(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně. Nyní žádám o reakci pana ministra zdravotnictví. Adama Vojtěcha. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážená paní poslankyně, k tomu, co jste říkala, tak samozřejmě ty názory jsou různé, musím říci, že ta reportáž na Primě skutečně nebyla nikterak závazná, to stanovisko, spíše je to k nějaké debatě.

Je pravda, že v České republice byla v minulosti povinnost ustanovena pro zdravotníky, v roce 2010 byla zrušena. Faktem je, že zdravotníci toto úplně neakceptovali. Na druhou stranu je pravdou, že zejména na těch odděleních, jako je ARO, JIP apod., kde pacienti jsou v poměrně kritickém stavu, případně na odděleních, kde jsou pacienti seniorního věku, 65 plus, kteří mohou být skutečně chřipkou ohroženi na životě, tak je k debatě, jestli na těchto vybraných odděleních pouze, nikoli plošně, by očkování proti chřipce se nemělo zavést. Ale zatím tomu tak není, je to nějaká debata, která vyplynula z určité odborné diskuse, takže zatím bych to neviděl jako nikterak konečné stanovisko Ministerstva zdravotnictví. Jak říkám, za mě to je k odborné diskusi. Myslím si, že očkování proti chřipce, i když byť s vámi souhlasím, že nemusí být vše spásné, tak může vést k poměrně výrazným pozitivním dopadům, ale právě v těch specifických odděleních, kde pacienti jsou např. v kritickém stavu. Ale jak říkám, není to věc, která by byla v současné době na Ministerstvu zdravotnictví jakkoli připravena, schválena, je to pouze věc k diskusi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane ministře, děkuji. Ano, paní poslankyně, máte zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji. Já bych neměla ani tak doplňující otázku, ale spíš bych zareagovala na to, co tady pan ministr řekl. Riziko nákazy pravou chřipkou v epidemii je pro neočkované jedince přibližně 3 % V prováděné studii zjistili, že očkovaní mají riziko přibližně 1,4 %. Vydělením těchto dvou čísel došli k 60 %. Je-li riziko jednotlivce 3 %, očkováním se sníží na 1,4 %, znamená to, že je třeba očkovat přibližně 80 lidí, abychom ochránili jednoho jediného jedince. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, nyní tedy požádám pana ministra. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ano, děkuji za ta data. Jak říkám znovu, není to věc, která by byla jakkoliv schválena na Ministerstvu zdravotnictví, nebo že bychom tu vyhlášku již vydali, je to pouze návrh, vychází z nějaké diskuse, z nějakých podnětů. Zatím skutečně bych to neviděl jakkoliv finálně, uvidíme, a budu vás o tom případně informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní vyzývám pana poslance Václava Klause, který bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu ve věci pravidel demonstrování náboženského přesvědčení a užívání náboženských symbolů ve školách. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková, která bude interpelovat ministra průmyslu Tomáše Hünera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážený pane ministře, hezké odpoledne. Dovoluji si vás interpelovat ve věci zachování neutrality českých škol, apolitičnosti a neutrality z hlediska náboženství.

Já jsem se již jako občan, nikoliv jako poslanec, zúčastnil několikrát soudu, který probíhal ve věci někteří aktivisté versus ředitelka střední zdravotnické školy, týkalo se to nošení pokrývek hlavy. A chci vám říci, že odvolací soud zcela jednoznačně smetl předmětnou žalobu ze stolu a shledal, že nepovolení výjimky nošení muslimského šátku jako pokrývky hlavy není přímou ani nepřímou diskriminací na základě náboženského vyznán. V případě žalobkyně nedošlo k rozdílnému zacházení ve srovnání s ostatními studenty, nebyla ani nijak zvýhodněna, ani neznevýhodněna atd. Čili padl zcela jasný rozsudek českého soudu a vy jako orgán exekutivy byste ho měl respektovat.

Vy tak ovšem nečiníte, protože vaše ministerstvo nadále používá pomůcku ředitele škol při tvorbě školního řádu ze dne 22. května 2015, který byl psán pod taktovkou ombudsmanky Šabatové. Takže já vás vyzývám, abyste, když nic jiného, uvedl v soulad rozhodnutí českého soudu a vaše předpisy a metodické pokyny, které vaše ministerstvo zveřejňuje, zejména když jde o věc tak velké citlivosti, jako je apolitičnost českých škol a přesvědčení ředitelů, že záleží na tom, jak děti studují, jak se chovají, a nerozlišují se ani podle barvy kůže, ani podle náboženského přesvědčení, ani podle něčeho jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní má slovo pan ministr školství Robert Plaga. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, dovolím si reagovat krátce, stručně, proti rozhodnutí Městského soudu. Mohl bych tady samozřejmě začít zeširoka, ale myslím, že půjdeme rovnou k věci. Tedy proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žalobkyně A. A. J. proti Střední zdravotnické škole o omluvu a peněžité zadostiučinění za porušení práva na rovné zacházení bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu. O tomto dovolání prozatím nebylo rozhodnuto a za mě není tedy nejvyšší obecnou soudní autoritou definitivně vyjasněno, jak je nutné přistoupit k řešené otázce. Až bude rozhodnuto, věře, že budu konat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Pan poslanec Václav Klaus si přeje mít doplňující otázku. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já děkuji za odpověď, nicméně touto odpovědí vy vyjevujete svůj politický názor, protože zrovna tak byste mohl udělat to, že ten nesmyslný metodický pokyn rovnou odstraníte a tak vyčkáte rozhodnutí Nejvyššího soudu, který případně rozhodne nějak jinak, a paní ombudsmanka se mezitím může domáhat vašeho ministerstva, ať to tam vrátíte. Ale vy postupujete přesně opačně. Čili já jsem vás zcela vyzval, abyste jako občan toto odstranil, co je nelogické, je v rozporu, navíc Městský soud tak rozhodl, a vy říkáte: Já počkám až do té úplně nejposlednější chvíle, na poslední možnost, co bych to tam ještě mohl udržet, ten nesmysl na stránkách ministerstva, a pak případně to teprve odendám. To se mi upřímně moc nelíbí, a proto jsem si ještě dovolil, pane ministře, takto jednou reagovat na vaši odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní... dobře. Takže pan ministr si už nepřeje reagovat. Nyní tedy vyzývám paní poslankyni Karlu Maříkovou, která přednese interpelaci na ministra Tomáše Hünera ve věci Jaderné elektrárny Dukovany, a připraví se paní poslankyně Krutáková, která bude interpelovat pana ministra zemědělství Jiřího Milka. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Dukovany a Temelín dnes vyrobí necelou třetinu české elektřiny. V roce 2040 to má být více než polovina. Ke splnění tohoto cíle je třeba rozšířit Jadernou elektrárnu Dukovany, která s největší pravděpodobností doslouží v roce 2035. A právě k tomuto datu požaduje energetická koncepce spuštění nových reaktorů, které by je dokázaly přinejmenším nahradit. Předchozí snahy státem kontrolovaného koncernu ČEZ postavit dva nové reaktory v Jaderné elektrárně Temelín přitom ztroskotaly. Tendr byl zrušen v roce 2014 mj. kvůli nejasným státním zárukám.

Pokud mají nové bloky skutečně dodávat elektřinu už za 17 let, je třeba začít je připravovat co nejdříve. Celý proces od počátku schvalování, potom zapojení do sítě totiž běžně zabere dvě desetiletí. Příklady tří evropských zemí ukazují, že v posledních letech se navíc podstatně prodlužují. Jaké cesty vaše ministerstvo, resp. vláda, hledá pro účely výstavby nových reaktorů? (Paní poslankyně kašle.) Elektřina je dnes skutečně levná. Vyplatí se tedy tady v České republice jakýkoli zdroj, a to nejen jaderný, bude mít ekonomickou návratnost? Nevyplatilo by se spíše vsadit raději na plynové elektrárny, které vyjdou mnohem levněji, jsou bezpečnější a také vycházejí levněji náklady na jednotku vyrobené elektřiny? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já bych vám samozřejmě, paní poslankyně, těch pár vteřin přidal, kdybyste se napila, jsme tu samozřejmě tolerance sama. Takže nyní tedy požádám o slovo pana ministra průmyslu Tomáše Hünera. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP