(12.50 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Velmi vítám ten projev kolegyně Valachové, která zmínila, že ČSSD je otevřena jednání o tom, aby se zmírnily parametry jejich návrhu, aby se snížil počet podpisů potřebných pro vyvolání referenda a aby se snížilo to kvorum pro jeho závaznost. To pro nás je zcela zásadní, abychom to podpořili ve třetím čtení.

Současně si myslíme, že návrh ČSSD je nejkvalitnější, co se týče potenciálních rizik referenda, a z toho důvodu podporujeme, aby návrh z dílny ČSSD byl podpořen jako nosič pro komplexní změnu v druhém čtení na bázi dohody v Poslanecké sněmovně, a to je návrh, který jako pirátský klub podpoříme. Myslíme si, že celé projednávání by se výrazně zjednodušilo, kdyby ten nosič existoval pouze jeden. Proto podporujeme ten tisk 111. Tisky 35 a 117 doporučujeme zamítnout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Za navrhovatele je zájem. Prosím. (Do sálu vbíhají poslanci.) Zagongoval jsem trochu dřív, pro kolegy, kteří přišli. Ale myslím, že je to dobře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, velmi bych vás poprosil, abyste náš návrh zákona o referendu podpořili a poslali do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Ještě jsem chtěl navrhnout proceduru, zda bychom mohli nejprve hlasovat o tisku 111, aby se skutečně hlasovalo o vůli této Sněmovny zabývat se tím zákonem ve druhém čtení, protože pokud by neprošel, tak my jsme ochotni samozřejmě nějaký ten návrh do druhé čtení posunout. A nechceme, aby náš postoj dospěl k tomu, že nebude přijato nic.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já si myslím, že bychom měli postupovat podle pořadí bodů, že to není procedura, o které bychom měli nějak hlasovat. S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jsem přesvědčen o tom, že jsme teď zrovna v tom úhelném bodu projednávání tématu referendum, potažmo obecné referendum, bodu, který je programovým pilířem nejméně tří politických stran, poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně, možná i ještě víc, který je řekněme Ústavou slíbený, ale dosud nedodržený, a proto jsem přesvědčen, že bychom neměli měnit proceduru.

Co se týká klubu KSČM, my budeme podporovat všechny tři návrhy, aby prošly do druhého čtení. A v rámci druhého čtení je třeba, abychom si jako předkladatelé sedli nad ty všechny návrhy, a aniž bych teď předjímal, který z nich se mi líbí, nebo nelíbí, protože každý má své přednosti a svoje slabiny, abychom se dohodli třeba formou komplexního návrhu na nějakém základním řešení, které potom posuneme dále, abychom si tedy dokázaly všechny tři strany, které nesou ty návrhy, spolu k jednomu stolu sednout a věcně diskutovat.

Proto říkám, klub KSČM nepodpoří zamítnutí, ani vrácení, ani žádné jiné překážky u žádného z těch tří návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Budeme tedy postupovat podle pořadí bodů. Nemohu považovat některý z návrhů za favorita. Rozhodne Sněmovna hlasováním. Prvně tedy budeme hlasovat o bodu 13.

 

13.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání
ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
/sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

V obecné rozpravě zazněl jak návrh na vrácení k dopracování, tak návrh na zamítnutí. Podle jednacího řádu budeme nejprve hlasovat návrh na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Ten podal 27. února na 7. schůzi pan místopředseda Pikal. Doufám, že všichni víme, o čem hlasujeme. O tisku 35. Ano. Odhlásím vás. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Pro jistotu zopakuji, budeme hlasovat v tuto chvíli v bodě 13 o sněmovním tisku 35, návrhu poslanců SPD, a hlasujeme o vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, přihlášeno 155, pro 58, proti 31. Návrh na vrácení přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil 26. června na 16. schůzi pan poslanec Dominik Feri.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26, přihlášeno 156, pro 63, proti 30. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o garančním výboru.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby garančním výborem byl ústavněprávní výbor u tohoto tisku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27, přihlášeno 158, pro 149, proti 8. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat dalšímu výboru k projednání. Ptám se, zda je zde nějaký návrh na přikázání jinému výboru než ústavněprávnímu. Nikoho nevidím. Tím pádem jsme vyčerpali veškerá hlasování k tomuto bodu. Děkuji. Končím první čtení tisku 35.

 

Nyní bod 14.

 

14.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Budeme hlasovat také o návrhu na vrácení návrhu navrhovateli. Tento návrh podal 26. června pan poslanec Dominik Feri. A budeme hlasovat návrh na zamítnutí, který přednesl 25. května pan poslanec Jan Hrnčíř.

 

Nejprve tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli. Tisk 111.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno je 158, pro 55, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu sněmovního tisku 111.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, přihlášeno 158, pro 51, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat přikázáním návrhu garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor ústavněprávní výbor. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Nikoho nevidím.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby sněmovní tisk 111 byl přikázán jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno je 158, pro 145, proti 7. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Ptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, já jenom pro pořádek samozřejmě avizuji, že bezpochyby bude tento návrh projednávat stálá komise pro Ústavu, které to samozřejmě přináleží z hlediska obsahu, obsahu její činnosti. A vzhledem k tomu, že to tedy není výbor, tak se na vás dívám z hlediska procedury, že pravděpodobně není nutné hlasování Sněmovny. Tak jenom pro pořádek - stálá komise. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP