(17.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Na druhou stranu, skutečně by mě zajímalo, co konkrétně u těch vojáků, u těch vodáků - kolega řekl vojáků, tak jsem se freudovsky chytla - u těch vodáků, je za statistiky. Jestli skutečně je to nějaký problém, který máme řešit. Já nemám problém postoupit tento návrh zákona do dalšího čtení, ale třeba bych se přimlouvala za to, aby tam byla i nějaká hranice nějakého půl promile, promile, aby skutečně to nebylo nadužíváno.

Upřímně řečeno, každý z nás, kdo někdy jel vodu, tak samozřejmě si nějaké malé množství alkoholu dal. (Upozornění na čas.) Takže je to skutečně asi věc, kterou bychom měli postoupit do dalšího čtení, a tam se o tom bavit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Váchu s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, ona to řekla kolegyně Černochová správně, nám chybí ta statistika. Já jsem si to ověřil teď u předkladatele, tady ta novela, tam se jedná pouze o bezmotorová plavidla, to znamená plavidla, která jsou poháněna buď pádlem, nebo šlapadlem. To znamená, opravdu jde jenom o ty, kteří na té vodě pádlují nebo šlapou na šlapadle. To znamená, ti nejsou takovým nebezpečím pro ty potápěče nebo pro plavce. To je jedna věc.

A druhá věc, představte si, dneska už není tak běžné, že by jezdily kánoe, jezdí rafty. Ty rafty vezou třeba osm lidí a teď tam máte jednoho, který si dá pivo předtím, než vyrazí. A pak třeba jednou na chvíli vezme do ruky pádlo a podle tohoto zákona by... Já vím, je to absurdní. Samozřejmě, můžeme se tomu smát, ale byl by pokutován pokutou až do výše 100 tisíc korun. Mně to připadá úplně absurdní, aby rodina, kdy jede máma, táta, dítě, ten táta nebo máma, která sedí vepředu na háčku, táta si třeba pivo nedá, tak tu mámu pak budou pokutovat za to, že si dala pivo, nějakými 100 tisíci.

Říkám, nezamítejme ten zákon, pusťme ho dál, bavme se o tom a dobře, ve třetím čtení řekněme, nedohodli jsme se, je to hloupost, ty pokuty necháme tak, jak jsou v současné době v tom zákoně. Ale nebraňme tomu se o tom zákonu nějakým způsobem bavit a přicházet s argumenty ze záchranné služby, a pokud budou ty argumenty jasné, tak já potom ten zákon nebo tu novelu také nepodpořím. Ale chybí nám statistika, chybí nám údaje, tak abychom se správně rozhodli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za přesné dodržení času také zároveň. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Zahradníka a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem taky pod tím zákonem podepsaný a také chci vystoupit s tímto příspěvkem. Za ty čtyři roky, co jsem tady ve Sněmovně v minulém období byl, jsem zažil několik takovýchto debat, velmi emotivních, nad takovýmito zákazovými zákony, které tak či onak omezovaly lidskou osobní svobodu. Ať už to byl zákon, kterým jsme zakázali, aby oslavy na zahrádkách pokračovaly po 22. hodině, nebo kterým jsme zakázali nakupovat v supermarketech ve vybraných svátcích, nebo zas na druhé straně zákon - a to si musím to svoje téma přihřát - který umožňuje kontrolním orgánům lézt do obydlí a kontrolovat, čím tam topí. Zakázali jsme kouřit, to máme na svědomí my, tahle naše Sněmovna. A teď zakazujeme takovouto věc, poměrně komplikovanou.

Já chápu obavy všech, kteří se obávají opilých vodáků a opilých vůdců takovýchto malých plavidel. Každý máme nějakou zodpovědnost. Její meze jsou poměrně široké. Zmiňujete jedno dvě piva. Samozřejmě, možná, kdo z nás jsme byli na vodě, tak si můžeme vzpomenout, jak doušek rumu v pravý čas ordinovaný z lahve ukryté v lodním pytli může zachránit celý dojem z vodáckého výletu, když se včas některému tomu člověku, který je v koncích a strachy už by nejradši z lodě vyskočil. Takže já myslím, že taky je třeba se přimluvit za to umožnit tomu zákonu projít do druhého čtení a tam případně se snažit nějak jej upravit tak, aby vyhovoval i těm jeho skalním odpůrcům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Pastuchovou s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Už naposledy, slibuji. Já se chci zeptat, pane kolego, jak rozeznáte ty zkušené a nezkušené. Já to tedy nevím.

A druhá věc. Bezmotorová plavidla, na šlapadlech. Nevím, jak často chodíte na nějakou vodu, ale já když tam vidím na lodičkách a šlapadlech mladé lidi, kteří tam mají s sebou piva, je to strašná legrace a přijedou si jenom k pivnímu baru a natankují si další a jezdí takhle po vodě - já nechci, aby se tam stalo něco mým dětem, ani mým vnoučatům. Nechci. Takže proto nechci povolovat alkohol ani na těch vodách.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám pana poslance Pávka a následně se připraví pan ministr Ťok s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych, vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl zareagovat na některá předchozí vystoupení kolegů, kteří mají špatnou zkušenost ze svých povolání. A já tomu opravdu rozumím. Já rozumím tomu, že záchranáři zasahují u velmi vážných nehod, a je to jejich práce, které si nesmírně vážím. Ale zkrátka je to jejich práce. Rozumím tomu, že chirurg spravuje lidská těla, která tam přijdou ve zdevastovaném stavu, ale to je jeho práce. Rozumím tomu, že kriminalista bude kolem sebe vidět kriminálníky a kriminální činnost. Já rozumím tomu, že vězeňská služba bude neustále ve střehu, aby jí nikdo neutekl. Takové to je.

Já jsem dělal několik let ředitele domova důchodců a většina mých klientů trpěla stařeckou demencí. Nechtějte vědět, co vidím, když se tady rozhlédnu okolo. Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr Ťok nyní stáhl svoji faktickou poznámku, takže tím jsme vyčerpali všechny přihlášené na faktické poznámky. A nyní tedy konečně do obecné rozpravy bude pokračovat pan poslanec Feranec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, po těch desítkách faktických poznámek bych se vrátil k podstatě toho návrhu. Ať si rozumíme, ať tady neřešíme horolezce, lyžaře atd. Podstata toho návrhu je, že fakticky ruší pokuty kapitánům a členům posádky malých plavidel, pokud usednou do lodě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Nebo jiné návykové látky. To není o tom, že si dám jedno pivo. Já nevím, kolik je potřeba jointů, to se musím zeptat tady předkladatelů, abych byl pod vlivem návykové látky. Takže je to o tom.

Vláda to projednala, vyslovila nesouhlas. Nesouhlas, že to je nesystémové, (nesrozumitelné) krok, neřeší zákoník práce atd. A hlavně že to je nežádoucí. A to nežádoucí podle mě spočívá v tom, že tímto prolamujeme společensky uznané pravidlo, že pokud usedám do lodě a zodpovídám za zdraví a životy jiných lidí, tak si prostě to pivo nedám! No nedám si toho jointa! A to je ta nulová tolerance. Takže já se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí v prvním čtení.

A poslední poznámka. Ano, zůstane dál postihován člověk, pokud bychom přijali tento zákon, a způsobil škodu pod vlivem alkoholu, byl by dál postihován podle trestního zákoníku atd. Ale kolik z nás si řekne: Dám si dvě, tři piva, ale já přece nejsem pod vlivem alkoholu. A kdybych to měl parafrázovat: Hřbitovy jsou plné řidičů, kteří si dali dvě, tři, čtyři piva, měli autonehodu, a určitě ani jeden z nich neřekl, že byl pod vlivem alkoholu. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní ještě mám jednu faktickou poznámku, pan poslanec Bartoň. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP