(17.10 hodin)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Dovolte mi reagovat na mého předřečníka. Konzumace dalších návykových látek je v České republice obecně zakázaná jinými právními předpisy, a proto není třeba ji v novele speciálně upravovat. Jedná se tedy pouze o alkohol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní bych dal tedy prostor panu poslanci Bendovi do obecné rozpravy. Mezitím přečtu jednu omluvu. Pan ministr Petr Krčál se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne. Tak prosím, pane poslanče. Konečně máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, páni ministři, je to opravdu úsměvné, když se člověk přihlásí na začátek rozpravy a dostane se ke slovu asi po hodině a čtvrt faktických poznámek. Já jsem vlastně vůbec netušil, že je možné takovouhle rozpravu tady rozvinout. Měl jsem absolutní pocit, že tahle věc musí přece touto Sněmovnou projít jako nůž máslem a nezjeví se nikdo, kdo začne říkat "to je špatný". Pak se zjevil ministr dopravy, který už mě sám o sobě překvapil, a když tady citoval ty piráty, tak jsem si vzpomněl na Váchalův Krvavý román, kde, kdo si vzpomínáte, kdo jste ho v dětství četl, tak tam jsou dvě skupiny pirátské, které proti sobě válčí. A kapitáni obou lodí rozdají sud čistého lihu. Jeden kapitán ho ochutí třemi lžičkami kyseliny sírové, druhý kapitán třemi lžičkami rumu. Ten, jehož čistý líh byl ochucen třemi lžičkami rumu, prohraje, protože jeho piráti nejsou dostatečně bojovně naladěni. Tak to jenom k těm starým vzpomínkám na piráty.

Ale k té úvaze - nulová tolerance... Mně to připadá, že vůbec nevíme, o čem se v tom právním řádu bavíme. My se tady nebavíme o tom, co lidem doporučujeme, co jim říkáme. Co říkáme? Nelezte za volant pod vlivem alkoholu. Nesedejte na kolo pod vlivem alkoholu. Nesedejte do lodě pod vlivem alkoholu. Ale my tady stanovujeme předpisy, které pak někdo vymáhá! Kde stojí? Na těch lodích? U těch silnic? U těch cyklostezek? Takhle s tím měřicím přístrojem a každého, kdo tam projede, nechají dýchnout. A kdyby měl ten alkohol ze včerejšího dne, tak mu tu pokutu dají. A to je přece ten zásadní problém. Ne že říkáme "milí lidé, nedělejte tu či onu činnost", ale že jim to pod sankcí... Musíme samozřejmě na to mít spousty a spousty vymahatelů, spousty a spousty policistů a vodních stráží a já nevím, jak se to vůbec jmenuje. Ale ti stojí u těch řek a kontrolují.

A navíc se vůbec netvařme, že tady prolamujeme něco, co se nedělá. Já nevím, jak často jezdíte vodu. Já poměrně často. Je to jeden ze zákazů, který v této zemi ignoruje téměř každý. A takové zákazy jsou nesmírně škodlivé. Takové zákazy vedou přesně k tomu, že ztrácíme úctu k právnímu řádu, protože víme, že těch příkazů je tolik, že na ně stejně už všichni kašleme. A to jsou věci, které bychom neměli v této Sněmovně dělat. Neměli bychom přijímat zákony, neměli bychom potvrzovat zákony, o kterých víme, že je běžné obyvatelstvo zcela ignoruje, protože jsou nesmyslné a jsou jenom nápadem několika státních úředníků a možná pár zdravotníků, kteří říkají: no, ono by to snad bylo jednodušší.

A poslední poznámka, která mě v té souvislosti napadla. Schválený zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Můj oblíbený protikuřák, u kterého jste mi zamítli před časem novelu, má také zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v § 19, kde má výslovně stanoveno, že osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje. V § 35 je pak sankce za přestoupení tohoto zákazu, která je v tomto případě do 50 tisíc korun. Já jenom ukazuji na tu úplnou nesmyslnost právního řádu, do které se dostáváme. Tady na lodi je to 100 tisíc, když si vezmu motorovou pilu a jdu s ní do lesa, tak mám maximální sankci 50 tisíc. Já mám pocit, že se opravdu musíme pokusit s tím právním řádem něco udělat. Nemůžeme připouštět tenhle stav, kdy na každou věc mám úplně odlišné typy pokut a všechno zakazuju a vede to jenom k tomu, že mám všude, všude ty policisty a kontrolory, kteří nedělají nic jiného, než kontrolují, jestli jsem náhodou někde něco neporušil.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A mám tady ještě jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Bartoš. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom doplnit předřečníka pana poslance Bendu. Ten problém - a já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, protože já nemám úplně takový standardní look - prostě policie má často nástroj, který může použít. A ten výběr, na koho použít, je prostě v danou chvíli selektivní. Takže já když jdu v noci po ulici, tak mně se zkontrolují doklady, protože mám dredy. Když jede na vodě hezká holka, proč by ji ten člověk nezastavil. Prostě pokud ve velkém množství nějaký zákon lidé nerespektují, ať je to sdílení, ať je to konzumace alkoholu na kolech, a prostě ten policista má ten nástroj a nedává to smysl, tak si vybere někoho. Nemůže chytit všechny ryby rybář, když jde lovit. Prostě to je ten problém. Ten člověk neudělá nic společensky nebezpečného.

Kolega Bartoň hovořil - když se srazí dvě Matyldy, tak to udělá takový duc. A to je celé to nebezpečí, které je asi způsobeno špatnou pozorností toho, kdo v tu chvíli vesluje. Takže právě ta selektivnost, ta možnost hrát si s výší té pokuty, to, že vlastně vy vypadáte třeba divně, vy se mi nelíbíte, já mám blbý den, tak vás zkontroluju, zatímco deset lidí projede, to je ta problematická věc. Tady je velké množství vodáků. Selektivně se dá toto použít. Může se to použít i šikanózně, děje se to v jiných oblastech. Prostě ta práva, která jsou dána z legislativy, kontrolovat a udělovat pokuty, jsou v té společnosti prostě nežádoucí, pokud toto není společensky nebezpečný jev.

Takže já si myslím, že bychom se měli o tom bavit, že skutečně vodáci nejsou žádní zločinci. A i ta výše té pokuty je naprosto neadekvátní té společenské nebezpečnosti. Samozřejmě chápu problémy záchranářů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A ještě tady mám jednu faktickou poznámku - pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně už ta diskuse připadá malinko absurdní, protože my tady teď řešíme vodáky, Senát připravuje novelu o cyklistech, je to o nějaké toleranci a bavíme se tady o tom, že kdybych přišel do jakéhokoli kempu na Vltavě - já jsem z jižních Čech, tak ráno v 7 hodin, když vodáci nastupují na vodu, by pokutu dostali všichni. To tak prostě je. To je fakt. Takže já se přikláním k tomu, aby se tady vedla nějaká diskuse o tom, jakým způsobem vyřešit všechny tyto sorty, ať jsou to např. cyklisté na cyklostezkách. Ta absurdita je např. v tom, že na Moravě nabízejí výlet cyklostezkou za poznáním vína. To je už přece jenom nějaká reklama, kde bychom tu firmu měli postihnout. Když ta firma to nabízí, tak už porušuje zákon. To není úplně normální.

Takže já jsem pro určitou toleranci, a pokud tato tolerance funguje v Rakousku i pro řidiče motorových vozidel, kde jsou policisté podstatně přísnější než v České republice, proč by nemohla fungovat u nás. Děkuji. (Potlesk víceméně napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Toto bylo poslední vystoupení. Máte zájem? Tak prosím, pane poslanče. A o faktickou poznámku? Tak v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý podvečer. Já si také myslím, že dát si jedno nebo dvě piva při rekreaci je zcela normální. Stejně jako to dělám na své zahrádce, kde pak třeba se může stát, že do ruky vezmu sekeru a naštípu dříví apod. Samozřejmě ta tolerance na vodáky je primárně mířena na to klasické rekreační vodáctví. A nemyslím si, že by byla míněna na splavné části řek, kde jezdí větší lodě, a tam už bychom spadali pod ty jiné paragrafy, jak tady citoval předkladatel ze začátku svého úvodu.

Nicméně já jsem se chtěl ještě vyjádřit k tomu, jak je hrozně nebezpečné, když někdo pije, jak je to nebezpečné všude za volantem atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP