(11.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Pozměňovací návrh B1 řeší účinnost toho zákona tak, aby nemohlo dojít ke kolizi, a určuje účinnost tak, aby platil prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 215. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 215 z přítomných 180 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Martin Kupka: Další návrh je pozměňovací návrh B3, který řeší posun toho povinného shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství z původního roku na 24 měsíců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko je kladné, souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 216. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 180 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kupka: Poslední pozměňovací návrh je označen jako B4 a řeší právě ty případy, kdy jsou bytová družstva zatížena úvěrem a splácejí ho, tak v těch případech se na ně nebude vztahovat právě ten automatický odložený vznik společenství vlastníků do doby splacení toho úvěru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 180 pro 176. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.) A můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 56, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 218 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 180 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod 81.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 67/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministryně financí Alena Schillerová, zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, poslanec Jan Řehounek, a konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 67/2, který byl doručen 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 67/3.

Ptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. V tom případě není asi zájem ani o závěrečná slova a přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním nám k němu sdělil stanovisko. O totéž požádám paní ministryni.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, poslanci a poslankyně, k tomuto sněmovnímu tisku byl doručen jeden pozměňovací návrh, který se týkal pouze odložení účinnosti toho zákona. Dovolte mi, abych ho tady odcitoval přesně. Pozměňovací návrhy přenesené ve druhém čtení dne 22. května 2018 pod tiskem (dokumentem) 783. Článek III Účinnost zní takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. S tímto pozměňovacím návrhem garanční výbor vyslovil jednohlasný souhlas na svém jednání 6. 6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Je jediný pozměňovací návrh a hlasování jako o celku. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Pan předseda klubu ODS trvá, tak se nedá nic dělat.

 

Čili tento postup schválíme v hlasování číslo 219, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 219 z přítomných 180 pro 166, proti nikdo. Postup byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat tedy o účinnosti zákona, tak jak ji přednesl zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím, zopakujte stanovisko. (Souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 220. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 181 poslanců pro 152, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Protože to byl jediný pozměňovací návrh, jiné nebyly, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 67, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 183 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod 84.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 79/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zpravodaj garančního výboru, ústavněprávního výboru, poslanec Zdeněk Ondráček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 79/3, který vám byl doručen 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 79/4.

Ptám se pana navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak, pane ministře? Je tomu tak. Máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom velice stručně připomenu, že ten návrh primárně směřuje k transpozici různých mezinárodních závazků, které máme, a že jisté kontroverze v něm vyvolává zejména zavedení trestného činu maření spravedlnosti a navádění k tomu maření spravedlnosti, a ve zbytku asi odkážu na živou debatu, která tady proběhla naposledy při druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Ano, pan poslanec Marek Benda se hlásí do rozpravy. A prosím sněmovnu o klid! Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP