(17.20 hodin)
(pokračuje Profant)

Z mé zkušenosti nejčastější nebezpečí za volantem je v reálu únava, která je de facto nepostižitelná, kromě samozřejmě té formulky, kterou v zákoně máme, o tom, že řidič musí být způsobilý. Ale dokazovat nezpůsobilost způsobenou únavou je asi velmi obtížné, ale přitom je to samozřejmě to nejnáročnější a nejčastější. Lidé, kteří jsou unavení tak, že by neměli řídit, si to mnohdy neuvědomují. A nemyslím, že by se to mělo nějak postihovat, ale je to právě stejně absurdní jako postihovat malá množství alkoholu u cyklistů nebo u vodáků.

Takže jednoznačně podporuji tuto toleranci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Ondřeji Profantovi. Poslední zatím přihlášený do obecné rozpravy je pan ministr Ťok. Já mezitím přečtu dvě omluvy. Omlouvá se mezi 17. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Jan Schiller, dále se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Milan Chovanec.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom pár poznámek. Opravdu už jsem nechtěl mluvit, ale ono to není o jednom, dvou pivech, které si dáme. Jenom bych tady rád reagoval na svého předřečníka. Nejčastější příčinou nehod není únava, nejčastější příčinou nehod je nevěnování se pozornosti. Na to jsou statistiky, ta statistika, já vám ji můžu poskytnout, abychom tady neříkali nepravdy.

Druhá věc. Podívejte se, tady nejde o to, abychom si říkali, jestli ve své rekreaci máme někoho regulovat. My přece nikoho regulovat nechceme. Ale jsou tady dopravní předpisy a každý, kdo je účastníkem ať už silničního, lodního, nebo jiného provozu, by nějaká pravidla dodržovat měl. A do toho patří nulová tolerance. Já bych tady chtěl opravdu apelovat, abychom ten nulový limit neproráželi v žádném z modů dopravy a abychom ho udrželi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Naskočila mi tady ještě jedna faktická poznámka. Pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych reagoval. Srovnávání se silniční dopravou považuji za úplně scestné. Jedná se o vodu, jedná se o bezmotorová plavidla. Nepohybuje se tam nikdo, není to pro motorové plavidlo, které doopravdy vyvine výrazně větší rychlost, než je rychlost vody, kterou jedu. A z toho důvodu ani jakékoliv srovnávání se silniční dopravou nedává smysl. Zároveň bych tady rád uvedl - operuje se s výrazem jedno dvě piva, jak zaznělo. Ono, upřímně řečeno, je důležité říci, za jak dlouho. Já při své postavě, nejsem nejmenší, když pojedu šest hodin na vodě a během té doby si dám šest piv, tak dorazím s absolutní nulou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Máte na výběr, faktickou, obecnou rozpravu, jste jediný. Tak prosím, pane ministře, faktickou.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom úplně faktická věc. I plavec na přehradě, který plave mimo bójky, je účastníkem plavebního provozu. Nezlobte se na mě, ale to je pravda. A to v zákonech je. Takže když to chcete zrušit, musíte dát pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Opět pan poslanec Bartoň - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Pro plavce zákaz alkoholu neplatí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jsme tedy vyčerpali všechny přihlášky. Ještě se rozhlédnu po sále. Já bych tímto ukončil obecnou rozpravu. Zeptám se nejprve zástupce navrhovatele, jestli máte zájem o závěrečné slovo. Máte. Prosím, pane poslanče Bartoni.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já poděkuji za rozpravu, která byla mimořádně dlouhá. Chtěl bych vás požádat vzhledem k tomu, že byla zamítnuta devadesátka, abyste to propustili do druhého čtení. Z rozpravy jsem vnímal minimálně poznámku pana poslance Foldyny na zlepšení současného návrhu za relevantní. Podporuji ji. Primárně mi jde o vodáky, určitě se můžeme bavit o tom, že budou vyjmuté trasy, kde je velká lodní doprava.

Závěrem bych také chtěl říct, že rozhodně nenabádám k pití alkoholu na vodě. Každý si musí rozmyslet, jaké jsou jeho síly, jak vůbec zvládá pití alkoholu. Nechci zakazovat pití alkoholu někomu, kdo pak plně ovládá své plavidlo a není ohrožením pro ostatní. Ohrožení pro ostatní je řešeno v jiných předpisech. Zároveň bych rád uvedl, že kupříkladu minulý rok, když jsem jel Ohři, tak mě tam hned překvapila iniciativa, která se zabývá prevencí, a první otázka byla: víte, že je pokuta až 100 tisíc za požití alkoholu na vodě? Ano, to jsem tenkrát věděl, a stejně jsem ho požil. Každopádně v oblasti prevence, pokud by něco mělo smysl, tak než vyhrožovat vodákům stotisícovou pokutou, tak prevence bezpečnostních prvků a prevence v oblasti informování vodáků o tom, které jezy se smí sjíždět a které ne, o tom, že je dobré mít třeba při sjíždění ochranné prvky jako záchrannou vestu, případně přilbu, házák v lodi a podobně.

Takže prosím o propuštění do druhého čtení a myslím, že se můžeme dále bavit o tom, jak má tento zákon vypadat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Vidím, že i zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Munzar má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych tady měl shrnout celou debatu. Byla velice složitá. Zaznělo zde několik faktických návrhů, které stojí za zamyšlení, připomínek - například od pana kolegy Foldyny prostřednictvím pana předsedajícího, ale myslím si, že tyto poznámky, návrhy a připomínky nevedou k návrhu na zamítnutí, nebo k tomu, abychom měli podpořit návrh na zamítnutí, ale spíše se snažit zamyslet při projednávání zákona ve druhém čtení.

V průběhu debaty zazněly vlastně tři návrhy na zamítnutí - od pana Kováčika, pana Bartoška a připojil se k tomu pan poslanec Feranec.

Ale já bych diskusi shrnul asi jednou větou. Já bych varoval před přesvědčením této Sněmovny, že můžeme chránit lidi před nimi samými, protože pak se dostáváme do role komplikátorů jejich životů a to by určitě nemělo být naším cílem. Já vám dám jenom takový příklad. Přednedávnem šel v televizi film Špunti na vodě. Milý film, tatínkové s dětmi na vodě. Je tam záběr, že si dali k obědu pivo. Tam chybí scéna, aby ten film byl i výchovný podle našich zákonů, že na ně z křoví měl vyskočit policista s pokutovým bločkem. Protože tento návrh zákona skutečně nevede k prolomení nulové tolerance, ale vede k tomu, aby se nevztahovaly pokuty na vůdce a členy posádky malých plavidel bez pohonu. A nejedná se tedy o prolomení nulové tolerance, ale je to o zrušení preventivních pokut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za závěrečná slova. Nyní už nezbývá, než abychom přistoupili k hlasování. Já tedy svolám poslance z předsálí. (Předsedající gonguje.) Jak už sdělil pan zpravodaj Vojtěch Munzar, máme tady návrh na zamítnutí. Vidím taky žádost o odhlášení, takže vás zároveň všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Předsedající opět gonguje.)

 

Pro jistotu ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kováčika, Bartoška, a přidal se i pan poslanec Feranec, na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 39. Přihlášeno 152 poslanců, pro 72, proti 70. (Potlesk z řad Pirátů.) Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Postoupíme tedy dále. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Já tedy táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP