(11.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Ministerstvo financí připravilo svoji verzi novely EET, která má být alternativou k návrhu, který tady projednáváme a jehož předkladatelem je i SPD. Návrh paní ministryně financí předpokládá, že podnikatelé s nízkými příjmy, kteří zároveň nejsou plátci DPH, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté Ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách. Velká část těch, kteří do podmínek navržených ministerstvem spadají, jsou lidé, kteří mají tak nízké obraty, že tak jako tak by za současných parametrů žádnou daň neplatili.

V debatě o EET se pořád opakuje, o kolik stát vybral více. Tahle mantra ale přece nemůže být jediným cílem vlády. Cíl musí být, aby se lidem žilo lépe. Z desítek debat se živnostníky vím, že nejvíce je netrápí daně, ale byrokracie. Mnoho z nich by raději jednou ročně zaplatilo třeba i víc, než platí dnes, ale s tím, že by se po celý rok zbavili papírování. A není to problém jen malých živnostníků, kteří mnozí nemají buňky na papíry. I velkým firmám vadí daleko víc byrokracie, složité formality a obstrukce úřadů než samotná výše daní. My dnes lákáme investory na daňové prázdniny a lacinou pracovní sílu, což tak není úplně dobře. Ale cesta by měla být úplně jiná. Lákejme investory na jednoduché podnikatelské prostředí, kde firmu založíte ze dne na den, kde bude jednoduché získat stavební či jiné povolení a kde vás nebude na každém kroku obtěžovat úřad. A v tomto duchu porovnejme návrhy na změnu zákona o EET, jak tento, jehož jsme spolupředkladatelem, tak ten vládní. Co je lepší? Vyměnit jednu byrokracii za jinou, nebo alespoň části těch, co samostatně živí sebe a své okolí, ulevit a pomoci těm, co od státu ne nic nechtějí, ale naopak jsou přínosem?

Proto znovu zopakuji stanovisko SPD, že prosazujeme zrušení EET pro živnostníky a nahrazení paušální daní. (Potlesk z řad SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Okamurovi a nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím.

Ještě než budeme pokračovat, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu ministryně práce a sociálních věcí paní Jaroslavy Němcové od 16 hodin z pracovních důvodů.

Můžeme pokračovat tím, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak předeslal zpravodaj, a potom, když neprojde tento návrh, bychom hlasovali případně o pozměňovacích návrzích, to ale až po té první záležitosti. Já zagonguji, abych přivolal kolegy z předsálí. Odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

Je před námi návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení, který padl v rozpravě ve druhém čtení, a to návrh na zamítnutí. O tomto návrhu rozhodneme, jakmile se ustálí počet přihlášených. (Hlásí se poslanec Tureček, že mu nefunguje hlasovací zařízení.) Já to zkusím znovu odhlásit a požádám vás znovu o registraci. Už je to v pořádku, pane poslanče? (Ano.) Tak ještě posečkáme, aby nebyl žádný problém s technickým zařízením... Předpokládám, že počet přihlášených se ustálil.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 211 o návrhu na zamítnutí. To jsem zahájil a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 211, z přítomných 173 pro 98, proti 74. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl tedy zamítnut, nebudeme pokračovat.

 

Končím tím bod 77. Děkuji zpravodaji, děkuji zástupci navrhovatelů.

 

Pokračovat budeme bodem

 

78.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka,
Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 42/ - třetí čtení

Prosím o klid ve sněmovně! Paní kolegyně Věra Kovářová je u stolku zpravodajů, požádám o totéž paní poslankyni Janu Levovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí byl uveden ve sněmovním tisku 42/3, který byl doručen dne 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 42/4.

Táži se navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Jakmile se sníží hladina hluku, tak vám udělím slovo, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jen krátce shrnula, čeho se týká naše novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky.

Naše předloha zavádí požadavek na bezpečnostní prověrku kancléře prezidenta republiky na stupeň přísně tajné. Již dlouhodobě tvrdíme, že kancléř prezidenta republiky by měl mít bezpečnostní prověrku, protože pracuje s informacemi, které v nesprávných rukách mohou představovat bezpečnostní riziko státu. Funkce kancléře prezidenta republiky je důležitou a váženou pozicí, která si zaslouží být obsazena důvěryhodnou a prověřenou osobou, která bude hájit zájmy státu, nikoliv své osobní. Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu naší novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má zájem někdo vystoupit v rozpravě, kterou právě otevírám? Není tomu tak. Nikoho z místa nevidím, písemnou přihlášku nemám. Mohu tedy rozpravu ukončit.

Padl tady ve druhém čtení návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat. Poté bych, pokud neprojde, dal slovo paní zpravodajce, která by nás seznámila s procedurou. Ale nejdřív tedy návrh na zamítnutí. Hlasovat budeme v hlasování číslo dvě stě dvanáct, ale nejdřív vás samozřejmě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování číslo 212, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 212, z přítomných 159 pro 98, proti 41. Návrh byl zamítnut.

 

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 78.

 

Pokračovat budeme bodem 81, ale předtím ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to je prodloužení omluvy do 12.45 pana poslance Holomčíka.

 

Bod

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 56/ - třetí čtení

Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Martin Kupka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 56/3, který vám byl doručen 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 56/4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP