(12.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Co myslíte, v jaké situaci jsme dnes? Přestože toto se odehrálo v minulém volebním období, měl jsem pocit, že minimálně orgány, které v té věci by měly působit, si budou dávat mnohem větší pozor. Ukázalo se, že kauza pokračuje, že dojde k prolomení telefonů obviněného a že všechno, co z těch telefonů bylo vyndáno, co v těch telefonech bylo nalezeno, samozřejmě včetně komunikace s obhajobou, je poskytnuto všem účastníkům trestního řízení.

Tak v takové jsme reálné situaci dnes. A tady přichází pan ministr s myšlenkou, že kvůli velmi vágně formulovanému maření spravedlnosti připustíme, protože možná někdy někde se objeví advokát, obhájce, státní zástupce, někdo zúčastněný, obviněný, jiný účastník trestního nebo i civilního řízení, který spáchá podvod předložením falešného důkazu, tak v této části svádění připustíme, že bude možné začít odposlouchávat i obhajobu.

Pokládám to za naprosto zásadní zásah do celé koncepce trestního řízení. Mohl bych vám tady, pokud tak neučiní někdo z mých kolegů, tak vám pak asi budu nucen přečíst - já vím, že mě pan ministr nemá úplně rád, protože už toto se mnou zažil jednou, když nám předkládal znalce, že holt jsou chvíle, kdy je třeba mluvit dlouho, abychom zastavili něco špatného, co se valí na tuto zemi. Asi vám pak budu nucen přečíst stanovisko České advokátní komory, poměrně důkladný rozbor, který poukazuje na problémy, ale snažil jsem se je v tuto chvíli zformulovat vlastními slovy, aby nám všem bylo jasné, v jak nebezpečné situaci se ocitáme.

To, že samozřejmě návrh novely obsahuje řadu věcí, které jsou naprosto bezproblémové, také jsme nikdy nenavrhovali jeho zamítnutí, jenom jsme se úpěnlivě snažili prosadit na ústavněprávním výboru a budeme se snažit prosadit i tady v této Sněmovně, aby tato ustanovení, která se týkají právě maření spravedlnosti, která se týkají svádění - a tam upozorňuji, že se jedná o svádění ke skutku, který sám o sobě trestným činem nebyl nebo se jím nestal, a to zdůvodnění, které padá ze strany Ministerstva spravedlnosti, resp. dokonce téměř výlučně státních zástupců - Ministerstvo spravedlnosti říká: No my jsme to tak napsali, protože nás k tomu zavazují mezinárodní úmluvy, máme i jiné státy, kde to v nějaké jiné podobě mají, a nám by se to hodilo. A pak chodí státní zástupci a říkají: No, nám se prosím stalo, že nám přišel svědek vypovídat, že ho chtěl obhájce ovlivnit, aby křivě svědčil. Ten svědek nesvědčil, to znamená, nestal se ten hlavní trestný čin, čili tam není žádná akcesorita, a tím pádem toho zločinného obhájce nemohu odstíhat. A musíme si vymyslet paragraf, abychom takového obhájce odstíhat mohli, i když se ten hlavní trestný čin nestal.

Je to naprostá výjimka, že svádění máme jako trestný čin. Je to jenom ve třech případech, a to těch, které samy o sobě jsou beztrestné. Trestné je svádění k sebevraždě, to je trestný čin, protože tam těžko můžu soudit tu původní osobu, ale můžu soudit toho návodce, a ještě další dva trestné skutky.

Byl bych na to nesmírně opatrný. Doporučuji, abychom dnes projednání tohoto bodu nedokončili. Navrhnu vzápětí, abychom ho přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Myslím, že tam máme dluhopisy a volební zákony. Pokud mě přinutíte, abych četl další tři čtvrtě hodiny, tak jsem na to samozřejmě připraven, ale myslím si, že dluhopisy a volební zákony bychom ještě schválit mohli a že by bylo správné, abychom se dostali do stavu, kdy tady bude nový ministr premiéra, který, předpokládám, přinese již nějakou novou vládu do příští schůze Poslanecké sněmovny, a tento ministr nám řekne: Ano, chci se vydat touto cestou zásadní války s advokacií, zásadního posílení pravomocí státního zastupitelství zpochybňovat obhajobu a útočit na obhajobu a pokládám tuto cestu za správnou. Pak prosím, nechť většina této Sněmovny rozhodne. Ale zdá se mi naprosto nesprávné, aby to byl ministr spravedlnosti, který je v tuto chvíli v demisi, který dává zcela jasně najevo, že politické i jiné důvody ho vedou k tomu, že nechce nadále být ministrem, a zdá se mu zbytečné na té pozici trvat, tak jenom proto, aby měl sám pro sebe odškrtnuto, že ještě něco zvládl, že ještě prosadil jednu novelu trestního zákona a trestního řádu, tak mi připadá zbytečné udělat takto zásadní a nebezpečný krok, který navíc pokládám za téměř jisté, že nám vrátí Senát, protože je to opravdu věc, která zásadním způsobem zasahuje do celé koncepce trestního řízení a do celé koncepce obhajoby.

Takže bych poprosil, jestli by mohlo být posléze hlasováno o přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Vrátíme se k němu, ale vrátíme se k němu pokud možno s novým ministrem, který snad řekne "ano, chci touto cestou jít", nebo "ne, touto cestou jít nechci". Já ji pokládám za nesmírně nebezpečnou, pokládám ji za cestu, která opravdu posiluje postavení státního zastupitelství a policie nad míru, kterou by si zasloužila Česká republika, obvinění, obžalovaní i obhajoba jako taková.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, takže budeme hlasovat bez rozpravy. Já už jsem přivolal kolegy z předsálí.

 

Návrh zní přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s návrhem. Kdo je proti?

Je to hlasování 222, přihlášeno 181, pro 64, proti 80. Tento návrh přijat nebyl.

 

Faktická poznámka - paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych se jen pokusila velmi stručně, protože mám dvě minuty, vysvětlit, proč si nemyslím, že by ten návrh, který tím pozměňovacím návrhem, který si osvojil ústavněprávní výbor, doznal významné změny, že je ohrožením, tak jak zde můj předřečník pan poslanec Benda, vaším prostřednictvím, pane předsedající, naznačoval, nebo dokonce několikrát opakoval. Jednak asi neměl prostor ještě říci, že v § 33 účinné lítosti se rozšiřuje možnost právě pro ty trestné činy, o které tady jde, křivé obvinění, křivá výpověď, nepravdivý znalecký posudek, křivé tlumočení i maření spravedlnosti, to znamená, když někdo prohlásí v době, kdy ještě mohlo být zamezeno následku toho škodlivého činu, tady například předložení falešné listiny, ale to se týká i toho svádění, které tady bylo několikrát opakováno jako ta nejnebezpečnější forma, tak se nic nestane, je beztrestný, pokud to takhle schválíme. A navíc my víme, že se tady někdo pokoušel předložit nějaký zfalšovaný posudek. Já a myslím, že všichni, co tady jsme v sále, jsme se mnohokrát setkali s tím, že se předkládají zfalšované listiny, nepravdivé posudky, znalecké posudky, které zjevně při prvním čtení vidíte, že jsou zpracovány jednostranně, neobjektivně. Přesně toto vše by měla umožňovat postihnout ta novela maření spravedlnosti, je to i v samotném názvu, a současně o tu by to případné ostří trestní represe, jak o něm pan poslanec Benda vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovořil, možností využít institutu účinné lítosti podle § 33 trestního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Faktické mají přednost, pane ministře, omlouvám se. Tak poté. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP