(10.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Z toho důvodu bych poprosil především kolegy z KSČM a ČSSD, abychom tento návrh projednávali věcně. Věcně jde o to, že skupina poslanců z šesti stran navrhuje, aby neplátci DPH byli vyňati z EET. My jsme si podrobně nastudovali stanovisko vlády k návrhu a prostřednictvím mého pozměňovacího návrhu jsme odstranili legislativně technické nedostatky původní novely, aby si skutečně nikdo nemohl stěžovat na to, že návrh je nekvalitní nebo legislativně problematický. Jde tady o věcnou věc, o to, jestli chceme, aby neplátci DPH platili EET, aby na ně spadalo EET, nebo aby na ně nespadalo. My máme za to, že obrat milion korun, to znamená reálně zisk na hranici 300 tis. ročně, to znamená někde okolo 25 tis. korun měsíčně už zisku, je prostě z hlediska fungování podnikatele směšná částka. A komplexní daňový výnos je prostě marginální. Nám narostly daňové příjmy, rostou na tento rok o 100 mld. korun. Tady se bavíme možná o 1 mld., pravděpodobně ani to ne, ale přitom každého živnostníka zatížíme stovkami až tisíci korun nákladů ať už na připojení na internet, které spousta z těchto lidí nepotřebuje, mobilní kasu, kterou spousta těchto lidí vůbec nepotřebuje, celou řadou dalších nákladů, které budou muset mít bez toho, aby to státní pokladně relevantně pomohlo. A horší než náklady je byrokracie, změna systému účetnictví, všechny byrokratické překážky, co EET přináší.

Mě velmi mrzí, že ČSSD, která jako jeden muž podpořila tento návrh v prvém čtení, teď otočila o 180° a chystá se ho zamítnout. Já bych to ještě pochopil v případě, že by vláda zapracovala tento pozměňovací návrh do své komplexní novely. Já jsem celou dobu doufal, že se to stane, byl jsem ochotný i podpořit přerušení na rozpočtovém výboru, pokud by se to stalo. Ale to se reálně nestalo. Vláda trvá na tom, že EET se má vztahovat na neplátce DPH, vláda trvá na tom, že se má rozjet třetí a čtvrtá vlna, kde je EET ještě daleko spornější než třeba u restaurací, protože reálná možnost kontroly je naprosto minimální. Takže ti slušní si pořídí systémy na sledování tržeb, zatíží je to náklady a byrokracií, a ti, co chtějí podvádět, akorát i nadále budou dostávat prachy na ruku a stát nemá žádný způsob, jak to kontrolovat.

Vláda na všem tomhle trvá. A tady je velmi jednoduchý návrh, který je legislativně v pořádku, vláda dala dokonce souhlasné stanovisko s tím pozměňovacím návrhem, který odstraňuje legislativně technické drobnosti. Je to prostě čistě věcná otázka, jestli ČSSD a komunisti chtějí, aby nejmenší živnostníci spadali pod EET, nebo nechtějí. OK, já se dokážu sžít s tím, že řeknou, že si to přejí, a budou tady hlasovat pro zamítnutí, ale mrzí mě, že místo toho, aby na rovinu přiznali, že to jejich politika, že chtějí, aby tito nejzranitelnější živnostníci podléhali EET, tak se schovávají za vládní návrh, který toto ustanovení neobsahuje. A není v něm absolutně v rozporu. Když to bude přijato Sněmovnou teď v tomto znění, tak se tomu vláda přizpůsobí a v komplexní novele holt budou živnostníci vyňati, a to je podle mě žádoucí stav. Žádám vás, abyste to podpořili. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, pro pana Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedy. Sociální demokracie podpořila tento návrh v prvním čtení, a to z toho důvodu, aby vytvořila tlak na Ministerstvo financí, aby vytvořila tlak na ministryni financí, aby vládní návrh byl předložen v co nejkratším termínu. Chci vás ubezpečit, že nic jiného v tom není. Pokud dáte pozměňovací návrh, jak bude vládní návrh projednáván v rozpočtovém výboru, uvidíte sám, jak sociální demokracie bude hlasovat. Nehledejte v tom nějaké další záludnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně se nejvíce líbí, že o tom, jak zatěžujeme živnostníky, mluví lidi, kteří nikdy pořádně nepodnikali.

Takže já si vám dovolím jenom říct, co tady tradiční strany připravily nám živnostníkům za těch 30 let od hlášení na ČZPI, přihlášení ke statistice, přihlášení k evidenci obalů, změna užívání na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace na stavební úřad, stanovisko hygienické stanice, stanovisko hygienické stanice, odboru práce, stanovisko hasičského záchranného sboru, stanovisko odboru památkové péče, stanovisko odboru životního prostředí, souhlas národního institutu, zdravotní průkaz, vypracování dokumentů HACCP, živnostenské oprávnění, odborná způsobilost, ohlášení provozovny na živnostenském úřadě, přihlášení k dani z příjmů, přihlášení k DPH, přihlášení k silniční dani, registrace k platbě zdravotního a sociálního pojištění. To všechno tady zavedly tradiční, nebo takzvané tradiční strany, které říkají, že dělají všechno pro živnostníky. Dalších dvacet typů kontrol pro všechny živnostníky.

Tak prosím vás, pokud opravdu pro ně něco chcete udělat, tak jsem vás už jedenkrát vyzýval, možná dvakrát, možná třikrát, pojďme na tom začít pracovat. Pojďme snížit tu administrativní zátěž. Já jsem na to připraven, mám k tomu připravený program, mám k tomu připravené body a jsem ochoten pro to udělat maximum. EET to nevyřeší. Těm, kteří poctivě platíme, je to úplně jedno. Nezatíží nás to vůbec v ničem. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ba přímo chceme, aby fungovalo, abychom mohli rovnocenně podnikat s těmi, kteří podvádějí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o dodržování časového limitu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.) S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom ke kolegovi Onderkovi. Já jsem doufal, že váš tlak má vést k nějakým změnám v EET, aby třeba na ty nejslabší nedopadaly. Asi nepotřebujeme jenom přijmout zákon, abychom přijali zákon. V tom zákoně musí být nějaký obsah. Ten obsah tady dneska projednáváme na plénu. Buď tam živnostníci, co neplatí DPH, budou, nebo tam nebudou. To rozhodnutí je na vás.

Ke kolegovi Bláhovi. Mě by zajímalo, co hnutí ANO tedy udělalo za poslední čtyři roky, aby tuto byrokracii zredukovalo, a proč, když je dneska na stole návrh, který redukuje alespoň pro ty nejmenší, není ochotné zvednout pro to ruku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív se chci zeptat pana poslance Onderky vaším prostřednictvím, nemusí mi samozřejmě odpovědět. Já jsem pochopil jeho slova tak, že když navrhneme zrušení EET pro neplátce DPH v rámci vládního návrhu zákona, ČSSD to podpoří. Anebo tady jenom tak mlžíme, že zvážíme a budeme diskutovat? Pak se ptám, proč to neuděláme hned, proč z toho chceme vypustit jeden účetní rok a zatížit tím další skupinu podnikatelů.

K tomu, co říkal pan poslanec Bláha. Já s tím seznamem v zásadě souhlasím, ale jestli jste si všiml, polovina z toho je v gesci Ministerstva životního prostředí. Zeptal jste se někdy pana ministra životního prostředí, pana vicepremiéra Richarda Brabce, který formulář zrušil za pět let na Ministerstvu životního prostředí? Já ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP