(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, paní poslankyně, já vám rozumím. Já bych vás stejně za půl minuty přerušil. Takže pokud si to mohu dovolit nyní, tak bych tak učinil s tím, že až znovu otevřeme projednávání tohoto bodu, budete opět první na řadě.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já bych to uvítala, protože si přece jenom myslím, že by ten projev měl mít důstojný rámec. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, souhlasím s vámi. Bude to ve stenozáznamu.

Dámy a pánové, já v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu. Jsme v obecné rozpravě, která nebyla ukončena. Připomínám, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí od pana poslance Krejzy. S tímto návrhem se po skončení obecné rozpravy vypořádáme.

Ještě než ukončím dnešní jednání, tak vás seznámím s tím, že paní poslankyně Richterová se omlouvá od 13.50 z důvodu jednání ve volebním kraji a z dnešního jednání od 13.45 se omlouvá pan poslanec Lubomír Volný.

Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Tato schůze bude pokračovat v úterý 12. 6. ve 14 hodin body podle schváleného pořadu schůze. Děkuji vám a přeji vám pěkný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP