(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami nyní vystoupí pan poslanec Klaus a pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já si jenom dovolím poděkovat panu poslanci Bláhovi, že nám vlastně sdělil to samé co pan poslanec Kalousek, ale tak lidověji. Kalousek to říká tak sofistikovaně, ale pan Bláha to řekl tak, aby tomu lidé rozuměli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Skopeček a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já také zareaguji na pana poslance Bláhu. Já mu přeji hodně štěstí v tom, jak bude dávat dohromady veřejné finance Itálie, Řecka, Španělska. Jsem na to zvědav. Nechám si od něj poradit, jakým způsobem chce dosáhnout toho, že signatáři fiskálního paktu začnou hospodařit lépe. Když vidím rozpočtovou politiku hnutí ANO a jeho vlády, která navrhuje v době ekonomického růstu 50miliardový deficit, tak to si myslím, že by asi pro tu Itálii fakt byla definitivní tečka a poslední zmar.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně ani pan zpravodaj zájem nemají.

Já přivolávám v tuto chvíli poslance, protože budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě 1. června a který přednesl pan poslanec Karel Krejza, a je to návrh na zamítnutí. Takže ještě jednou. V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji... Je zde žádost o odhlášení. Ještě než jsem zahájil hlasování, tak jí vyhovím. Všechny odhlašuji. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 225 přihlášeno 159 poslanců, pro 39, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání jako garančnímu výboru zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Skopeček se hlásí, pan poslanec Dolejš. (Námitka, že posl. Dolejš se hlásil první.) Tak se omlouvám, pokud tomu tak je. Pan poslanec Dolejš se hlásil skutečně dřív. Dáme mu přednost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já myslím, že se s kolegou Skopečkem klidně seřadíme v těch procedurálních návrzích. Já bych si dovolil navrhnout - a to, že jde o fiskální problém s dluhovou brzdou, tak snad všichni chápeme, aby garančním výborem se stal rozpočtový výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, protože jsem i svým vyjádřením mohl zmást Poslaneckou sněmovnu. V tomto případě přidělujeme pouze výborům, žádný není garanční v tomto směru. Tak jenom aby to bylo jasné.

Takže zazněl návrh na rozpočtový výbor. Dále byl přihlášen pan poslanec Skopeček. Už není přihlášen, měl stejný návrh. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych si strašně přál, kdyby to skutečně bylo tak, jak říkají pan poslanec Dolejš a pan poslanec Skopeček, že budeme schvalovat nějakou fiskální brzdu, pak by to nepochybně patřilo do rozpočtového výboru. Ale my nic takového schvalovat nebudeme, protože fiskální brzda je v hlavě III a pro hlavu III si vláda vyžádala výjimku, tak jak jí pravidla fiskálního kompaktu umožňují, stejně tak jako si vyžádala výjimku pro koordinaci hospodářských politik. Takže prosím pěkně, kolegové, vždycky když budete mluvit o nějakém omezení suverénních kompetencí v oblasti hospodářské politiky, popř. fiskální politiky, tak prostě nemluvíte pravdu, protože to v tom kompaktu není vzhledem k výjimce, tak jak ji vláda podepsala. To za prvé.

Za druhé. Tedy vzhledem k tomu, že žádnou fiskální brzdu neschvalujeme a jedná se, jak jsem hluboce přesvědčen, výlučně o akt mezinárodní politiky, protože na rozdíl od pana poslance Klause mně není jedno, co si o mně myslí mí spojenci, pokládám to za důležitý aspekt české zahraniční politiky, protože o tom zahraniční politika je, co si o mně myslí moji spojenci a moji sousedé, tak si myslím, že to patří zahraničnímu výboru jako garančnímu, a proto navrhuji, aby byl schválen zahraniční výbor jako výbor garanční.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek disponuje přednostním právem, proto může hovořit, aniž by navrhl nějaký výbor. Já všechny ostatní upozorňuji, že mohu dát slovo pouze tehdy, pokud budou navrhovat přikázání jinému výboru. Hlásí se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: (Hlasy zleva: Hospodářský výbor.) Děkuji. Já jenom v reakci na pana poslance Kalouska - a navrhnu další výbor k projednání, protože vláda potom může jednostranně z té výjimky ustoupit. Už to tady nebudeme mít my na schvalování v Poslanecké sněmovně, tak já bych navrhl, protože se tam hovoří v těch hlavách o koordinaci hospodářských politik, navrhuji - přesně tak - hospodářský výbor. (Pobavení vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je prosím ještě nějaký další návrh na přikázání výboru? Pan poslanec Benda se hlásí. Já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, ať slyšíme návrhy a víme, o čem budeme hlasovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já o to nijak zvlášť nestojím. Když mi to nepřikážete, nebudu se zlobit, ale jenom vzhledem k tomu, že jsem to tady v rozpravě včera řekl, že si myslím, že by mělo být vyjasněno, jakou většinou se hlasuje o této smlouvě, tak doporučuji, buď aby se tím příslušné výbory zabývaly a odpověděly nám na tuto otázku, protože odpovědí opravdu není, že si to dva ministři, kteří to předkládají, přejí, což je odpověď, která je obsažena v důvodové zprávě, anebo aby to bylo přikázáno ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím tomuto návrhu. Pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já si dovolím ještě navrhnout jeden výbor a je to výbor pro evropské záležitosti, což je určitě výbor, kterému to díky tomu zahraničněpolitickému evropskému kontextu patří, a zároveň si myslím, že i rozpočtový výbor by to měl projednat, byť se pan kolega Dolejš nevyjádřil přesně, co se týče dluhové brzdy, tak už samotný fakt, že se tomu říká fiskální pakt, naznačuje, že rozpočtový výbor s tím bude mít co do činění. A to, že máme doposud vyjednanou výjimku, neznamená, že se ta výjimka nemusí v budoucnu změnit. V okamžiku, kdyby tady nastala politická většina, která nás do eurozóny - chce se mi říct zatáhne, ale nebudu ošklivý... díky které vstoupíme do eurozóny, tak se to bezesporu bude týkat i z toho fiskálního aspektu. Čili samozřejmě nemá pravdu pan Kalousek. Do rozpočtového výboru to více než patří.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další návrh - pan předseda. Máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP