(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A znovu se mi s přednostním právem přihlásil pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem chtěl říct poslední poznámku. Komplexnost toho návrhu vlády, po které volá pan Okamura, spočívá v tom, že doporučení nominačního výboru bude nezávazné, takže alternativa vůči návrhu, který předložili Piráti a další čtyři politické kluby, alternativa, kterou schválila dneska vláda, spočívá v tom, že doporučení bude naprosto nezávazné, takže ten zákon bude jenom o něco lepší metodikou. Takhle vypadá komplexnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Tím jsme snad už vyčerpali přednostní práva, takže nyní prosím, aby zástupce navrhovatele pan poslanec Tomáš Martínek přednesl své závěrečné slovo, jestli má zájem.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, ke kterému jsem se tady dostal po 14 dnech, co to tady projednáváme s různými zpožděními. Ještě jednou bych rád všechny přítomné požádal, aby pustili návrh do druhého čtení, aby tak mohla nastat i politická diskuse na příslušných výborech. Předkládaný návrh je přísný, jsme ovšem ochotni hledat konsenzuální kompromis, který by řešil pozměňovací návrh.

Chtěl bych proto požádat, aby poslanci, kteří se chtějí i nadále označovat za protikorupční, nepodpořili návrh na zamítnutí, protože bych si to musel interpretovat jako odmítnutí boje proti politickému obsazování míst v podnicích s majetkovou účastí státu lidmi bez dostatečných kompetencí. Děkuji za podporu. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se tedy přesuneme k hlasování o návrzích. Byl předložen návrh na zamítnutí. Svolám kolegy do sálu. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Upřesňuji svoji žádost o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání tři čtvrtě hodiny. Děkuji. (V sále je neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Prosím, pane předsedo. Prosím ještě o klid v sále.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. My bychom si chtěli vzít zbytek času do 19. hodiny. To znamená, nevím, kolik je to přesně minut. (Poslanec Kováčik upřesňuje, že je to 33 minut.) 33. Děkuji. Ale předtím bychom, tuším, měli odhlasovat, pokud skončí schůze, ukončení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže jestli to chápu, je to žádost o následnou přestávku v délce přes půl hodiny. Pokud bychom se sešli po dohodnutém čase, bude po 19. hodině. Předchozí dohoda byla, že budeme končit jednání této schůze dnes, tudíž je potřeba dá předtím hlasovat o vyřazení neprojednaných bodů z pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny a ukončení schůze. Pan předseda. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, dostali jsme se trošičku do procedurální pasti, a to tím, že poté, co by měla vypršet moje přestávka, tak bychom měli odhlasovat to, o čem vy hovoříte, hovoří o tom i pan místopředseda Okamura, čili vyřazení zbývajících bodů z programu. Pan předseda Chvojka mi do toho trošku hodil vidle, do tohoto plánu, ale budiž. Snad bych tu přestávku vzal až poté, co se bude hlasovat o vyřazení zbývajících bodů z programu. Ale to už je zbytečná. Prosím tedy teď, jestli jsme schopni se dohodnout na vyřazení zbývajících bodů z programu, a tím ukončení schůze. (Hlasy z lavic Pirátů: Makáme.) Pokud ne, tak trvám na přestávce před hlasováním o zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím pana předsedu Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl jenom říct, že máme ještě na programu velmi důležité body, jako je třeba zákon o platech poslanců a senátorů, tak by bylo škoda, kdybychom teď skončili a nestihli návrh, který vláda připravila a přišla ho sem hájit, aby se tedy zastropovaly platy poslanců, byla by škoda, abychom ho nestihli projednat, kdyby se skončil jednací cen. Takže my jsme proti tomu, aby se schůze ukončila. Vzhledem k tomu, že tady zazněly dvě žádosti o přestávky, tak bychom se asi měli sejít zítra, jak to tedy vyplývá ze svolaného programu schůze. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď nevím, jestli budeme postupovat podle zvyku, nebo podle jednacího řádu. Prosím pana předsedu, aby tedy reagoval.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zítra se tady samozřejmě sejdeme, protože v 9 hodin začíná mimořádná schůze. To není problém, že bychom tady nebyli, budeme tady všichni a můžeme třeba po ukončení mimořádné schůze klidně, pokud dnes nevyřadíme zbývající body programu, pokračovat. Já si myslím, že to není moudré řešení, protože řada poslanců a poslankyň už má naplánované jiné věci, protože byla dohoda o tom, že se dneska skončí. Já tu dohodu porušovat nechci, proto jsem taky vzal přestávku pouze v době trvání tři čtvrtě hodiny, abychom měli ještě manipulační prostor pro další věci. Takže to nejsme my, kteří se nějakým způsobem podílí na nějaké obstrukci. Spíše jde o to, abychom se teď rozumně domluvili na tom, jakým způsobem dnešní schůzi dokončíme.

Předesílám, že pořád trvá můj návrh na to, abychom teď hlasovali o vyřazení zbývajících bodů z programu, a nebude-li tento návrh akceptován, že se o něm bude hlasovat, nebo nebude-li to přijato, potom trvám na tom, aby se před hlasováním o zamítnutí konala přestávka na porada klubu KSČM v délce trvání tři čtvrtě hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Po hlasování o zamítnutí? (Hlasy ze sálu: Před hlasováním.) Před? Před. Prosím, pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Pane místopředsedo, v prvé řadě bych chtěl říci, že mi v poslední době přijdete poněkud neklidný. (Veselost v sále.) Chtěl bych na vás apelovat, abyste se trošku dal do kupy. (Opět veselost v sále.)

A jestli můžu poprosit, omlouvám se, abych odblokoval situaci, abychom se tady půl hodiny nebavili o tom, jak to vlastně je, tak stahuji žádost o přestávku v délce 33 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já beru s velkým pochopením poznámku, že bychom se ještě dnes měli věnovat například platům představitelů státní moci, netýká se to jenom nás, ale pochopitelně se to týká i ostatních pilířů výkonné, soudní i zákonodárné moci. Poté, co rakvička z 15 korun zlevnila na 14, tak je to tak zásadní problém pro tuto Sněmovnu, že bychom se tomu opravdu věnovat měli. (Veselost v sále.) Nicméně jsme v situaci, kdy jednáme jenom úterý, středa, zítra nás čeká mimořádná schůze. A já naprosto chápu žádost o přestávku poslanců KSČM, pokud nebudou vyřazeny další body. Pan předseda Chvojka svoji žádost stáhl, já ji naopak obnovím, pokud body vyřazeny nebudou. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili abych si to shrnul, tak teď máme žádost KSČM o přestávku v délce 45 minut před hlasováním, pak je tu návrh na vyřazení všech bodů. (Hlasy ze sálu.) Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, já jsem dal, a opakuji ho, vstřícný návrh k tomu, jak vám pomoci při vyřešení tohoto gordického uzlu, aniž byste jej musel přetít, a to - opakuji - navrhuji, abychom prvně hlasovali o vyřazení zbývajících bodů z programu, pak bude bezpředmětná moje žádost o přestávku, neboť skončí schůze. Nebude-li toto hlasování akceptováno nebo nebudou-li vyřazeny zbývající body z programu, pak je na řadě hlasování o zamítnutí nominačního zákona v prvním čtení, a v tom okamžiku je čas na přestávku v délce trvání 45 minut pro komunistický poslanecký klub. Takto je to pořadí a prosím, abychom snad se i pohledem dohodli, že to takto bude, jinak se z toho nevyhrabeme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP