(9.30 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Diskutujme o tom zákoně až v momentě, kdy bude ve Sněmovně. Dneska je, pokud mám dobré informace, na úrovni Legislativní rady vlády, může dojít ještě k x změnám tohoto návrhu. Podle našeho názoru, přestože to je nesmírně důležité téma, které je potřeba řešit na půdě Poslanecké sněmovny, má smysl to téma řešit v momentě, až na stole leží konkrétní vládní návrh zákona, nebo návrh zákona, nikoliv spekulovat o tom, co by kdyby atd. Takže z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří schválení programu této schůze, nicméně paní ministryně Němcová s přednostním právem samozřejmě vystoupí a vyjádří se k této problematice poměrně detailně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Aulická Jírovcová, která je místopředsedou klubu KSČM a vystupuje jako zastupující předsedkyně klubu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych za klub KSČM také vyslovila naše stanovisko k navrženému programu této mimořádné schůze. My jsme se vyjadřovali už myslím poněkolikáté veřejně, že vnímáme situaci, která je, a já jako poslankyně za Ústecký kraj bych vám mohla říkat, jaká situace opravdu ve skutečnosti je a že to není opravdu sranda a že dennodenně se potýkáme se situací, kdy naši občané si neustále chodí stěžovat, že soužití s některými občany prostě není možné a není nic nového mít doma určité parazity a tak dále. Ale musím pochválit i nynější Ministerstvo práce a sociálních věcí, že konečně přišlo s nějakou zásadní reformou víceméně v této oblasti, a s takovou reformou, že to opravdu zvedlo politiky ze všech stran. To se opravdu ještě nikdy nestalo. A musím říci, že jsem konečně ráda, že se začalo diskutovat o problematice bydlení.

Otázka ovšem je, z jaké strany a jak to pociťujete, že problematiku bydlení je potřeba řešit. My z Ústeckého kraje vnímáme, že nehoráznost, vlastně zneužívání doplatků a příspěvků na bydlení je tak velká - a nevydělávají na tom sociálně slabí nebo nepřizpůsobiví lidé, ale vydělávají na tom naši běžní občané, ale bohužel i lidé, kteří žijí v zahraničí. Jsme si vědomi, že je opravdu nutné tuto otázku řešit. Samozřejmě vnímáme, že bohužel do této problematiky pak spadnou lidé, kteří opravdu potřebují pomoci a kteří spadnou takzvaně do všeho se vším do toho pytle, a my vnímáme, že je nutno je opravdu oddělit.

Ráda bych tady chtěla říci, že si myslíme, jak už tady předeslali i moji kolegové přede mnou, že v této době není asi dobré diskutovat o tomto návrhu zákona, když de facto se vlastně ten zákon legislativně nebo tím kolečkem nedostal na půdu Poslanecké sněmovny a nyní i za razantních komentářů a připomínek z krajů a obcí doznává ještě zásadních změn, a myslím, že než se dostane do kolečka... (V sále je hluk, řečnice na chvíli přerušila řeč, poslanci se ztišili.) Jo, jde to. Do kolečka, kdy dojde na Poslaneckou sněmovnu, tak musím říci, že dojde asi opravdu razantních změn.

Proto bych byla radši, kdyby zástupci poslaneckých klubů, tak jak tady sedíme, si sedli k jednomu stolu se zástupci krajů a obcí a tam si vydiskutovali veškeré parametry a náměty, které se tím v rámci tohoto návrhu nesou, protože to jsou věci, které prostě i kraje a samozřejmě především ty obce si nesou v tom tónu, že oni nemají v současné době žádné legislativní nástroje, jak řešit určité věci, a mají potřebu to samozřejmě přenést na nás poslance, potažmo na příslušné ministerstvo. Také vnímáme i to, že se připravuje nový zákon o sociálním bydlení, a možná i paní ministryně pro místní rozvoj - je tady - tak přednese možná své stanovisko. Každopádně soulad se zákonem o sociálním bydlení by mělo nést i to projednávání s těmito dávkami na bydlení. To si myslím, že by mělo být opravdu v souladu.

Chtěla bych říct, že situace v regionech, ve vyloučených lokalitách, především v Ústeckém kraji, je opravdu vážná. Městská policie, státní policie, hygiena, stavební úřady nemají prostě žádné nástroje, žádné možnosti, jak pomoci těm samosprávám řešit situaci. Ano, můžeme si říct otevřeně, že po 90. letech začal boom a samosprávy začaly prostě rozprodávat bytové fondy a víceméně to pokračovalo až po roce 2000 a s příspěvkem nebo doplatkem na bydlení, který byl vlastně ustanoven v roce 2011, se rozjel byznys s chudobou.

Nevím, jestli hovořit dál o dalších argumentech, co se týče tohoto návrhu. Každopádně bych možná jenom chtěla zmínit, že novela státní sociální podpory nepřináší až tak zásadní dopady do samotných příspěvků na bydlení. Tam se ty částky de facto téměř nemění. Myslím si, že asi to, o čem chcete diskutovat, je část novely o hmotné nouzi, kdy se mění parametry z 80 na 60 % nákladů na normativní bydlení, a pak samozřejmě další části. Ale pojďme si říct otevřeně, a myslím si, že i kraje to paní ministryni napsaly, že tuto situaci, nebo tento návrh opravdu nevnímají jako dlouhodobě nějak systémový a chtěly by to spíše řešit jinými věcmi. Já se s tím ztotožňuji a musím říci, že i KSČM, a proto my bychom do budoucna viděli, že je potřeba sloučit dávky na bydlení, to znamená doplatek a příspěvek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení do jedné dávky a stanovení maximální částky na nájemné a služby ve výši obecního nájemného bydlení. To jsou parametry, se kterými my bychom chtěli jít do těch diskusí, které se teď vedou okolo toho zákona, a musím říci, že pro nás je to jedna ze zásadních věcí, které bychom chtěli prosadit.

Za KSČM tedy říkám, že my nepodpoříme program této schůze, a opravdu vidíme, že bychom se měli o těchto věcech dohadovat opravdu na jiných úrovních v současné době, a to především s těmi obcemi a kraji, tak abychom si vyslechli především je a nemuseli nám třeba zástupci obcí a krajů psát sáhodlouhé dopisy a stanoviska, ale abychom s nimi opravdu mluvili a rozhovořili si tu problematiku, která tam je. Opravdu věřte, že není nic příjemného, když nemůžete opravdu dělat v zásadních věcech nic a těm, kterým chcete pomoci, de facto nemůžete pomáhat také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Okamura, po něm paní ministryně Němcová. Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá z pracovních důvodů z dnešního jednání. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jak je všeobecně známo, já a moji kolegové z SPD dlouhodobě kritizujeme plošné podpory a podpory lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují. Dlouhodobě se snažíme o změny v sociálním systému, který by měl být motivační. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že je třeba, aby stát, kraje a obce zajistily dostupné bydlení pro naše slušné a řádné občany a také aby lidé dostávali takové mzdy, jaké si zaslouží.

Vyvolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že vláda připravuje změny v dávkách na bydlení, je z tohoto pohledu nepříliš šťastná situace. Jednak tyto změny Ministerstvo práce a sociálních věcí definitivně nepředstavilo, ale nepochybně je ještě v parlamentních výborech představí a budou se tam diskutovat a nepochybně budou mít poslanci připomínky a budou žádat změny. To je v pořádku. Následně v nějakém paragrafovaném znění tyto návrhy budeme projednávat všichni a opět je budeme diskutovat, případně pozměňovat.

Souhlasím s tím, že je špatně nastavený systém. Pokud tady firmy s miliardovými obraty dávají zaměstnancům 15 až 20 tisíc čistého, pak je tu něco špatně, protože tím, že těmto lidem stát přispívá na bydlení, v podstatě nepřímo stát dotuje tyto miliardáře z řad majitelů firem tím, že financuje jejich zaměstnance. Ideální stav proto z našeho pohledu je, že ten, kdo pracuje, nepotřebuje žádné dávky, protože má důstojnou dostačující mzdu, a těm, co pracovat nemohou, nemohoucím nebo starým lidem, těm musí stát dát jeden přiměřený důstojný důchod, který postačí jak na obživu, tak na bydlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP