(16.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat na situaci kolem odstraňování billboardů, které jsou v rozporu se zákonem umístěny při dálnicích v naší republice. Pokud mě paměť neklame, už v roce 2012 byl schválen zákon, který říkal, že tyto billboardy se musí v pětileté lhůtě odstranit. Pokud mám správné informace, tak ta lhůta skončila v září roku 2017. A teď, když jezdím po dálnici sem do Prahy, do Poslanecké sněmovny, tak těch českých vlajek, které "zdobí" tyto billboardy, je pořád velmi mnoho, a čím více se člověk přibližuje Praze, tím ta řada těch billboardů houstne.

Chtěl bych se zeptat, v jakém je to stadiu, co pro to budete dělat, protože nedávno mi přišla do mailu zpráva od společnosti, nebo je to nějaká skupina, která se nazývá Kverulant, a oni tam operují s tím, že jeden z těchto nepovolených billboardů, nebo už které jsou tam umístěny v rozporu se zákonem, byl vlastně důsledkem smrtelné havárie automobilu. A samozřejmě tato firma vyhrožuje trestními oznámeními, nebo já nevím, jestli to je nějaký spolek lidí. Tak by mě zajímalo, v jakém je to stadiu, protože si myslím, že ta doba už je relativně dlouhá a ta doba přípravy na to odstranění byla pět let. Tak by mě zajímalo, v jakém je to stadiu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil takový kratinký historický exkurz. Zákon, který hovořil o odstranění billboardů, byl poslán do legislativního procesu už někdy v roce 2010. Tehdy to byla snaha, velmi halasně deklarovaná, že odstraníme úplně všechny billboardy nejenom kolem dálnic, ale i ve městech. Během celého legislativního procesu se ten záměr několikrát měnil. Skončil tím, že byla přijata novela zákona číslo 56, která ty věci specifikovala, a zbyl tam jenom zákaz billboardů u dálnic a silnic prvních tříd, přičemž debatujeme ještě o trvale zastavěném území a dalších věcech kolem billboardů, které jsou ve městech.

Během legislativního procesu bohužel i v přechodných ustanoveních je spousta věcí, které celkové rušení těch billboardů komplikují. Když to vezmu z toho pohledu, máte pravdu, že v tom zákoně v roce 2012 byla takzvaná pětiletá prekluzivní doba, ve které měli majitelé billboardů billboardy odstranit. Bohužel to neudělali. Zhruba 14 dnů, tři týdny před termínem, ve kterém to měli udělat, se našlo asi 14 senátorů, kteří dali ústavní stížnost na to, že toto ustanovení zákona je příliš tvrdé a mělo by být vypuštěno, že to je protipodnikatelské opatření. Bohužel Ústavní soud nerozhodl. Nicméně majitelé billboardů si tohle ustanovení vzali jako rukojmí, že by neměli ty billboardy odstraňovat do rozhodnutí Ústavního soudu. Není to pravda, my to samozřejmě odstraňujeme. Pro vaši informaci, odstranili jsme z dálnic necelých 500 reklamních zařízení. Je jich tam asi 1 300, takže část je odstraněna. To odstraňování je poměrně složité. Tady mě mrzí, že vlastníci, kdyby to chtěli odstranit, tak to mohlo být už dávno všechno pryč. Oni to zakryli jenom tou značkou (vlajkou?).

Jak už jsem říkal, ten postup podle zákona o pozemních komunikacích je administrativně velmi náročný. Ke každému reklamnímu zařízení musíme prověřit, že je jeho provoz opravdu v rozporu s právními předpisy a jsou splněny podmínky pro jeho odstranění včetně podmínek, které jsou v tom přechodném ustanovení. Například tímto zákonem a jeho přechodnými podmínkami nemusí být odstraněny všechny billboardy. Billboardy, které byly povoleny jako stavebním úřadem před změnou stavebního práva, tak ty mají právo tam zůstat. Takže je to docela složitá věc. A musím říct, že i vzhledem k tomu, že v těch smlouvách jak na Ministerstvu, tak na ŘSD z minulosti není úplně pořádek, tak je to docela složité. Ministerstvo dopravy přitom navíc čelí obstrukčnímu jednání vlastníků reklamních zařízení, stížnostem a několik případů se dostalo už i k soudu.

Vlastníci například rozporují pravomoc Ministerstva dopravy, anebo při samotné demontáži reklamního zařízení na pracovníky Ředitelství silnic a dálnic volají policii s poukazem na to, že dochází k ničení jejich majetku. Většinou to bývá tak, že během celého řízení ten majitel říká, že není jeho a že s ním se nemá jednat. Jakmile se přijede odstranit, tak řekne, že je jeho, a žádá policii, aby jeho majetek chránila. Většinou bohužel policie musí zakročit a zabrání ŘSD v jeho odstranění. Takže všechny tyhle věci jsou docela složité. Jsou to skutečnosti, které proces odstraňování výrazně zdržují.

My jsme se teď rozhodli, že půjdeme ještě jinou cestou, že teď budeme prostě žádat stavební úřad o to, aby to prohlásil za černou stavbu, a jako takovou to budeme odstraňovat a náklady budeme přenášet na další. To znamená, my nehodláme v této agendě, která je navíc, nemáme na ni dostatek kapacit, polevit a budeme v ní určitě pokračovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotaz. Má. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za odpověď. Ale pak by mě zajímalo, kdo to vlastně na základě toho rozhodnutí stavebního úřadu bude potom odstraňovat. Protože přece jenom teď, když to bylo v gesci Ministerstva dopravy, tak je jasné, že to jde za Ministerstvem dopravy. Ale tady ty stavební úřady, to mám obavu, že to půjde za někým jiným. Za Ministerstvem dopravy? Já jsem zaslechl nějaké podmiňování peněz na opravy komunikací. Tak jsem to slyšel zřejmě špatně, tak to mě uklidnilo. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím pana ministra, jestli chce reagovat.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom pro upřesnění. Náklady jdou za Ředitelstvím silnic a dálnic, potažmo za Ministerstvem dopravy. Jedinou věc, kterou jsme měli v dotačním titulu na dvojky a trojky, je, že na majetku krajů by neměly být nelegální billboardy. Takže to je jenom na to, že to musí být na jejich majetku. Je to většinou na mostech nebo na pozemcích, které patří těm krajům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. K další interpelaci prosím pana poslance Jelínka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Brabce ve věci výsledků operačního programu Životní prostředí. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Pane ministře, v rámci operačního programu Životní prostředí v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, v prioritní ose je čistota vody, bylo v rámci výzev v mnoha obcích vybudováno množství mechanicko-biologických čistíren odpadních vod a splaškových systémů. Pravidla těchto výzev by měla pomoci obcím s malým počtem obyvatel dosáhnout na tuto technologii, která výrazně zlepšuje kvalitu vod jak povrchových, tak i pozemních.

V současné době dochází k výraznému poklesu vydatnosti soukromých vodních zdrojů a otázka čistoty vod, případně recyklace odpadních vod pro další použití je strategická pro budoucnost naší země. Moje otázka zní: Kolik obcí s velikostí do tisíce obyvatel je vybaveno mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod a splaškovým systémem? Kolik jich bylo vybudováno v rámci této prioritní osy a jaká je saturace této technologie v těchto obcích a zda má ministerstvo přehled o regionech, o procentech obcí, které touto technologií vybavené nejsou? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr vám svoji odpověď zašle do třiceti dnů.

Posuneme se dál. Já prosím pana poslance Kaňkovského, který bude interpelovat pana ministra Milka ve věci kůrovcové kalamity. Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane ministře, kůrovcová kalamita trápí naše lesy už třetí rok a všechno nasvědčuje tomu, že letošní rok může být v tomto ohledu kritický. S kalamitou bojují všichni vlastníci, ať už jde o Lesy České republiky, Vojenské lesy, či střední a malé vlastníky. V tuto chvíli hoří kůrovcová kalamita v řadě regionů a bohužel lze očekávat, že situace se bude dále zhoršovat.

Vážený pane ministře, vy jste zareagoval na současnou situaci kolem kůrovce odvoláním generálního ředitele Lesů České republiky. Nechci tento krok kritizovat, je to vaše právo. Ale chci se zeptat, co dalšího jste konkrétně pro zvládnutí kůrovcové kalamity udělal a hlavně hodláte udělat, protože dle mého názoru pouze personální změny situaci nevyřeší. A nyní konkrétní dotazy. Jak budete postupovat vůči fungování podniku Lesy České republiky v souvislosti se zavedeným obchodním modelem, díky kterému jsou uzavřeny dlouholeté smlouvy se smluvními partnery, kteří v tuto chvíli nezvládají kůrovcovou kalamitu, a nezvládají ji kvůli extrémně přemnoženému kůrovci, nedostatku pracovních kapacit, špatnému finančnímu ohodnocení, nezajištění logistiky odvozu dřeva státními firmami, špatné asanaci a uskladňování dříví tak, že kůrovec dokončuje svůj vývoj a vrací se zpět do lesů? Jaké nezbytné kroky plánujete prakticky uskutečnit k zamezení šíření kůrovcové kalamity do konce června tohoto roku a jak v tom spolupracujete s dalšími resorty, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí. Děkuji vám za odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP