(11.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Bývalo zvykem, ne vždy, ale velmi často, že čtvrteční dopoledne se využívalo na projednávání bloku zpráv nebo bloku smluv. Já bych v této chvíli chtěl navrhnout, abychom jako druhý bod našeho dnešního programu zařadili bod číslo 98 Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jako třetí bod, tak aby to bylo co nejjednodušší a nejrychlejší, bod 102 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2016. Potom jako čtvrtý bod 100 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, jako pátý bod dnes Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016. Myslím si, že jsme schopni všechny tyto zprávy projednat ještě dnes do 13. hodiny a jsme schopni tyto zprávy dle doporučení volebního výboru schválit. Připomínám, že dnes je poslední květnový den roku 2018 a máme projednat zprávy za rok 2016, což je tedy už hluboká minulost, nicméně projednat je musíme. Poprosím, pane místopředsedo, aby se o mých návrzích hlasovalo jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jednotlivě, dobře. Čili 98, 102, 100, 101, ano? V tomto pořadí. Děkuji, pane předsedo. Můžeme pokračovat vystoupením kolegy Hájka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já dodržím jednací řád, takže úvodem přečtu název bodu, který chci zařadit na program této schůze. Tento bod se jmenuje Zmaření konání 14. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny svolané ve věci novičoku způsobené absencí části poslanců stran ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů.

Nyní odůvodnění. Tuto mimořádnou schůzi svolalo 55 poslanců. Na jednání Sněmovny jich přišlo tuším 40, podpořených hlasem pana předsedy Sněmovny. Demokratický blok má 48 poslanců, 22 poslanců je Pirátů, tzn. 48 plus 22 je 70. Kvorum je 67. Tady se vyčítá - já tady přečtu, odcituji slova pana Marka Výborného prostřednictvím pana předsedajícího, který kvitoval: Arogance koalice ANO, SPD, KSČM nemá mezí. Řádně svolaná schůze - neuvedl mimořádná - ke kauze novičoku ani nezačala, protože se její poslanci odmítli přihlásit. - Já bych poprosil pana Výborného prostřednictvím pana předsedajícího, aby doplnil tento kvit dovětkem: A také proto, že řada našich poslanců z řad Demokratického bloku nepřišla do práce. Konec citátu.

O co se jedná? My jsme tady jasně deklarovali, že strany SPD, ANO, KSČM a ČSSD nepodpoří program této mimořádné schůze. Takže my jsme chtěli našim občanům ukázat, jaký je váš zájem projednávat tento bod! Proto jsme se odhlásili! Abyste ukázali, kolik vás skutečně srdcově chce bojovat za tuto kauzu! Je vás 40, bez pana předsedy 39. To stačí. Děkuji. (Výrazný potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní mám dvě přednostní práva - pana poslance Fialy a pana poslance Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se tomu sice divím, ale mám jisté porozumění pro to, že někteří poslanci ne úplně sledují, co se v politice děje, co se odehrává v Poslanecké sněmovně, jak se věci vyvíjejí, a jsem zvyklý trpělivě ty věci vysvětlovat znovu a znovu.

Takže vážený pane poslanče Hájku prostřednictvím pana předsedajícího, Demokratický blok neexistuje. Demokratický blok vznikl v Poslanecké sněmovně na základě jednacího řádu pouze na dobu ustavování orgánů Poslanecké sněmovny a pak v souladu s tímto ustanovením a s jednacím řádem se jeho činnost přirozeně vyčerpala a zanikl. Takže argumentujete-li tu současnou existencí Demokratického bloku, tak se vracíte někam do října, listopadu minulého roku, ale jste zcela mimo politickou realitu a cokoli, co by odpovídalo tomu, jak jsou organizovány kluby v Poslanecké sněmovně. Tak já bych vás prosil, abyste začal vnímat to, co se kolem vás děje, a respektoval to, že jsou tu samostatné kluby jednotlivých politických stran, ale žádný Demokratický blok prostě neexistuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak je to teprv pět měsíců, tak nebuďme tak přísní na pana poslance Hájka. Pět měsíců, on si toho ještě nevšiml, když to bude rok, tak už to bude podezřelé. Zatím to berme jako úmyslný faul. On to samozřejmě pan poslanec Hájek ví a myslí si, že nám to ublíží. Nám to tedy neublíží, pane poslanče prostřednictvím...

Ale ta svérázná logika. Kvorum je 67. Já tomu rozumím. Pan předseda Poslanecké sněmovny se přihlásil, takže jeden z klubu hnutí ANO byl přítomen na té schůzi, 77 v dikci - já to tak nevnímám - v dikci pana poslance Hájka, 77 poslanců... Možná tam byl aspoň jeden ministr, ne? Aby se vůbec mohlo zahájit. Byl tady nějaký ministr? Já jsem byl omluvený do 9.20. Ale díky tomu, že ten příznivec férové diskuse, který vykonává funkci předsedy Poslanecké sněmovny, ani nepřečetl omluvy! Všimněte si, jak začíná každá schůze - přečtením omluv. (Námitky z pléna.) Ne, nebyly čteny. Ale to je úplně jedno. (Nesouhlasný šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já požádám sněmovnu o klid a argumentujme, prosím, věcně. Na jednu stranu říkáte, pane předsedo, že jste tady nebyl, tak samozřejmě těžko můžete potvrdit, že nebyly čteny omluvy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vycházím z vyjádření členů vlastního klubu. Ti mají moji důvěru. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid sněmovnu! Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže v dikci pana poslance Hájka byl v práci jeden poslanec hnutí ANO. Jeden. A teď chce poukázat, že např. mí kolegové, kteří přišli v 9.04, protože měli dopravní komplikace, už nestačili tu kartu tam dát - nebyli v práci, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana místopředsedy? Vy sám moc dobře víte, že jste využili ustanovení jednacího řádu. Mě to docela baví. Já vám za to nenadávám, já se tomu docela usmívám. Ale nechte si ty řeči, že někdo byl, nebo nebyl v práci! Pokud tady sedíte jak pecka, nezastrčíte si ani kartu, nemůžete promluvit, tak neříkejte, že jste byl v práci! Pokud chcete takhle komunikovat a hodnotit práci svých kolegů. To znamená, že vy, když tady sedíte a nemáte kartu zasunutou, tak podle stenozáznamu nejste přítomen, tak pracujete, a když kolega, který to poslouchá a sedí v poslanecké kanceláři, tak není v práci? Co to jsou za bláboly?! Já pro ten bod budu klidně hlasovat a rád s vámi povedu debatu o tom, kdo chodí do práce. A kdo taky něco dělá v té práci! Nejen že si tady sedne a pak má rádoby vtipné návrhy bodů. Dneska nemůžeme dokázat, kdo tady byl přítomen, nebo ne. Ale pan poslanec Hájek - nevím, jestli byl přihlášen, jestli byl v práci! Dle jeho dikce. Podle mě v práci byl, když tady byl. A je jedno, jestli tam tu kartu dal, nebo nedal. Ale jestli někdo chce jen vytřískat politické body z něčeho, tak poslouchejte pana poslance Hájka, co vlastně říkal, co vlastně navrhoval. Připadalo mu to hrozně vtipné. Škoda, že se nesmál někdo jiný než vy a vaši kolegové straničtí. To trošku zužuje ten dosah vaší rádoby vtipné poznámky.

Jediné, čeho jste dosáhli, že místo abychom do deseti měli hotovou mimořádnou schůzi, tak jsme v 11.28, evidentně nechcete projednávat a ve vaší dikci pracovat a projednávat zprávy za rok 2016, velmi důležité, které jste svým chabým odůvodněním, že nejsou všechny, minule zrušili, vyřadili ze schůze, my jsme byli proti vyřazení. Dneska už jsou všechny na pořadu schůze, máme sedmý jednací den 13. schůze, opět se na to nedostává. A je to díky vám. Tak si nechte ty řeči, kdo chodí a nechodí do práce. Já to respektuji. Já jsem říkal, že já to nevnímám jako (nesrozumitelné) nedorozumění. Fakt jste nám měli říct, že ta schůze začne v deset, a ne v devět. To je jediné, čeho jste docílili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP