(13.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Beru to tedy tak, že žádný jiný návrh nepadl, a končím projednávání prvého čtení tohoto tisku. A dostáváme se do bodu

 

15.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče,
Alexandera Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu
/sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

U tohoto tisku padl návrh na zamítnutí, a to dne 26. června panem poslancem Dominikem Feri.

Takže zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro zamítnutí tisku 117. Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno je 158, pro 55, proti 45. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Nejprve rozhodneme o garančním výboru, kterým by měl být podle organizačního výboru ústavněprávní výbor. Ptám se, zda je ještě jiný návrh na přikázání garančnímu výboru. (Nikdo se nehlásil.)

 

Není-li tomu tak, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem u tisku 117 byl ústavněprávní výbor. Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno je 158 poslanců, pro 146, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Ptám se, zda je zde návrh na přikázání dalšímu výboru. Nikoho nevidím, tím pádem jsme se vypořádali se všemi hlasováními a já končím první čtení tohoto tisku.

 

V tuto chvíli s přednostním právem ještě pan předseda Michálek. Já jenom, abych nějakým způsobem organizačně navázal - začínali jsme sice ve 12 hodin, ale nejsem si vědom žádné dohody předsedů klubů, že bychom pokračovali přes polední přestávku. Vyhlásím tedy polední přestávku, která je nezbytná i pro zasedání organizačního výboru. Ale s přednostním právem ještě umožním vystoupení pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl říct, vážené kolegyně, vážení kolegové, že by bylo dobré do budoucna, abychom se snažili opravdu výborům přikazovat jeden návrh zákona. Protože pokud tam přikážeme tři návrhy zákonů a pozměňovací návrhy se budou dělat ke každému návrhu zvlášť, tak to znamená, že to bude neuvěřitelný nepořádek. Takže doufám, že ústavněprávní výbor si vybere jeden návrh, ke kterému potom bude formulovat pozměňovací návrhy, a tímto způsobem se to zkoncentruje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a přerušuji jednání. Budeme pokračovat ve 14.30 projednáním pevně zařazeného bodu. Je to bod číslo 5. Děkuji.

A poprosím všechny členy organizačního výboru, aby se dostavili k jednání výboru. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP