(14.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme hlasovat nejprve o návrhu z grémia, tedy o zařazení bloku smluv, s tím, že dvojí zdanění s republikou Kosovo bychom zařadili na konec tohoto bloku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh grémia. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 187. Přihlášeno je 170, pro 162, tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, neboť, jak jsem řekl, návrhy předtím není možné hlasovat, a to je zařadit dnes jako první bod bod 61, tisk 97, takzvaný fiskální pakt.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 188 přihlášeno 171, pro 104, proti 51. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Chvojky, který navrhl bod 80, tisk 54, v rámci třetích čtení, aby tento bod byl zařazen jako první v bloku třetích čtení zítra, ve středu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 189 přihlášeno 172, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Fialy, který navrhuje bod 79, což je novela zákona č. 56/2001 Sb., o pozemních komunikacích, a tak dále, vyřadit z pořadu schůze, a to z toho důvodu, že nebyl doposud projednán výborem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 190 přihlášeno 173, pro 173, proti nikdo. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Vostré, která navrhuje bod 111, tisk 623, státní závěrečný účet za rok 2017, k projednání pevně 13. 6. , to je zítra, jako první bod. Říkám to správně? (Hlasy ze sálu.) Ve 14.30.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 191 přihlášeno 173, pro 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, pana poslance Jurečky, byl zavetován, nemůžeme o něm hlasovat. Tím jsme se vypořádali se všemi navrženými změnami dnešní schůze. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

 

Jak jsme si před chvílí odhlasovali, jako první budeme projednávat bod

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
/sněmovní tisk 97/ - prvé čtení

Projednáváním jsme se opětovně zabývali 1. června, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Poprosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou a zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Kubíka, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde podle stenozáznamu bylo přerušeno vystoupení paní poslankyně Heleny Válkové, jestli jsou mé záznamy správné. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Okamura.

Ptám se paní poslankyně Válkové, když byla přerušena v rámci svého projevu, zda má zájem vystoupit nyní. Zatím ne. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, které přezdíváme fiskální pakt a kterou tady předkládá vláda Andreje Babiše v demisi, je další krok k přibližování České republiky do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie. To, co v praxi přináší, je ztráta suverénních států nad svými rozpočty. Naše hnutí SPD proto bude hlasovat proti této smlouvě. Obávám se však, že jiné parlamentní strany nás přehlasují a tuto smlouvu prosadí, jelikož ji Babišova vláda prosazuje. A jsou tady ve Sněmovně i další strany, které prosazují přijetí eura v České republice. My v SPD to odmítáme.

V debatě o paktu bychom neměli hovořit o tom, jakou prý přináší rozpočtovou kázeň a jak by se nám to asi hodilo. Ano, aby naše vlády hospodařily hospodárně, chceme, věřím, všichni. Tak to pojďme společně prosazovat. Jenže k tomu není třeba fiskální pakt z Evropské unie. Všichni víme, že jakékoliv úmluvy či pakty přece nepomohly Řecku, Itálii a ani Španělsku či Portugalsku. Jen je dotlačily k falšování hospodářských výsledků. K tomu, abychom hospodařili správně, potřebujeme slušnost, rozum a vymahatelnou odpovědnost těch, co s veřejnými penězi hospodaří, tedy zavést v prvé řadě principy přímé demokracie včetně přímé hmotné odpovědnosti.

Pokud jde o principiální řešení státních rozpočtů, po léta navrhujeme švýcarský model, takzvanou dluhovou brzdu, tedy dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, kdy je samozřejmě možné pružně reagovat například na hospodářské cykly dočasnými deficity, ale s povinností je vyrovnávat v čase prosperity. Tato vláda je v demisi, ale i když v demisi nebude, tak se vládní strana, tedy hnutí ANO, zavázala, že nás nebude tlačit do eura. Nyní tady ale vláda předkládá návrh ve zcela opačném trendu, tedy předpřipravuje půdu směrem k zavedení eura. Já za SPD říkám, že než přijmeme jakékoliv dohody, které vedou k euru, vyjasněme si, zda ho chceme. My v SPD a většina občanů ho nechce.

Vážené kolegyně a kolegové... (Reakce premiéra z místa.) Pane premiére, vy mi to tady zezadu komentujete (směje se). Říkáte, že ho nechcete, pane premiére, ale navrhujete fiskální pakt, tak pojďte hlasovat proti. (Opět reakce premiéra z místa.) Vždyť vám to říkám, to je předpříprava k euru a to víme také všichni.

Omlouvám se za tu vsuvku, ale jak mi tady pan premiér zezadu říká, co a jak, tak jsem to tady musel okomentovat. Ale skutečně, jestli nechcete euro, ale chcete suverénní Českou republiku, pane premiére, můžete hlasovat proti fiskálnímu paktu. Sám říkáte, jak umíte dobře hospodařit, tak přece nepotřebujete diktát Evropské unie, aby vám říkali, jak má být deficitní rozpočet nebo jakým způsobem máte připravovat rozpočty. Jestli se na to samozřejmě necítíte, tak k tomu potřebujeme třeba fiskální pakt, nebo potřebujete. My ne. Takže než přijmete fiskální pakt, přijměte zákon o referendu a v něm nechte rozhodnout občany, zda se chtějí pustit do tragédie zvané euro. Vy ale takové referendum odmítáte. A pokud vám občané dají k přijetí eura mandát v referendu, tak klidně pokračujte fiskálním paktem. Jsem však přesvědčen o opaku. A do té doby nemá smysl o tomto tématu ve Sněmovně jednat.

Tedy znovu opakuji, že hnutí SPD bude hlasovat proti tomuto vládnímu návrhu. Je to pouze salámová metoda, jak postupně odkrajujeme z kompetencí České republiky, na tom se doufám shodneme všichni, máme jenom jiný pohled, protože my odmítáme odkrajovat z kompetencí České republiky a odmítáme předávat naše pravomoci do Bruselu. A je to předpříprava k přijetí eura, to je prostě fakt.

Děkuji za pozornost a naše stanovisko SPD jsem jasně sdělil. (Potlesk z řad poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP