(15.20 hodin)
(pokračuje Milek)

Pokud jde o konkrétní uváděný příklad Statku Uhersko, je nezbytné zmínit, že provozovatel příliš zveličuje nedostatky v označení a příliš bagatelizuje, popřípadě rovnou zatajuje závažné nedostatky v hygieně. Jde i o údaje o pokutě. Pokuty v roce 2017: pokuta 20 tisíc korun za hygienické nedostatky při kontrole 7. 4. Závažné hygienické nedostatky, absence vlastních vyšetření výrobků, provozní dokumentace, nezajištěné dosledování výroby a výrobků. Následná kontrola 16. 8. v roce 2017 a uložená pokuta 40 tisíc korun. Opakované hygienické i dokumentační nedostatky, nezajištěná dosledovatelnost. V roce 1918, 26. 4., pokuta 60 tisíc korun. Takže doopravdy je to 120 tisíc korun. Je to ještě nepravomocný příkaz. Pokuta za nedostatky při těchto třech kontrolách, opakovaně hygienické i dokumentační nedostatky, nezajištění dosledovatelnosti, prošlé výrobní suroviny.

K ukládání pokut lze obecně sdělit následující. Ukládání pokut vychází z právních ustanovení, které ustanovují nejnižší a maximální sazbu, a je na uvážení dozorového orgánu, jak vysoká sankce bude udělena. Každý případ se posuzuje individuálně. Záleží na opakovanosti přestupku, závažnosti, objemu zboží, kterého se přestupek týká, jednání ze strany provozovatele potravinářského podniku, ochota nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit. Můžu doložit tady fotografie panu poslanci z dotčené kontroly, takže předám panu poslanci, aby viděl, o jaké přestupky se jednalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Milkovi za odpověď. Ptám se pana kolegy Klause, jestli má zájem o doplňující otázku. Má. Prosím, pane poslanče, máte minutu na doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Smyslem mé interpelace se nebylo dohadovat o tom, jestli kontrola našla nějaké obaly, které nesouvisely s výrobou, a podobné věci, to se tady nemusíme dohadovat, ani jeden z nás jsme na tom statku nebyli.

Moje otázka byla myšlena tak, jestli současná praxe vám přijde zcela vyhovující, zda zamýšlíte trošku zmírnit neuvěřitelně byrokratická omezení drobných výrobců a zda v tom hodláte něco činit. Já jsem se nechtěl s vámi dohadovat o konkrétním případu Statku Uhersko. Já jsem tam nebyl, vy jste tam taky nebyl, to by asi nebylo důstojné. Ale spíš obecněji, jak zamýšlíte do budoucna k tomu přistupovat, nebo zda vám ten současný stav zcela vyhovuje a takhle se vám to líbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klausovi za jeho doplňující otázku. Pan ministr se chystá k odpovědi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Určitě současný stav je takový, že na malé výrobce chodí jenom sporadicky kontroly. Veterinární správa dneska na velkých mléčných zpracovatelích, což jsou velké mlékárny, tak tam je denní dozor minimálně jednoho, někdy i dvou veterinářů. Takže to, že bychom kontrolovali nějak nadmíru tyto malé, já si to nemyslím, ale tady opravdu došlo k trojnásobnému nebo opakovanému stejnému pochybení, takže bohužel, pokuta byla uložena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Tato interpelace končí a pokračujeme interpelací pana poslance Ivana Adamce na ministra dopravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěl bych se dotázat na některé věci ohledně slev pro studenty. Od zítřka platí ten dáreček, který jste dali našim seniorům na 65 let a studentům do 26 let. Samozřejmě bych tady mohl kritizovat toto rozhodnutí a vnímám to jako politické rozhodnutí. Dovedu si představit, že těch šest, nebo více jak šest miliard by se dalo využít jinak, přímo do důchodu nebo na dostavbu naší silniční a železniční sítě, nicméně říkám, to není předmětem mého dotazu.

Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Jak se to bude hlídat? Protože u seniorů je to velmi jednoduché. Ti prostě mají občanský průkaz, 65 let, jede to. U studentů je to trošku komplikované, protože školy nejsou právně zodpovědné za vydávání potvrzení. A tam vidím velký problém, protože třeba v Brně se zjistilo za loňský rok, že ti revizoři přišli na to, že skoro tisíc studentů vlastně mělo neplatný průkaz ze školy. Nevím, jak to zjistili, ale rozhodně si myslím, že to bude problém, protože ty průkazky skutečně, zjistit, jestli jsou ty správné, nebo nejsou, to vidím opravdu jako velký problém.

A další věc si myslím, že je potřeba se také zeptat na otázku, jak to budete řešit v případě, protože dneska, když jezdí linkové autobusy a dojedou do města, tak se z nich stane příměstská doprava a vlastně jedou ve stejných trasách jako linky hromadné městské dopravy. A tady samozřejmě vzniká konkurence pro ty dopravce, která podle mě není úplně tou správnou konkurencí, protože rozdíl ceny městské hromadné dopravy, na kterou se tato sleva nevztahuje, a té příměstské linkové dopravy prostě bude velký, 75 % je už dost velká částka. Tak by mě zajímalo, jestli jste přemýšlel o tom, jak to těm obcím, které vlastně dotují tu prokazatelnou ztrátu, nahradíte, nebo jestli to necháte přímo na nich. Pak je potřeba říct, že je to společný díl obcí a státu, ten dáreček. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano, doplním větu. Prostě bude to částka podle mě vyšší než těch šest miliard korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr dopravy Dan Ťok má pět minut na odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Adamče prostřednictvím pana předsedajícího. Tak předně jenom jedna upřesňující informace. Ta sleva, bohužel, nebo, no, nebudu tam dávat ten přívlastek, nebude zahájena od zítřka, ale až od 1. 9., a to zrovna vezmu jako odpověď na tu vaši druhou část, protože jsme dlouho projednávali s kraji a se statutárními městy, jak se právě k těm případům souběžné jízdy a všech těch možných slev, které měly ve svých systémech, ať už je to třeba pražská integrovaná doprava, nebo ať už jsou to ty integrované dopravy jednotlivých krajů, jak to udělat a jak to hlavně do těch systémů celé dát. Kraje nás požádaly, abychom ten náběh posunuli, aby měly čas ty věci udělat.

Jinými slovy, dneska to bude tak, že pokud jsou tam ty souběžné trasy, tak my jsme řekli, že vlastně ta sleva bude platit jenom pro autobusy, které jsou ve veřejné službě a nejsou, řekl bych, ta městská hromadná doprava, ale jsou to ty dopravy souběžné. Obec má možnost, nebo ten subjekt, který to dělá, má možnost to řešit takovým způsobem, že v tom našem návrhu je, že může některé části těch linek vyloučit ze slevy, tzn. pokud by si nechtěl dělat vlastní konkurenci, že pojede někde mnohem levněji než souběžná linka městské hromadné dopravy, anebo ji může přetypovat, že nebude končit v centru, ale bude končit někde na konečné městské hromadné dopravy. Takže tyhle věci se dořešily a podle mých informací tam dneska nejsou problémy mezi obcemi nebo městy, krajskou integrovanou dopravou.

Co se týče těch slev, tak je to koncipováno tak, že platnost slevy pro žáky mezi šestým až patnáctým rokem a studenty mezi patnáctým až dvacátým šestým rokem nebudou omezeny na trasu mezi bydlištěm a školou, tak jak tomu bylo doposud, a sleva bude poskytována i v době letních prázdnin. Nárok na slevu má cestující do 15 let, do 15 let nemusí prokazovat, protože nemá ani občanku a nic, od 15 do 18 je to buď oficiálně vydaným průkazem dokladujícím věk držitele, což je občanský průkaz nebo jiný typ průkazů, a student může prokázat nárok kromě dosavadního žákovského průkazu taktéž platnou ISIC kartou anebo tím, co jste říkal, prostě potvrzením o studiu, které má své limity, ale je dneska v zákoně a ve vyhlášce Ministerstva financí jako uznatelný doklad.

Budeme muset zvýšit kontrolní činnost nejenom kvůli tomu, abychom zkontrolovali, zda ty průkazy jsou platné a jestli toho někdo nezneužívá. Ono je tam ještě pár jiných věcí. Jsme si toho vědomi, je to riziko, ale já jsem docela přesvědčen o tom, že by to nemusel být zas až takový nárok. My věříme tomu, že očekávaná hodnota těch šesti miliard ročně by mohla být tímto způsobem, nebo nemusela být překročena a že by tam mohla být i nějaká rezerva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy. Kolega Adamec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, já spíš konstatování. Ono když je něco zadarmo nebo s velkou slevou, tak se samozřejmě ten počet podvodů násobně zvyšuje, nebo možnost těch podvodů. Já si myslím, že je potřeba na tom pracovat.

Možná ještě doplňující otázka. Ono se to bere z té základní ceny jízdného, ale dneska existují taky jízdenky, takové ty různé akce, které tam jsou, a já mám obavu samozřejmě, že to povede k tomu, že celkově ten systém se obecně zdraží, i když bude ta sleva, takže dopravci budou také zdražovat. A mám obavu, aby těch šest miliard na to skutečně stačilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP