(16.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Ještě jednou musím reagovat. Kolegové, když je to plavec a něco se mu stane ve vodě, byť je pod vlivem alkoholu, tak nikoho neohrožuje. Ale já když pojedu s tou lodí opilá, tak někoho ohrožuji.

A ke kolegovi Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pojďme to povolit i těm pilotům v letadlech, nějaké to množství, když je teda ta svoboda. Pojďme to povolit všem - cyklistům, autům, pilotům v letadlech... Povolme to všem. Mně už to přijde opravdu jako... Horolezci mají povolený... Všem sportům povolme alkohol a bude to fajn.

Já vás zvu na jednu službu na záchranné službě, na cyklistu, kterého sbíráme v Jizerských horách pod vlivem alkoholu. Opravdu vás zvu. Pojďte si se mnou ten výjezd dát. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se tedy strhla celá lavina faktických poznámek, během pár sekund mi jich naskočilo pět, takže bych jenom vyjmenoval to pořadí, abyste měli přehled, kdo a jak se má připravit. Takže první pan poslanec Bartoň, dále pan poslanec Válek, pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Plzák, pan poslanec Munzar. Takže pan poslanec Bartoň, prosím, s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Dovolte mi zareagovat. Ohrožení ostatních. Již na začátku v úvodním slově jsem vyjmenovával další právní předpisy, které se týkají toho, že nesmím ohrožovat ostatní. Pokud někdo ohrožuje ostatní, tak je to i nadále zakázáno. A alkohol na to vůbec nemá vliv. Pokud někdo ohrožuje na vodě ostatní, řekl bych, že daleko víc jsou to začátečníci a nezkušení vodáci, kteří vyrazili poprvé, nic si o tom nepřečetli, nenechali se poučit, daleko více než lidé, kteří jezdí již léta na vodu, ti vědí, co mohou, nakolik mohou pít, aby byli způsobilí. A v současné době ano, na vodě většina vodáků požívá alkohol a je to současný standard. A my tady reagujeme na to, že nechceme porušovat zákon. Nechceme vůbec porušovat zákon, i když nás pak policie pustí pouze s domluvou, protože nejsme nebezpeční pro ostatní. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Válka. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího. Já tomu naprosto rozumím. Já jsem kdysi zakládal vodní záchrannou službu v České republice ještě jako fanatický červenokřižák. Nicméně nevím, proč ten zákon nepustit dál. Podle mě vysokohorští turisté by taky neměli jaksi být pod vlivem alkoholu, protože jsou nebezpeční. Lyžaři, ti taky jsou nebezpeční, měli by dýchat, než je pustí na sjezdovku. Nevím, kola po vinařských cyklostezkách, tak tam nesmí mít alkohol. Nevím, jak je to u těch, co jezdí na kolečkových bruslích. Já jsem si tedy hubu rozbil na kolečkových bruslích, na kole nikdy ne. Teď máme spoustu dalších aktivit, kterých se to týká. Tak teď tím pádem to zpřísněme ještě víc, než to je. Já nevím, jak bych hlasoval, kdybychom teď o tom zákoně hlasovali. Ale fakt bych si myslel, že by stálo za to o něm diskutovat a říct si různé aspekty. Ten život se posunul. Tak pojďme se o něm bavit, pojďme ho otevřít a pojďme ho někam posunout, buď přísnější, nebo míň přísný, nebo ho tak nechat. Ale proč ho teď zaříznout? Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka a připraví se pan poslanec Pavel Plzák.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mě hrozně mrzí, že za vládu tady vystupuje pouze ministr dopravy, který neargumentuje věcně ohledně toho opatření, jestli je přiměřené, nebo ne, ale na ten ideologický argument tou nulovou tolerancí, kterou chce udržet za každou cenu a chce ji udržet i pro cyklisty i pro lyžaře i kdekoli jinde. Naopak pan premiér Andrej Babiš 23. května po tiskové konferenci vlády explicitně zrušení nulové tolerance pro vodáky, cyklisty a lyžaře podpořil. Takže bych byl rád, abyste to ještě zvážili a řešili to věcně, jestli ta změna někomu ublíží, nebo ne, a ne jenom pro to, že pan ministr dopravy se bojí, že to něco prolomí v jiných zákonech.

Druhá poznámka - myslím si, že výhrada kolegy Foldyny je naprosto namístě a určitě se tomu ve druhém čtení budeme rádi věnovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Plzáka a připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, moje faktická poznámka patřila k vystoupení kolegyně Pastuchové. Já bych chtěl pana kolegu Michálka také někam pozvat. Pozval bych ho na chirurgické oddělení v Českém Krumlově. Já jsem chirurg a můj primář se setkal s primářem tohoto oddělení na jednom sympoziu a tam už lékaři nechtějí sloužit, protože si připadají jako na záchytce, co tam ti opilí vojáci dělají. Každý si prostě dá pár piv a někdo nezná svoji míru, a co pak předvádí... A stojí nás to nemalé peníze. To by vám tady mohl říct asi pan ministr zdravotnictví, co nás tyhle výkony stojí na zdravotním pojištění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Munzara a připraví se pan poslanec Koten. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že už to tady jeden z mých předřečníků řekl. Ono je spousta volnočasových aktivit, které lidi dělají, a dělají je po konzumaci jednoho dvou piv, a zakázané to nemají a nepokutují se. Tady se bavíme nikoli o nenulové toleranci pro vodáky, protože jejich odpovědnost za jejich chování jim zůstává z ostatních právních předpisů. My se bavíme o tom, zda se na ně budou vztahovat pokuty. Ano, je pravda, že asi žádný vodák nedostal zatím 100 tisíc, ale ta možnost tu je. Je to až do výše 100 tisíc korun, pane ministře. A my se taky musíme ptát, kdo bude kontrolovat řekněme přiměřenost těchto pokut, aby nebyly zneužívány a podobně.

Osobně se domnívám, že tahle debata se spíš posunula do toho, zda lidem skutečně věříme, zda jim necháme určitou svobodu pro vlastní odpovědnost, nebo jim nevěříme a budeme jim určovat, že prostě něco nesmějí, a když něco udělají, tak můžou dostat pokutu. O tom je ta debata dneska. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A zatím s poslední faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Kotena. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, když tady sleduji tu debatu, tak samozřejmě těch názorů je tady opravdu spousta. Mně připadá velmi pokrytecké, co se týká našeho státu, že vybírá na jedné straně obrovské spotřební daně z alkoholu a na druhé straně chce zamezit tomu, aby si někdo v letním parném dni mohl dát jedno pivo na osvěžení. Samozřejmě vždycky to je o té míře, kdo je jak zodpovědný, jestli si někdo dá jedno pivo, nebo deset. Ale to se samozřejmě stává i chodcům. Například cestou z restaurace, že si dají deset piv, a potom můžou způsobit nehodu. Takže já pořád vidím, že je třeba těm našim občanům dát alespoň nějakou svobodu v tom, jestli si budou moci dát aspoň jedno pivo, když už jedou na výlet na vodu, anebo když jedou například po nějaké cyklostezce mezi moravskými sklípky, že by si tam mohli dát alespoň jednu skleničku nebo dvě skleničky, samozřejmě podle toho, kdo kolik snese, nějakého dobrého moravského vína, protože myslím si, že úplně primárně ty cyklostezky byly na Moravě postaveny právě z tohoto důvodu, aby lidé mohli mezi těmi sklepy trávit svůj volný čas a mohli se do těch sklepů taky podívat.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A opět tady naskočily čtyři faktické poznámky. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Černochovou a připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Byť provozuji koníčky neslučitelné s pitím alkoholu, ať už to je střelba, anebo je to potápění, tak musím v hodně ohledech dát paní kolegyni Pastuchové vaším prostřednictvím za pravdu v tom smyslu, že na Slapech skutečně - byla to moje destinace, kde mám hodně napotápěno, hodně hodin pod vodou, a skutečně tam docházelo i k nehodám potápěčů, kteří předpisově měli bójky, a kapitáni plavidel se bezohledným způsobem... naprosto zcela ignorovali to, že někdo tu bójku tam má a proč asi ji má upevněnou.

Já bych se spíš chtěla zeptat navrhovatelů, jestli tady existuje nějaká studie, jestli máme nějakou statistiku, jestli skutečně to, co tady zaznívá, tak je a je to podloženo nějakými čísly.

Musím říct, že mě docela tady na druhou stranu přesvědčila argumentace některých i mých kolegů, že na druhou stranu u plavců podnapilý stav nikomu nevadí, tedy pokud to není veřejné koupaliště a není tam plavčík, který má povinnost z hlediska zase řádu toho areálu nahlásit člověka, o kterém se může důvodně domnívat, že je podnapilý, tak má právo mu znemožnit přístup do vody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP