(11.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale pro pana poslance Hájka mám dobrou zprávu. Já pro zařazení toho bodu budu hlasovat, protože rád s ním povedu polemiku, kde byl on, když nebyl přihlášen, co dělal v 9.03. Anebo platí, že poslanci mají být přítomni, jenom když jsou jejich vlastní návrhy? To znamená, že se předpokládá, že když je vládní návrh, odejdou opoziční poslanci, a když je opoziční návrh, odejdou vládní poslanci? My to tak nechápeme. Vy možná ano, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana místopředsedy. My skutečně ne. Ale já jsem příznivec férové diskuze, a abychom mohli o tom svobodně debatovat, tak ten bod musí být zařazen, bez toho by to nešlo, to se určitě shodneme. Já jsem jenom reagoval, že mám přednostní právo. Už se podruhé k tomu nebudu vracet. Až ten bod bude zařazen, tak se rád do rozpravy přihlásím a tu polemiku s vámi povedu i nadále. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo s přednostním právem vystoupení předsedy klubu ODS. Nyní pan kolega Skopeček a potom pan poslanec Výborný - ještě k pořadu schůze pořád. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ano. Děkuji za slovo. Já se chci skutečně vrátit na samý začátek dnešní schůze, kdy pan předseda Faltýnek navrhl zařazení bodu, a sice Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, což byl první bod. Já bych chtěl dát protinávrh. Chtěl bych, abychom tuto smlouvu otevřeli až na schůzi, kdy budeme mít vládu s důvěrou. Já myslím, že pan předseda Faltýnek asi zapomněl, protože už je to hrozně dlouho, co tato vláda funguje, je to rekordní čas, kdy funguje bez důvěry, a přináší nám sem poměrně dramaticky významnou mezinárodní smlouvu, která je významným bodem zahraniční politiky. Předchozí dvě Poslanecké sněmovny nedokončily ratifikační proces, přestože tu existovaly vlády s důvěrou. Takže já bych chtěl panu předsedovi Faltýnkovi připomenout, že to skutečně není vláda s důvěrou a že by u takto významných bodů mezinárodního charakteru zahraniční politiky měla Sněmovna počkat až na vládu.

Čili já navrhuji, ať se přesune projednávání fiskálního bodu na následující schůzi, nebo ať se přeruší, pokud projde to vaše zařazení, až do doby, kdy ta vláda bude mít důvěru.

Věřím, že budu mít zastánkyni i v paní ministryni financí, protože byste ji tím dostal do ne úplně záviděníhodné pozice. Paní ministryně argumentovala, že do Poslanecké sněmovny neposílá například daňový balíček se snížením daní, protože je to natolik významná politická věc, kdy chce počkat na vládu s důvěrou, chce počkat na jasnou politickou většinu. Všichni se shodneme, že zrušení superhrubé mzdy versus konečná ratifikace fiskálního paktu, této mezinárodní smlouvy, že to budou bezesporu minimálně stejně významné věci, takže já nevím, jak by pak paní ministryně mohla argumentovat, že na jednu stranu nechce snížit daně, nechce poslat do Poslanecké sněmovny balíček, který snižuje daně, protože je to politicky významná věc, a čeká na vládu s důvěrou, a najednou by byla pro to, aby se projednávala takto výrazná zahraničněpolitická smlouva.

Takže ještě jednou zopakuji ten návrh: přesunout tento bod na schůzi, kdy bude vláda s důvěrou, případně přerušit, pokud návrh pana Faltýnka projde. Ale já věřím, že si vzpomene, že je to vláda bez důvěry a že takové smlouvy sem nepatří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozumím tomu, že pokud by neprošlo to pevné zařazení bodu, hlasovalo by se o tom, že se vyřazuje z této schůze na schůzi následující. To je legitimní návrh.

Nyní pan kolega Výborný jako poslední přihlášený. A jsem tolerance sama, protože půl hodiny od začátku schůze uběhlo už dávno. Pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dělám to velmi nerad, ale abych tady mohl promluvit, tak tedy navrhuji v případě, že nebude odhlasováno zařazení bodu, který navrhoval kolega poslanec Pavel Bělobrádek jako první nebo jako druhý bod dnešního programu 13. schůze, tak tedy navrhuji, aby to bylo zařazeno jako třetí bod. Je to šaškárna a říkám to tady naprosto otevřeně, ale aby se tady poslanci hnutí ANO, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan poslanec Vondrák, smáli, že můžeme přece promluvit - nemůžeme! Nemůžeme, protože ten bod není zařazen, a já pouze tímto prostřednictvím naprosto hloupého zařazování jako třetího bodu, aby mě nemusel pan místopředseda školit, že tady nemám vystupovat, protože nevystupuji k programu, tak to je jediná šance, jak se všichni poslanci, kteří by se mohli k této věci vyjádřit, zde demokraticky na půdě Poslanecké sněmovny k tomu nedostanou, protože vy odmítáte ať už mimořádnou schůzi, anebo zařazení jako řádný bod programu této schůze. To je celé.

A pokud tady místopředseda KSČM hovoří o tom, že to byli poslanci zde napravo, kteří neumožnili svou nepřítomností tuto schůzi, tak jenom odcituji jeho vyjádření: Jednání Sněmovny k novičoku mělo sloužit k pomlouvání prezidenta Miloše Zemana, proto se komunističtí poslanci nepřihlásili a přispěli k tomu, že úterní schůze nebyla usnášeníschopná. Čili bylo to naprosto jasné, všichni jsme to věděli. Nebyli to jenom poslanci KSČM, byli to poslanci také hnutí ANO, SPD a ČSSD. Bylo to takto domluveno. A jediný cíl, který tady byl, bylo zabránit tomu, aby se na půdě Poslanecké sněmovny tato věc normálně vydiskutovala. Mohli jsme to mít už za sebou. Posunulo se to o hodinu a běží to tady úplně zbytečně dál. A bavíme se tady často o procedurálních záležitostech místo toho, abychom se jasně vyjádřili ke kauze samotné, k rozporům, které tady zjevně byly mezi prezidentem republiky a vládou. A znovu připomínám, naším cílem bylo podpořit vládu, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, protože to vyjádření bylo správné. Nerozumím tomu, jestli to má být pouze nějaké nabíhání tomu, že dnes bude Andrej Babiš odpoledne hovořit s Milošem Zemanem, tak aby nedostal za uši. Fakt tomu nerozumím! Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K tomu poznamenávám, že jste nemusel z toho dělat, že to je třetí bod, mohl jste třeba po návrzích kolegy Stanjury, ale to je na každém, jak se k tomu zachová.

Ještě pan předseda Bělobrádek. K programu, nebo upřesníte svůj bod? (K programu.) K programu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem také připraven podpořit návrh pana kolegy Hájka a zároveň, pokud byste dovolili, jestli takhle chcete pokračovat, tak není žádný problém svolat mimořádnou schůzi nebo navrhnout bod přítomnost jediného poslance hnutí ANO na zahájení schůze. Jestli takhle chcete pokračovat, je to v pořádku, můžeme tam zahrnout i další, kteří tady nebyli v práci v podstatě, jak vy říkáte prostřednictvím pana předsedajícího. Tak není žádný problém, ale já jsem připraven tu schůzi podpořit, jak jste ji navrhl, ten bod, zařazení, a můžeme si o tom popovídat, kdo tedy v té práci byl, kdo makal a kdo ne a kolik je tady poslanců v případě, kdy se zastávají svolavatelé této schůze, zařazení tohoto bodu, chtějí se zastat Andreje Babiše - tedy typický příklad Antibabiše, že? To byl samozřejmě vtip. Takže v tomhle případě vidíte, jak se při zastávání se stanoviska předsedy vlády o to zajímá předseda vlády a jeho kolegové z vlády a jak se k tomu také postaví jeho vlastní poslanci.

Takže já jsem připraven takovýto bod podpořit a vůbec nemám problém, aby se přejmenoval, a navrhuji, aby byl doplněn název tohoto bodu i o přítomnost pomlčka nepřítomnost všech poslanců hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Tím jsme vyčerpali návrhy do programu schůze... Pan kolega Michálek ještě. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom z hlediska procedurální čistoty, protože ten hodnoticí dovětek podle mě je zbytečný a navíc je nepřesný, nepravdivý, tak jsem chtěl navrhnout v souladu s § 72 odst. 5, aby se hlasovalo odděleně o části - text: "zmaření konání 14. schůze", a pak o té druhé části, a neprojde-li tento návrh, tak aby se projednalo vypuštění té části od slova "nepřítomnosti". Takže to jsou dva doplňující procesní návrhy. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Nyní tedy budeme rozhodovat hlasováním o návrzích, které padly. Ještě předtím přečtu omluvy. Pan kolega Jurečka od 12 hodin do konce jednacího dne, do konce jednacího dne od 12 hodin pan kolega Běhounek, od 10 hodin do 12 hodin pan kolega Pávek, z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Farský z celého dne a pan kolega Bartoš se omluvil z ústních interpelací, tedy na odpolední jednání, od 10.30 do 13 hodin pan poslanec Petrtýl a pan poslanec Vondrák od 14.30 do 19 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP