(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné odpoledne. Takže se přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych žádal nejen kolegu Michálka, ale všechny ostatní poslance a poslankyně této Sněmovny, aby když pronášejí něco v této Sněmovně, aby se nespoléhali na to, že to je prohlášení a slova, která nemohou být pod trestním stíháním.

Žádám kolegu Michálka, aby nelhal! Pan inženýr Lubomír Krejsa není mým asistentem, nikdy jím nebyl! Inženýra Krejsu znám, stejně jako další osoby, nakonec ve svém mobilním telefonu mám cirka šest a půl tisíce telefonních čísel. A to je celkem logické vzhledem k tomu, kolik je členů naší strany a kolik je funkcionářů a kolik je lidí, se kterými se denně stýkám.

Pokud někdo chce říkat, že to je nominant KSČM, tak odpovídám, že není. Pan inženýr Krejsa byl v dozorčí radě poprvé myslím od roku 2007 nebo 2008, pak v ní nebyl, pak v ní zase byl. Jeho nominaci do té dozorčí rady pošty jako specialistu na IT podepisovali pan ministr Ivan Langer nebo pan ministr Kubice, další ministři těch dalších vlád. A jestli někdo zpochybňuje jeho činnost, tak já jsem se o tom informoval, když bulvární noviny o něm psaly hlouposti, které nemají žádnou validitu. A jestli někdo z ústavních činitelů, poslanců této Sněmovny, používá bulvární tisk jako informační strategii, je to jeho problém! On se sám znemožňuje před společností. Já ne.

A to, že samozřejmě někteří zatraceně jsou vzteklí, že pan inženýr Krejsa zabránil prodeji státního majetku, který je důležitý pro činnost České pošty, no to samozřejmě je možné. Tak nevím, za koho lobbujete. Jestliže člověk, který je v dozorčí radě státního podniku, chrání majetek státu, jestli vám to vadí, tak je mi vás líto! (Celá řeč pronesena velmi důrazně. Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže to bylo vystoupení. Přejete si reagovat. Takže pan předseda poslaneckého klubu Pirátů, pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, a jsme zpátky u toho, o čem jsem mluvil. Je potřeba se poslouchat. Já jsem neříkal, že je váš asistent, ale že je váš poradce. Což se objevilo v médiích. Jestli to není váš poradce, vystupte zde, řekněte, že to není váš poradce, že to nikdy nebyl váš poradce, že ho znáte jenom vzdáleně, a bude to všechno vysvětleno. Ale nikdo nikdy nemluvil o žádném asistentovi. Takže snažíte se tady bojovat se slaměným panákem, kterého jste si sám postavil. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji za vyjádření. Tak. A nyní tedy můžeme, protože není další zájem o přihlášky s přednostním právem, přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Takže nyní tady máme návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského... Tak, mám tady sice přihlášku do rozpravy od pana poslance hnutí ANO Jana Řehounka, ale ona není otevřená rozprava, takže to byl asi omyl. Takže já vás zase odmažu.

 

19.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana
a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 140/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 140/1. Už vidím zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věru Kovářovou, že už se usazuje na své místo. Takže já vás poprosím, abyste návrh uvedla jako zástupkyně navrhovatelů. Paní poslankyně, máte slovo. A zároveň se již usazuje i zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Hrnčíř. Tak. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám představila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který předložil klub Starostů a nezávislých. Cílem tohoto zákona, resp. tohoto návrhu, je snížit sazbu daně z přidané hodnoty na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 %. Tato novela umožní ponechat více peněz ve veřejné dopravě.

Veřejná doprava je z velké části kryta z veřejných financí. Týká se to státu, krajů a obcí. Nejeví se tedy proto vhodným, aby veřejná doprava byla bezúčelně zatěžována vyššími sazbami DPH na jízdné. Připomínám, že sazba v České republice na jízdné je osmou sazbou nejvyšší v Evropské unii.

Samozřejmě že pokud dojde ke snížení této sazby, z těch odhadů, které máme, by jedna miliarda mohla zůstat v podstatě v rozpočtu krajů, obcí a měst a mohly by se krýt výdaje na dopravní obslužnost, které neustále stoupají. Připomeňme si zvýšení platů řidičů, které bylo z rozhodnutí vlády, které výrazným způsobem zvýšilo náklady na veřejnou dopravu v rámci krajů. To jim bylo částečně kompenzováno, ale obcím kompenzováno nic nebylo. Pokud by tato částka zůstala v jejich rozpočtech, tak poté by samozřejmě se mohly krýt další náklady, které budou způsobeny nárůstem inflace. Samozřejmě že by bylo možné nezvyšovat jízdné, protože jsou takové signály, že by se jízdné muselo zvyšovat, i když víme, že ze strany vlády jde jiné opatření. Samozřejmě kraje, obce a města by tuto částku mohly také použít na zkvalitnění dopravní obslužnosti, na zlepšení spojů, na kvalitu služeb.

Pokud vím, tak vláda se chystá zařadit do druhé snížené sazby různé služby, například opravy oděvů, i když vím, že to je v návaznosti na EET. Ale myslím si, že podpora veřejné dopravy lidí, kteří jezdí do škol, do zaměstnání, je cesta správným směrem. A jednou z těch cest je snížení daně z přidané hodnoty na jízdné ve veřejné dopravě. Proto bych vás poprosila, abyste tento návrh propustili do druhého čtení.

Na závěr bych chtěla říci, že vláda vyjádřila negativní stanovisko a zdůvodnila to tím, že v našem zákoně jsou určité chyby. My jsme si toho vědomi, a proto jsme připravili pozměňovací návrh, který vše upravuje v soulad. Tento návrh jsme konzultovali s Ministerstvem financí a předložili bychom ho potom do rozpočtového výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věře Kovářové. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Hrnčíř.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 140.

Dle stávající legislativní úpravy podléhá jízdné ve veřejné dopravě první snížené sazbě z daně z přidané hodnoty. Podle názoru předkladatelů nejde s ohledem na existenci veřejného zájmu na využívání a rozvoji veřejné dopravy o vhodné řešení. Zdanění totiž v obecné rovině navyšuje cenu jízdného a vůči potenciálním zákazníkům působí demotivačně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP