(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dámy a pánové, dovolte mi, abych reagoval na některé věci, které tady řekla paní ministryně. Ano, je to skutečně možnost, ten živnostník si může vybrat. Na druhou stranu uvádět tady živnostníky, kterých se náš návrh netýká, do jednoho milionu korun jako příklad, proč by se to nemělo zvýšit, mi nepřijde úplně fér. Já jsem tady řekl jednoznačně, že pro živnostníky mezi jedním a dvěma miliony korun, kteří mají příjmy mezi jedním a dvěma miliony korun, tak v systému daňových výdajových paušálů vždy tu daň zaplatí.

Myslím si, že 158 tisíc lidí, pokud jsem to číslo zachytil od paní ministryně správně, není nepodstatná množina lidí. A pokud se bavíme o tom, a to má ve stanovisku napsané vláda, že to je výhodné pro obory a živnostníky s vyšší přidanou hodnotou, no neměli bychom snad živnostníky s vyšší přidanou hodnotou podporovat v naší republice? Nebo je musíme nutit a vzít jim tu možnost se rozhodnout, zda chtějí vést daňovou evidenci, anebo jim vzít tu možnost uplatnit daňový paušál? My naopak chceme toto otevřít. Chceme, aby měli možnost využít možnosti daňových výdajových paušálů, aby svůj čas, který je opravdu nejdůležitějším výrobním prostředkem, mohli využít na rozvoj svého podnikání a nemuseli se zabývat administrativou spojenou s placením daní.

Jenom pro vaši informaci, administrativní zátěž spojená s placením daní České republice je zkalkulována celkem na 78 miliard korun.

Já možná chápu paní ministryni financí, která chce, bojuje o každou korunu. Ale chápal bych to více, kdyby příjmy státu klesaly v době ekonomické krize. Ale jsme v situaci, kdy příjmy státu rostou o 60 miliard korun mezi rokem 2017, 2018 podle návrhu státního rozpočtu, který jsme tady projednávali. A opravdu nám ta jedna šedesátina navýšení příjmů, ta necelá jedna desetina procenta příjmů státního rozpočtu stojí za to a stojí za to Ministerstvu financí, aby tak bojovala za ten návrh, za to snížení, které tady ani nebylo návrhem Ministerstva financí, ale bylo to tady dáno v minulém volebním období poslaneckou iniciativou bez analýzy, bez socioekonomické analýzy a bez řádné RIA?

Požádal bych vás právě pro ty živnostníky, abychom je nechali v klidu žít, abychom je nechali v klidu pracovat a snížili administrativní zátěž. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jan Richter 26. 6. mezi 18. a 20. hodinou ze zdravotních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Dominik Feri mezi 18.30 a 19.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jiří Běhounek v době od 15.30 do 18.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Zaorálek, a to v době od 26. do 29. 6. z důvodu zahraniční cesty. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík z dnešního jednání od 14 do 15 hodin. Omlouvá se pan poslanec Milan Pour od 18.30 do konce jednání z pracovních důvodů. Omlouvá se pan předseda vlády od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Monika Jarošová od 16 hodin ze zdravotních důvodů.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova. Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení nepadl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě se hlásí pan poslanec Jan Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, pane předsedající, kolegové a kolegyně. Chtěl bych tímto požádat ctěnou Sněmovnu a načíst svoji žádost, abychom v rámci třetího čtení hlasovali o zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu v rámci třetího čtení.

Odůvodnění je takové. Slyšeli jsme od paní ministryně, že toto vrácení na původní čísla, to znamená, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, my v současné době nikomu nic nebereme, my pouze chceme vrátit z milionu na dva miliony tu částku, ale už nemluvíme o tom, že v rámci toho, když se snižovala z dvou milionů na milion, se vrátil ten odpočet na děti a na manželku, což bylo taky obrovsky pozitivní pro naše podnikatele. A opravdu, nemaťme veřejnost tím, že tímto šikanujeme malé živnostníky. Slyšeli jsme od paní ministryně, že se to týká především podnikatelů, kteří nejsou malými živnostníky. Osobně jsem neslyšel, a mezi těmi lidmi chodím, jezdím, diskutuji, že by nějaký malý živnostník po roce 2016, kdy jsme schválili to snížení paušálu, s tím měl nějaké problémy.

A v neposlední řadě chci jenom připomenout, že ty paušály, byť jsou bohulibé, protože opravdu v určité míře i těm nejmenším snižují tu administrativu, ale je to anomálie v Evropě, a tenkrát, když se to zavádělo, si dobře pamatuji, že se mluvilo o tom, že je to dočasné, než se vymyslí něco jednoduššího, jak těm podnikatelům pomůžeme. Pojďme přemýšlet o té globální možnosti tu administrativu pro ty nejmenší podnikatele snížit a nevracejme to, co se před rokem ustanovilo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Nezaznamenal jsem návrhy na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, na zkrácení lhůty pro třetí čtení ani návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval. Tím jsme tedy vyčerpali vše, co se týče tohoto bodu, a končím druhé čtení. Děkuji.

 

Otevírám další bod

 

2.
Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 80/ - druhé čtení

Poprosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Foldyna, který se ale zrovna ještě někde připravuje na své vystoupení. Nemám bohužel ani žádné omluvy, které bych přečetl, tak poprosím o chvilku trpělivosti, než pan poslanec přijde.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 80/2 a 80/3.

Přeruším jednání do 15.00 na dvě minuty. Předpokládám, že do té doby se už pan poslanec dostaví.

Dovolte mi přečíst ještě omluvu. Paní poslankyně Vildumetzová se omlouvá od 15. (Poslanec Foldyna právě vchází do sálu. Výkřik z pléna: Už je tady.) Já už to přerušil, takže v klidu rozcvičit a budeme pokračovat. Omlouvá se paní poslankyně Jana Vildumetzová od 15.30 do 18.30 z pracovních důvodů.

Přerušení nebylo ani zobrazeno na informační tabuli. Nemá-li někdo námitku, nebudeme čekat do 15.00 a poprosíme pana poslance, aby nás s předloženým návrhem seznámil a tento uvedl. Prosím, pane poslanče, je to vaše. Sněmovní tisk 80 o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. (Poslanec Foldyna: Můžu?) Ano. Je to vaše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP