(12.00 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády v demisi, vážené dámy, vážení pánové... (Námitky.) Pardon, omlouvám se panu předsedovi vlády, už není v demisi. Moje chyba, je designovaný. Omlouvám se. Spletl jsem se.

Byl bych nerad, aby tento bod prošel bez povšimnutí Poslanecké sněmovny a tak jako nějak mechanicky, jako že se jedná o nějakou evropskou normu, respektive že se jedná o nějakou transpozici mezinárodních smluv, kterými my jsme vázáni, a že to vlastně není vůbec žádný problém.

My jsme o tom vedli poměrně zásadní debatu v prvním čtení. Vedli jsme o tom zásadní debatu na ústavněprávním výboru. Svolali jsme k návrhu zákona kulatý stůl, na kterém byli zástupci akademické obce, soudů, státních zastupitelství, obhájců České advokátní komory, Unie obhájců a další. A opravdu se jeví, že je tady jeden velmi zásadní a zásadní problém, a to je ono ministrem teď zmíněné maření spravedlnosti. Jakoby vznešený paragraf, jakoby paragraf, který vypadá - tak přece nikdo v této zemi by nechtěl, aby se mařila spravedlnost, to je něco opravdu hnusného a to bychom si nepřáli. Současně ovšem paragraf, který je nesmírně nebezpečný.

Dnes v noci uplynulo pět let od památného zásahu na Úřadu vlády, ze kterého nám zbyly nezdaněné kabelky. Dnes v noci uplynulo pět let od zásahu státních zástupců, kteří změnili politický systém v České republice, kteří nám předvedli, že je možné odposlouchávat premiéra této země zcela beztrestně. Když něco takového udělají Američané německé kancléřce, tak je z toho velké haló, a to to ani nezveřejňují. Kdežto tady si státní zástupci myslí, že si opravdu, zejména ta jejich olomoucká část, že si mohou dělat, co chtějí, že mohou zveřejňovat, co chtějí, naprosto běžně to pouštějí do novin - a za pět let z toho nemáme nic. Nemáme jediný pravomocný rozsudek.

Už přibližně rok nám tady chodí představitelé hnutí ANO a říkají o tom, jak stíhání premiéra designovaného je účelová hra. Možná ano, možná ne. Nicméně je to opět pod dohledem státního zastupitelství. V tuto chvíli jsme v Poslanecké sněmovně kromě příběhu pana premiéra a předsedy klubu Faltýnka měli další dvě vydávání k trestnímu stíhání, a to pana poslance Svobody a pana poslance Růžičky. Ani v jednom případě Poslanecká sněmovna nedala souhlas s vydáním k trestnímu stíhání, protože pokládá věci za mnohem komplikovanější a problematičtější, než jak nám je tady vykresluje část státního zastupitelstva.

A za této situace, kdy opravdu myslím, že značná, ne-li drtivá část politiků má pochybnosti o fungování státního zastupitelství, pochybnosti o tom, jestli se nám tady ten systém úplně neutrhl ze řetězu a nedělá si úplně, co chce, tak ministr spravedlnosti - který mimochodem je ve funkci již téměř čtyři roky, takže času na to, aby připravil zásadnější novely trestního řádu, měl poměrně dost, aby vyrovnal práva obhajoby a obžaloby, měl poměrně dost. V tom se nestalo vůbec nic.

Paní poslankyně Válková, když nastupovala před těmi více než čtyřmi lety, jedna z jejích představ, se kterou nastupovala na Ministerstvu spravedlnosti, byl právě fakt, že by ráda prosadila nový trestní řád. V trestním řádu, pokud vím, jsme se neposunuli vůbec o nic. Probíhají snad nějaké odborné konference, ale zdá se, že ani ta základní koncepce není dodneška příliš vyjasněna. A přitom jsme v situaci, kdy ministr spravedlnosti pod krytím a rouškou tzv. mezinárodních úmluv, tzv. dohod, které nás k něčemu vážou, které nás mimochodem k ničemu nezavazují zcela jednoznačně, a možná to tady bude ještě odcitováno v následujících vystoupeních, přichází s představou, že přineseme nový trestný čin maření spravedlnosti.

Paní poslankyně Válková se pokusila na ústavněprávním výboru, kde ten návrh byl schválen, ten návrh částečně vylepšit. Já bych řekl, že k jisté míře zlepšení došlo minimálně v tom, že se požaduje, aby důkaz předložený před soudem byl zásadního charakteru, pokud je falešný, aby mohl vést k trestnímu stíhání. Co ale vidím jako mnohem větší a problematičtější je onen odstavec 2 - svádění. Svádění k maření spravedlnosti. Není to prosím svádění k něčemu jinému. Svádění k maření spravedlnosti. Neuvěřitelně vágní formulace, která fakticky může být použita na jakoukoliv komunikaci ať už obhajoby, nebo státního zástupce - ale v tomto případě předpokládejme, že to ve většině případů bude obhajoba, protože státní zástupci se navzájem nestíhají - na jakýkoliv případ komunikace obhajoby se svědkem, znalcem, tlumočníkem a snahy si s ním např. předem vyjasnit, jakým způsobem bude svědčit, jakým způsobem bude vystupovat. Toto se stává nově trestným činem, což není běžné v zemích EU. A současně jsme se dostali do situace, že tento trestný čin v odst. 3 a 4, kde nedosahuje sazby zvlášť závažného trestného činu, kde ta sazba je až tři roky, nebo jeden až pět let, má být posunut do kategorie trestných činů, na které je možné nasadit odposlouchávací techniku se souhlasem soudu.

Je tady návrh pana poslance Chvojky, který to navrhuje vypustit. Ale bohužel na ústavněprávním výboru tento návrh neprošel a obávám se, že jeho osud ve Sněmovně bude stejný.

Tak jenom abych vyjasnil situaci, jaká bude. Máme obhajobu, která snad v trestním řízení má ještě nějaká práva, a v okamžiku, kdy se objeví třebas jen velmi vágní pochybnost, jestli náhodou nedochází k situaci, kdy se obhájce snaží ovlivnit někoho ze svědků, ovlivnit někoho ze znalců, někoho z tlumočníků, aby vypovídal příznivě pro jeho klienta, tak státní zástupce může přijít a požádat si o zavedení odposlechu, protože nepochybně, odst. 3, to znamená slíbení prospěchu, se o něm dá přemýšlet, nebo v odst. 4 prospěch pro sebe, nepochybně to, jestli budu, nebo nebudu odsouzen, je prospěchem. Za této situace připouštíme, že náhle může dojít k odposlechům obhajoby v trestním řízení, a to dokonce v řadě případů stejnými policisty, stejnými státními zástupci, kteří vyšetřují ten původní proces.

Zatím jsme se na půdě této Sněmovny příliš nebavili o kauze Zadeh, která se tady řešila už v minulém volebním období a řeší se opětovně dnes. Já se vůbec nechci vyjadřovat ke kauze jako takové. Nevím, kdo tam má pravdu. Nevím, jestli dotyčná osoba něco spáchala nebo nespáchala. Jestli je to opravdu velký podvodník, nebo čestný muž, a je mi to vlastně úplně lhostejné. Ale prokázalo se už v minulém volebním období, a bylo tady k tomu opakované zasedání komise pro kontrolu odposlechů, ústavněprávního výboru a dalších orgánů, že došlo k porušení práva na obhajobu, že došlo k odposlechům obhájce a obviněného, že tyto odposlechy byly vzaty a vloženy do spisu. Do té části spisu, která zdůvodňovala vazbu. Probíhala kárná řízení jak na státním zastupitelství, tak na policii s výsledky velmi spornými. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP