(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Dovolte mi, abych přečetl omluvy. Omlouvá se pan místopředseda Pikal mezi 9.00 a 9.30 z důvodu nemoci, nicméně nyní už je přítomen. Paní poslankyně Richterová se omlouvá mezi 9.00 a 9.10 z rodinných důvodů, pan poslanec Kasal se omlouvá mezi 10.00 a 11.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Kořenová se omlouvá mezi 10.30 a 19.00 - ne, pardon, ona ruší svoji omluvu mezi 11.30 a 19.00. Paní poslankyně Melková se omlouvá mezi 10.30 a koncem jednacího dne z pracovních důvodů. A to je - není to vše, ještě se omlouvá pan poslanec Rozner od 13.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

A budeme pokračovat. Schůzi jsme přerušili v situaci, kdy by padly návrhy na změnu pořadu. Vidím pana poslance Bělobrádka, prosím. K pořadu schůze, nebo s přednostním právem? (Poslanec Bělobrádek mimo mikrofon: K pořadu schůze.) K pořadu schůze. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout, aby jako první bod dnešního jednání schůze byl zařazen nový bod Rozporná stanoviska předsedy vlády a prezidenta republiky k výskytu, výrobě a zkoušení novičoku na území České republiky, tak abychom tuto závažnou situaci, která tady proběhla, kdy je rozpor mezi prohlášením vysokých ústavních činitelů, a to je hlava státu a předseda vlády, abychom ji mohli prodiskutovat.

Já mohu zopakovat, že předseda vlády citoval ze stejných dokumentů jako prezident republiky, přitom jak... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já vás prosím o klid. Prosím, abyste se usadili do lavic a sledovali průběh rozpravy. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Přitom předseda vlády měl k dispozici stejné dokumenty, jako jsem měl já jako předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, kde je jasně napsáno, že se žádný typ novičoku v České republice ani nevyráběl, ani neskladoval, ani nevyvíjel, a z tohoto důvodu myslím, že je potřeba, abychom se tímto zabývali. Mělo to velký jak mezinárodní, tak vnitropolitický dopad, a proto navrhuji, abychom tento nový bod zařadili jako první bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda Kalousek se hlásil, potom pan poslanec Rakušan, potom pan předseda Bartoš. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych podpořil návrh pana předsedy Bělobrádka, aby téma údajného skladování a testování látky novičok na území České republiky bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání. Je známo, že nechválím vládu příliš často, ale když si to zaslouží, tak to milerád udělám a připomenu, jak ta situace vznikla.

Vznikla nehorázným prohlášením Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, že látka novičok nemusela pocházet z Ruské federace, že mohla pocházet i z jiných zemí, a jmenovalo mezi nimi Českou republiky. Vláda České republiky bezprostředně ostře dementovala tento výrok a ohradila se proti tomu. Tím udělala přesně to, co měla, a tím by celá ta kauza mohla skončit. Ona bohužel neskončila, protože koncem března pan prezident republiky informoval naši i světovou veřejnost, že uložil zpravodajským službám, aby prověřily, zda na území České republiky byla či nebyla vyráběna a skladována látka novičok. A udělal to přesto, že 14 dní předtím takovou skutečnost vláda ostře dementovala. Samozřejmě, že na celém světě prezidenti i vlády si od svých zpravodajských služeb nechávají dodávat informace, od toho koneckonců ty zpravodajské služby jsou. Ale nikde na celém světě to ti prezidenti potom netroubí do veřejnosti, pokud zrovna účelem tohoto kroku není vzkázat do Kremlu: podívejte se, jak já tady za vás bojuji pro vaši propagandu, což jsem přesvědčen, že byl přesně motiv pana prezidenta Zemana.

Takže následující děj pak nebylo těžké odhadnout. Pan prezident Zeman v rozporu s těmi zprávami, které dostal od zpravodajských služeb, pronesl onu slavnou větu, že na území České republiky byla vyráběna a skladována látka novičok, a několik minut poté, co to pronesl v české televizi Barrandov, několik minut poté už tato informace běžela ruskými médii a byla ruskou propagandou a ruským Ministerstvem zahraničních věcí používána jako jejich hlavní argument v informační válce proti zemím Evropské unie a Severoatlantické aliance. Zabývali se touto otázkou jak předseda vlády, tak Ministerstvo obrany, tak zahraniční výbor Sněmovny, tak komise pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství a všichni došli k jednomu jedinému závěru, že na území České republiky nebyla vyráběna a testována látka novičok, což také řekli, ať již pan premiér svým prohlášením, nebo zahraniční výbor svým usnesením, nebo komise, které předsedá pan poslanec Rakušan, rovněž svým usnesením.

Není tedy sebemenšího sporu o tom, co je nebo není pravda. Nicméně vzhledem k tomu, že toho výroku se dopustila hlava státu, prezident republiky, tak my pokládáme za nesmírně důležité, aby pravdivý výrok, pravdivý výrok, ke kterému došly orgány Sněmovny, verifikovala Sněmovna jako ústavní autorita svým usnesením. Nic víc, nic míň. Česká veřejnost i naši spojenci si zaslouží usnesení Poslanecké sněmovny, které řekne, že na území České republiky nebyla vyráběna a nebyla testována látka novičok.

Na argumenty, že je to zbytečné, protože to přece řekl už premiér a usnesl se na tom zahraniční výbor, si dovolím říct, že to zbytečné není, protože jde o míru váhy té ústavní instituce. Prezident republiky je součást exekutivy. To není duch boží vznášející se nad vodami. To je součást exekutivy a exekutiva je kontrolována mocí zákonodárnou. A přijmout to usnesení pouze na úrovni orgánů Sněmovny nám nepřijde dostatečné. Myslíme si, že usnesení Sněmovny je tou správnou autoritou. Chtěl bych se obrátit na ty kolegy, kteří hlasovali na zahraničním výboru pro ono usnesení, po kterém já volám. Chci je ujistit, že nemáme žádnou jinou ambici než se usnést o tom, že platí usnesení zahraničního výboru. A moc nechápu, proč to nechcete udělat. Prosím tedy o zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Rakušana.***
Přihlásit/registrovat se do ISP