(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji.

Znova bych vás požádal - věnujme pozornost tomu, co zde přednášejí jednotliví řečníci.

Dovolte mi přečíst dodatečné omluvy. Pan poslanec Pavel Růžička se omlouvá do 15 hodin z důvodu zdržení, zpoždění letadla. Omlouvá se pan poslanec Richter ze zdravotních důvodů do 14.30 hodin.

S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Připraví se pan předseda Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Než přednesu svůj konkrétní návrh, který jsem avizoval rovněž na jednání grémia dneska dopoledne, tak bych chtěl kratičký komentář k tomu, co tady zaznělo z úst kolegyně Adamové Pekarové a pana předsedy Bartoše.

Oba dva hovořili o stejné věci. Nejsem si jist, jestli se to dostane na pořad jednání této schůze, nicméně - ministr zemědělství, který tady bohužel v tuto chvíli nesedí, by měl zpracovat tento materiál, o kterém se tady hovořilo, z jednoho jednoduchého důvodu. Vy totiž všichni opakujete nějaké mediální sdělení, mediální články. A pokud jsou nějaká pravidla, o kterých tady hovořila paní poslankyně Pekarová Adamová, paní místopředsedkyně, kdy dotace pro malé firmy čerpají velké, tak to asi není v pořádku. Takže je potřeba, aby se tento materiál prostě zpracoval a podívali jsme se všichni na to, jak jsou nastavena pravidla v rámci Programu rozvoje venkova, jaká je alokace pro malé firmy, jaké jsou tam podmínky, jaká je alokace pro střední firmy, jaké jsou tam podmínky a kolik procent je vyčerpáno v rámci alokace pro malé firmy malými firmami a velkými firmami. Ale velké firmy, když je to alokace pro malé firmy a podmínky nastavené pro malé firmy, tak asi těžko můžou žádat. Ale teď pouze spekuluji, nevím. Na tyto otázky by měl opravdu odpovědět pan ministr zemědělství.

A nyní tedy k tomu mému návrhu. Já bych chtěl poprosit váženou Sněmovnu o podporu pevného zařazení jako prvního bodu v pořadu schůze dneska po schválení programu bod číslo 61. Jedná se o smlouvu o stabilitě a koordinaci, takzvaný fiskální pakt. Jedná se o sněmovní tisk 97. Je to bod, který je rozjednán, čili my bychom byli velmi rádi, kdyby se nám podařil do 16 hodin, kdy je napevno zařazen školský zákon z dílny Václava Klause mladšího, dojednat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Dále s přednostním právem pan předseda Chvojka. Poté s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Nebojte se, já nebudu chtít zařazovat nějaký nový či mimořádný bod. Já bych se chtěl pohybovat v rámci toho, co už je schváleno v programu této schůze. Chtěl bych jenom poprosit o to, aby bod číslo 80, to znamená tisk číslo 54, správní řád, byl zítra v rámci toho bodu, kdy budeme rozhodovat a hlasovat o třetích čteních, právě v tomto bloku těch třetích čtení zařazen jako bod číslo 1. Prosím o to z jednoho prostého důvodu. Předkladatelem, nebo tím, kdo schválil tento návrh zákona, je Zastupitelstvo Pardubického kraje a zítra přijede hejtman Pardubického kraje, který by ocenil, kdyby tento bod byl pevně zařazen, aby nemusel čekat například celé dopoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Připraví se pan předseda Michálek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Rád bych tady vystoupil na podporu návrhu paní Pekarové Adamové, ctěné paní kolegyně, týkajícího se dotací v zemědělství. Rád bych také, aby ten bod byl zařazen co nejdříve zejména proto, aby se vyjasnilo, jaká je vlastně pravda.

Víte, mě docela popouzí, že se tady pochybuje o transparentnosti dotací v zemědělství v situaci, kdy ony dotace jsou mnohokrát kontrolovány. Mě popouzí, když se tady kritizují dotační pravidla, aniž by přišel jakýkoliv návrh na nějakou rozumnou změnu. Ta pravidla jsou složitá a vždycky, když se kritizuje složitost těch dotačních pravidel, tak se řekne - Evropská unie. A pokaždé, když se ta pravidla poruší tím příjemcem dotací nebo tím, kdo dotace přiděluje, tak velmi rychle následuje tvrdý trest. Nejen návrat těch dotací zpátky, ale i různé sankce, které jsou velmi citelné jak pro příjemce dotací, tak pro toho, kdo způsobil, že ten příjemce přijímal dotace neoprávněně.

Až potud, ano samozřejmě. Ale v okamžiku, kdy dojde k sebemenšímu porušení dotačních pravidel, tak se vždycky najde někdo v České republice, kdo to, s odpuštěním, napráší Evropské komisi, nebo NKÚ, nebo komukoliv jinému. A pak spatří světlo světa zpráva jako přednedávnem z NKÚ, která míchá hrušky s jabkama, a vychází z toho dotační systém pro zemědělce jako něco, co v České republice je fuj, hnusné, odporné, nepřijatelné, špatně dělané a tak podobně.

Já předesílám, že požadavek je, aby byli zveřejněni příjemci od roku... ne teď, co vládne tato vláda, někteří říkají oprávněně v demisi, ale od roku 2014. Já bych dokonce řekl, že ještě i dříve je třeba zveřejňovat, protože i v době, kdy vládly vlády pravicové, tak docházelo k rozdělování finančních prostředků pro zemědělce a potravináře podle dotačních pravidel. To rozdělování bylo kontrolováno a de facto až na některé drobnosti nikdy nebylo zpochybněno.

Já bych chtěl poprosit, abychom se tím bodem zabývali co nejdříve, aby se oddělilo zrno od plev, když už jsme u těch zemědělců, aby vyšla pravda najevo a aby třeba z tohoto projednávání vedle žádosti, aby byli zveřejněni příjemci, byly také zveřejněny ony dotační podmínky pro jednotlivé dotace a aby bylo naprosto jasné a zřetelné a patrné, že v České republice je konečně zapotřebí přestat si hrát na malé, střední a velké, že zemědělci jsou jeden "druh", za který se my všichni, kteří máme od voličů oprávnění tak činit, musíme prát. Jsou to naši zemědělci, nejsou to nějací cizí, jsou to ti, kteří přinášejí potraviny na náš stůl, a stojí za to, abychom i ty malé, i ty střední, i ty velké podporovali a nehledali mouchy. Proto zařadit, tak jak navrhuje paní kolegyně Pekarová Adamová, ještě na dnešní den, aby ten úkol rychle šel, abychom v září měli nad čím jednat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Připraví se pan předseda klubu SPD Radim Fiala.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem se chtěl vyjádřit k návrhu pana předsedy Faltýnka na to, aby byl předsunut fiskální pakt. Všichni, co tady jsme, tak víme, že když se předsune fiskální pakt, tak se nedoprojednají ostatní body. Dneska se nedoprojedná prakticky nic, protože ODS bude pokračovat ve svých vystoupeních tak, jako to bylo na předchozích schůzích Poslanecké sněmovny, a bude se k tomu chtít velmi podrobně vyjádřit. Proto s tímto návrhem nesouhlasím. A nesouhlasím s ním také z toho důvodu, protože pokud se to tímto způsobem protáhne a upravíme ten již schválený program jednání, tak se dneska nedostaneme na nominační zákon, na který se určitě všichni těšíme, protože chceme bojovat proti politickým trafikám, a taky se nedostane na zákon o platech ústavních činitelů, na který se všichni také těšíme, protože vláda nám předložila návrh na zmrazení platů ústavních činitelů. A přece nikdo z nás nechce, aby se to muselo odkládat a nakonec nedej bože nedopatřením došlo k tomu, že platy se výsledku zvýší.

Takže klub Pirátů bude hlasovat tentokrát proti tomu, aby se zařadilo projednání fiskálního paktu na dnešní program.***
Přihlásit/registrovat se do ISP