může stát, že ještě o další personál přijdeme? Výrobce vakcín se musí trefit při odhadu přicházejících kmenů chřipky. Když se do vakcín dají kmeny, které se v dané sezóně nevyskytují, může být účinnost očkování prakticky nula. Jak chcete zaručit zdravotníkům, že očkování bude účinné? A odkdy by tato vyhláška měla platit? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP