(9.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Další problém je se stěhováním lidí do velkých měst. To samozřejmě bydlení prodražuje, zatímco na vesnicích jsou tisíce bytů a domů prázdné, nevyužité a neprodejné. Lék na to je jediný. Musíme znovu budovat infrastrukturu v regionech, vrátit do nich obchody, lékaře, hospody, zajistit levnou a častou dopravu. A také musíme pomáhat lidem nejen se startovacím bydlením, ale také s prací. To znamená neházet lidem byrokratické klacky pod nohy a nesdírat je z kůže nesmyslnými daněmi a formuláři.

Sociální bydlení je téma, které je třeba skutečně poctivě odpracovat. A já vás vyzývám, abychom konkrétně pracovali na dobrém řešení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám také popřála krásné dopoledne.

Téma, ke kterému se svolala dnes, nebo byla svolána dnešní mimořádná schůze, je určitě velmi důležité a já jsem strašně moc ráda, že se na tom shodneme úplně všichni. Já se tímto tématem spolu s kolegy na Ministerstvu práce a sociálních věcí velmi intenzivně, tak jako mnoha jiným oblastem, věnuji od 13. prosince. Jedná se, a na tom shodneme všichni, o velmi důležitou oblast, o pomoc lidem, kteří pomoc potřebují, pokud se o tuto pomoc postará a musí se postarat stát.

Nevím, jestli tady budu ještě za Ministerstvo práce a sociálních věcí za 14 dnů nebo za měsíc. Ale moc bych si přála jednu věc, aby vás to téma, tak jak aktivně vystupujete, je vidět, že máte snahu uvedené věci řešit, aby vás zajímalo také po volbách, po komunálních volbách. Protože situace, která tady je, nenastala teď, nenastala včera, nenastala ani minulý měsíc, je tady léta. Byl nastavován systém dávek státní sociální podpory, dávek v hmotné nouzi, které dospěly do toho stadia, že lidem se opravdu vyplatí být doma, nechodit do práce a nepracovat. Obcím se vyplatilo, a mohly si dovolit prodat kapacity bydlení, které měly pro potřebné. Protože prostě potřební jsou na systému dávek státní sociální podpory, na systému dávek hmotné nouze. A dávky jsou tak dobře nastavené, že se dokonce vyplatí, a vyplatilo v těch minulých, zejména posledních letech, vstoupit i do tohoto, a já to řeknu, byznysu soukromým skupinám, soukromým majitelům, kteří skupovali od obcí byty, skupovali ubytovny a dále rozjeli svůj byznys za peníze státu. Protože dávky, které vyplácíme, vyplácíme z veřejného rozpočtu, vyplácíme ze společných peněz. Takže pomáháme lidem, ale zejména pomáháme byznysu a obchodu soukromých podnikatelů v této oblasti.

Já jsem ráda, že ta debata - i když dnes jsme se sešli nad návrhy novel dvou zákonů, které jsou rozpracované, které ještě neprošly vládou, jsou před Legislativní radou vlády, neprošly vládou, nedostaly se k vám ještě ani do Sněmovny k projednání. Nicméně pokud máte chuť diskutovat, tak jsem opravdu připravená a jsem strašně moc za to ráda, že diskuse proběhne ještě předtím, kdy uvedené novely přijdou k vám do Sněmovny k projednání.

Já jsem od ledna spolu s kolegy objížděla lokality, které mají největší problémy. Objíždíme ubytovny, objíždíme rodiny. Posbírali jsme nesčetně smluv, návodů k tomu, jak ten obchod běží, jak běží vlastně ta pomoc státu konkrétně. Nevím, kdo z politiků i v povolebním období, nejenom před volbami, se na uvedené lokality skutečně podíval, mluvil s lidmi, byl v domácnostech a ptal se, o co se vlastně ve skutečnosti jedná, když hovoříme o tom, že pomáháme z veřejných peněz lidem, kteří pomoc potřebují.

Mluví se mnoho let o sociálním bydlení, o systému sociálního bydlení. Připraven jeden zákon, druhý zákon. Opět spadl pod stůl. My jsme si sedli a řekli jsme: určitě je správné, pokud se sociální bydlení má řešit. Já dnes nejsem přesvědčena a myslím si, že někdy to je trošku mantra, zákon o sociálním bydlení, nejsem přesvědčena, a s kolegy jsme o tom hovořili, jestli to stoprocentně musí být jeden zákon. Je to velmi komplikovaná oblast, do které určitě mají co hovořit a mají být na to navázány další novely a další oblasti. Proto máme mezirezortní skupinu, proto konzultujeme další postup a nastavení celého toho systému, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí tu dávkovou část, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak samozřejmě Ministerstvo financí. Základem všeho ale je to, že prvotní zodpovědnost postarat se o lidi, kteří žijí na daném území, v dané obci, v daném městě, musí mít obec nebo město, potažmo kraj.

Za poslední roky pomoc ze strany státu, když to shrnu, vypadala přesně tak, že od roku 2014 do roku 2017 jsme zdvojnásobili miliardy, které posíláme do sociálních služeb. Místo sedmi je to v letošním roce 14 miliard 600 milionů korun. Není to málo. Další miliardy posíláme na veřejně prospěšné práce. Další miliardy posíláme na aktivní politiku zaměstnanosti, na sociální práci. A výsledek je ten, který jsme se dozvěděli, když jsme provedli analýzu, nevím, jestli byla provedena někdy předtím, analýzu, kdo vůbec dávky, příspěvky na bydlení a doplatky na bydlení u nás dostává. Zda jsou to pouze lidé, kterým měly být původně, když byly koncipovány oba dva zákony, určeny, anebo jsou to lidé, kteří už dnes dávky vůbec nepotřebují. Je to prostě 12,5 miliardy korun. A já jako hospodář, pokud budu zodpovídat a zodpovídám za kapitolu, tak je zcela logické, a mně to přijde logické, že se i na těch 12,5 miliardy prostě podívám. A tak jsme se podívali.

Je velmi důležité, abychom si řekli, že hovoříme o dvou úpravách, o dvou dávkách. Hovoříme o příspěvku na bydlení, to je dávka státní sociální podpory, kam dnes poskytujeme z veřejných peněz asi 9,5 miliardy korun. Ta druhá dávka je doplatek na bydlení. Tady hovoříme asi o dvou miliardách korun, ale to jsou dávky, které se týkají, je to dávka hmotné nouze. Jsou to peníze, které se týkají opravdu bydlení, které je velmi často z 80 % v nestandardních podmínkách. Nejedná se o byty, jedná se o ubytovny a místa, která sice schválila hygiena, hygienická norma, ale často v nich lidé bydlí naprosto v otřesných podmínkách, když je projdete.

Pokud jste četli, a omlouvám se strašně moc, mnozí z vás určitě ne, protože byste nemohli předstoupit před kamery a říkat, že se příspěvek na bydlení dotkne samoživitelek, důchodců, seniorů, lidí, kteří peníze potřebují a kteří si nebudou moci dovolit bydlení. Tak pokud byste četli návrh velmi podrobně a pozorně, návrh novely zákona o státní sociální podpoře číslo 117, tak byste zjistili, že to, co navrhujeme my, je pouze v dané novele zatím, protože ještě neprošla ani vládou a neprošla ani vámi, Sněmovnou, to, co navrhujeme my, je pouze to, že se absolutně nemění parametry. Nemění se výše. To, co chceme upravit, protože jsme na to prostě jenom jednoduše přišli, je zabránit nadužívání a zneužívání dávek. To znamená ve stručnosti, podívat se na okruh lidí, kteří opravdu dávky pobírají, a vymezit přesnější pravidla pro to, aby i nadále ti potřební peníze mohli dostávat a mohli si dovolit nájemné, družstevní nebo osobní bydlení, tak aby se nemuseli stěhovat, ale aby dávky nebyly zneužívány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP