(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan poslanec Birke bude hlasovat s kartou číslo 4, pan poslanec Mašek bude hlasovat s kartou číslo 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů, Pavla Golasowská bez udání důvodu, Jan Hrnčíř do 17 hodin bez udání důvodu, Jakub Janda do 18 hodin z pracovních důvodů, Miloslav Janulík do 17 hodin z pracovních důvodů, Miroslav Kalousek do 15 hodin z pracovních důvodů, Jiří Kobza do 16 hodin z pracovních důvodů, Martin Kolovratník do 15 hodin z pracovních důvodů, Patrik Nacher od 14.30 do 16.30 z pracovních důvodů, Petr Pávek z důvodu zahraniční cesty, Zdeněk Podal z pracovních důvodů, Ivo Pojezný z pracovních důvodů, Antonín Staněk z důvodu zahraniční cesty, Pavel Staněk do 16 hodin z pracovních důvodů, Karel Tureček z důvodu zahraniční cesty, Kateřina Valachová z rodinných důvodů, Jana Vildumetzová ze zdravotních důvodů, Ivo Vondrák z pracovních důvodů. (V sále je rušno.)

Z členů vlády se omlouvají Jiří Milek z důvodu zahraniční cesty, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd od 15 hodin z pracovních důvodů.

Tak. Opravdu vás poprosím, abychom se už usadili na svá místa, a poprosím o klid v sále.

Nejprve bych vás chtěl informovat o návrhu, který vzešel z dnešního grémia. Navrhujeme tuto změnu schváleného pořadu 13. schůze. Blok smluv druhé a první čtení zařadit na dnes, to znamená úterý 12. června, od 18. hodin s tím, že bod 53 schváleného pořadu, sněmovní tisk 52, smlouva ČR - Kosovo o dvojím zdanění, druhé čtení, bude zařazen na konec tohoto bloku. To je jediný návrh z grémia. (V sále je silný hluk.)

A nyní tedy poprosím, kdo se hlásí k pořadu schůze. S přednostním právem pro tuto chvíli... Pan poslanec Bartoš se hlásil ještě před zahájením schůze. Ten bude mít slovo jako první. Poté paní poslankyně Adamová Pekarová, poté pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Chvojka. A ještě jednou poprosím o klid! Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo. Já jsem chtěl navrhnout za pirátskou stranu zařazení nového bodu. Nevím, jestli jste zaznamenali informace, které prošly dnes tiskem, ale Česká republika je dlouhodobě pod drobnohledem čerpání dotací EU zejména v oblasti zemědělství. A nyní se tedy pracuje i s informací, kde jde výtka směrem nejen k bývalé vládě, ale k čerpání dotací v oblasti zemědělství, které byly určeny pro jiné firmy, které byly určeny pro malé podnikatele v zemědělství a České republice. Minimálně dle informací z Evropské komise hrozí pokuta ve výši 7,5 mld. korun.

Takže my navrhujeme i v rámci těchto nových informací, které se objevují nejen v tisku, abychom zařadili jako první bod zítřejšího jednání Sněmovny, tedy na devátou hodinu, bod, který bychom nazvali Informace Ministerstva zemědělství o hrozící pokutě 7,5 mld. korun kvůli chybám při rozdělování zemědělských dotací.

My jsme přesvědčeni, že bychom k tomuto tématu měli od ministerstva současného slyšet vyjádření, jakým způsobem k věci přistoupí. V médiích už se dneska vyjadřoval bývalý ministr zemědělství. Nicméně toto padá na současnou nebo resp. budoucí vládu a my bychom chtěli slyšet od ministerstva, jakým způsobem k tomuto problému přistoupí. Děkuji. (Hluk v sále trvá.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní poprosím paní poslankyni Adamovou Pekarovou. Pro úplnost dodávám, že vystupuje v rámci přednostních práv v nepřítomnosti pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

Okamžik, okamžik jenom. (Předsedající zvoní na zvonec pro uklidnění v sále.) Tak, děkuji.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu. A v podstatě je to tedy podobný bod, který navrhuje i pirátská strana. Ač jsem ho avizovala už na jednání grémia, kde na tom nepanovala shoda, tak vás požádám o to, abychom zařadili bod, který se jmenuje Informace ministra zemědělství k čerpání finanční podpory, a to konkrétně z Programu rozvoje venkova ČR.

Jak jste již určitě zaznamenali, tak se nejedná jenom o tu zmíněnou sankci, která hrozí České republice ve výši 7,5 mld. korun od Evropské komise, ale jedná se také o závěry NKÚ, který je vydal v květnu - je to tato zpráva. Týká se právě konkrétně tedy v rámci Programu rozvoje venkova také opatření spolupráce. Je z nich patrné, že nejenom že jsou podmínky a následně rozhodování o přidělení dotací poměrně netransparentní, ale také že podpora, kterou mají čerpat malí a střední podnikatelé, pro které je zejména určena, míří ze 70 % k naopak k těm velkým.

Proto vám navrhnu usnesení a dovolím si vás s ním seznámit již při návrhu bodu, abyste věděli, o čem chceme v tomto bodu jednat. Myslím si, že to nemusí být žádný dlouhý bod, žádné zdržení našeho dalšího jednání, protože je to zcela nekonfliktní usnesení, kterým žádáme ministra o vysvětlení a následně o předložení Poslanecké sněmovně do konce září tohoto roku kompletní seznam příjemců finanční podpory z operačního programu Podpora rozvoje venkova, a to od roku 2014, a to konkrétně ještě s rozdělením dle velikosti podniků na tzv. SME a ostatní. Za třetí bychom žádali, aby Ministerstvo zemědělství předložilo Poslanecké sněmovně opět do konce září tohoto roku seznam opatření, která povedou k transparentnímu rozdělování finanční podpory určené především malým a středním podnikům v zemědělské výrobě. A jako čtvrtý bod bychom se usnesli na tom, pokud budete samozřejmě souhlasit, že trváme na tom, aby Ministerstvo zemědělství bezodkladně zajistilo transparentní přidělování dotační podpory určené především malým a středním zemědělcům tak, aby nedocházelo k čerpání velkými agropotravinářskými komplexy. Tudíž bychom tady tuto problematiku přijetím tohoto jednoduchého usnesení mohli ukončit a věnovat se jí, až budeme tyto informace od Ministerstva zemědělství mít k dispozici.

Tudíž nemyslím si, že se jedná o nějaký konfliktní bod. Nicméně ty informace, které se objevily nejenom v médiích, ale právě i ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, jsou natolik závažné, že by se jimi Sněmovna měla zabývat, že by měla požadovat vysvětlení a nápravu, návrh řešení a že bychom měli mít zájem na tom v této věci se mít možnost i vyjádřit.

Navrhuji, abychom zařadili tento bod buď jako první na dnešní den jednání, anebo pokud tento návrh neuspěje, tak jako první bod zítra, ve středu. To znamená, máme dvě možnosti, kam jej zařadit. Usnesení už jsem vám dopředu zmínila, takže víte, o čem případně bychom hlasovali. Samozřejmě můžeme pak následně v rámci usnesení hlasovat o každém bodu zvlášť, pokud o to bude projevený zájem tady. Nicméně si myslím, že by Poslanecká sněmovna neměla nechat tyto závažné informace bez povšimnutí a měla se jim věnovat.

Děkuji vám za pozornost, aspoň těm, kteří jste mi ji věnovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP