(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkný den a zahajuji 15. schůzi Poslanecké sněmovny, na které vás všechny vítám.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 7. června tohoto roku a zároveň vám byla tentýž den rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů.

Prosím vás nyní, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, popřípadě mi oznámili, kdo hlasuje s náhradní kartou, resp. požádal o vydání náhradní karty. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 5 bude hlasovat pan poslanec Gazdík a s náhradní kartou číslo 7 pan poslanec Skopeček.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. Má prosím někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze? Nemá. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Hlasujeme o schválení ověřovatelů schůze, pánů poslanců Holíka a Kopřivy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 128 poslanců, pro 124, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 15. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. S jejich jmény vás teď seznámím: Jiří Běhounek - zahraniční cesta, Josef Bělica - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Stanislav Blaha - zdravotní důvody, Marian Bojko - pracovní důvody, Jana Černochová - pracovní důvody, Petr Dolínek - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - pracovní důvody, Tereza Hyťhová - zdravotní důvody, Ivan Jáč - zdravotní důvody, Monika Jarošová - pracovní důvody, Jiří Kobza - zdravotní důvody, Martin Kolovratník - osobní důvody, Leo Luzar - osobní důvody, Přemysl Mališ - zdravotní důvody, Květa Matušovská - zdravotní důvody, Ilona Mauritzová bez udání důvodu, Patrik Nacher - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Zuzana Ožanová - pracovní důvody, Petr Pávek - zahraniční cesta, Pavel Plzák - osobní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Petr Sadovský - pracovní důvody, Antonín Staněk - zahraniční cesta, Julius Špičák do 9.20 - pracovní důvody, Kateřina Valachová - rodinné důvody, Helena Válková do 10 hodin - pracovní důvody, Radovan Vích - zdravotní důvody, Jana Vildumetzová - zdravotní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Petr Vrána - pracovní důvody, Jan Zahradník - osobní důvody. Dále se omlouvají pan poslanec Michálek v době od 9 do 9.20 z rodinných důvodů, pan poslanec Feri v době od 9 do 9.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Benešík do 10 hodin z pracovních důvodů.

Omlouvají se také z dnešního jednání následující členové vlády: Andrej Babiš - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Jiří Milek - pracovní důvody, Robert Pelikán - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Martin Stropnický - zdravotní důvody, Ilja Šmíd - pracovní důvody, Dan Ťok - pracovní důvody, Vojtěch Adam - pracovní důvody.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 15. schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Nelze doplňovat, rozšiřovat schválený pořad. Konstatuji také, že návrh pořadu zní: Připravované omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Než přistoupíme k hlasování, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartoš. Já jenom na základě některých opakovaných dotazů konstatuji, že podle jednacího řádu v této chvíli mohou vystoupit pouze poslanci s přednostním právem, mezi něž, dokud není otevřena obecná rozprava, nepatří ti, kteří jsou vybráni klubem, aby přednesli stanovisko klubu. Jsou to pouze předsedové stran a předsedové poslaneckých a klubů a členové vlády samozřejmě a členové vedení Sněmovny, ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno, kolegyně a kolegové, pane předsedající. Než se vyjádřím k programu této mimořádné schůze, a já věřím, že program této schůze bude schválen, ale co kdyby se tak nestalo, chtěl bych jenom reagovat na jednu věc, se kterou jsme se včera rozešli, a to jenom velmi rychle.

Pan předseda Kováčik včera obvinil našeho předsedajícího, místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtu Pikala, že komolí jména kolegů. Vojta Pikal se paní poslankyni Květě Matušovské, roz. Končické, kdyby někdo v tom měl ještě třeba trochu nějakou popletenou rovinu, omluvil za to, že ji přejmenoval.

My jsme se podívali do toho záznamu, protože pan předseda Kováčik tady vlastně i říkal: a jestli to budete dělat dál, pane Pikale, tak... mluvil prostřednictvím tedy předsedajícího. Nemluvil pan Vojta Pikal, ale předsedající, tak že navrhne jeho odvolání. My jsme si samozřejmě tuhle věc našli... a mně se vypnul počítač. (Ze svého notebooku pouští část včerejšího vystoupení.) Jasně tam zcela zaznělo Leo Luzar. Já jsem to chtěl nahrát zpomaleně, ale nebudu plýtvat vaším časem.

Já bych chtěl jenom poprosit prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu Kováčika, jestli by tady na to mohl reagovat, protože ta sebereflexe u nás je přirozená. A skutečně to že byl prostě v danou chvíli hluk v sále, nebo to nebylo slyšet, tak rozhodně jsme tady nehovořili o panu Leo Luzarovi jako o nějakém Lůzrovi.

A teď jenom k programu schůze, jestli mohu. Využiji toto slovo. Doufám, že bude tento program schválen.

My v poslední době sledujeme poměrně smršť překotných návrhů, nějakých novel zákonů, které se dotýkají velmi důležité problematiky dostupného a sociálního bydlení. My jsme se účastnili řady grémií, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, jsou tam přítomni i zástupci MPSV, někdy Ministerstva financí. Naše poslankyně Olga Richterová dokonce interpelovala 31. 5. pana premiéra, jakým způsobem se koordinuje postup mezi jednotlivými ministerstvy. Tu odpověď zatím nemáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP