(17.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu?

Zahajuji hlasování teď. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 40. Přihlášeno 156 poslanců, pro 150, proti nula. Výsledek - byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se tedy ptám, zda má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Žádný návrh nevidím, takže tímto ukončuji projednávání tohoto bod a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý podvečer, přebírám předsedání schůze, všechny vás vítám. Čeká nás další bod na dnešním pořadu, kterým je

 

23.
Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jany Vildumetzové, Tomia Okamury,
Jana Chvojky, Lea Luzara, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové,
Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 158/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 158/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představil návrh, sněmovní tisk 158, který mění zákon o střetu zájmů. Mění ho poměrně jednoduše, v zásadě ve dvou paragrafech. V té nejzásadnější otázce upravuje výši odměny v případě tzv. kumulace odměn.

Vycházeli jsme z toho, že zastoupení veřejných funkcionářů v Poslanecké sněmovně, jako jsou třeba starostové, může být přínosné, pokud je v nějaké rozumné míře. Ostatně je to tak i v jiných státech a může to obohatit diskusi v Poslanecké sněmovně, takže proto jsme nenavrhovali zavést neslučitelnost těchto dvou funkcí. Na druhou stranu jsme vycházeli i z toho, že jeden člověk nemůže reálně zvládat dva nebo tři plné úvazky, a neměl by tedy dostávat současně dvě nebo tři plné odměny a mělo by docházet k určité redukci ve výši odměny za výkon funkce. Proto jsme jako výsledek poměrně širokého kompromisu, ve kterém jsou zastoupeni navrhovatelé z osmi klubů v Poslanecké sněmovně, přišli s návrhem, který snižuje v případě uvolněné funkce, která je souběžná, odměnu na výši 0,4násobku odměny uvolněného člena zastupitelstva, to znamená, že už nebudeme, nebo někteří představitelé nebudou vystaveni kritice za to, že kumulují funkce a berou za to zbytečně vysoké odměny. Ostatně ta kritika se opakuje neustále dokolečka.

Včera jsem jel taxíkem a ptal jsem se toho taxíkáře na otázku, co by mohli politici udělat nejlepšího, kdyby si měl vybrat jednu věc. A docela mě to překvapilo, co mi ten taxíkář říká. On mi říká, že by úplně stačilo, kdyby se věnovali té funkci, kterou mají dělat. Tak jsem ho potěšil, že máme tady ve Sněmovně právě návrh zákona proti kumulaci odměn za ty funkce, který bude i motivovat ty představitele, aby se věnovali zejména té funkce, do které jsou zvoleni. Samozřejmě že budou existovat i nadpřirozeně nebo nadprůměrně schopní jedinci, kteří dokážou vykonávat více náročných funkcí souběžně, takoví samozřejmě vždycky budou a může to Poslaneckou sněmovnu obohatit, ale už nebude docházet k té kumulaci odměn, která je předmětem veřejné kritiky.

Jednu věc jsem ještě chtěl doplnit. Je tam s tím spojena jedna drobnost, která se týká úpravy působnosti zákona na prezidenta republiky. Prezident republiky bezpochyby je veřejný funkcionář, je to dokonce veřejný funkcionář, který je nejvýznamnější v České republice jako hlava státu. My jsme si všimli toho, že z toho zákona nějakým nedopatřením vypadl, a proto navrhujeme ho tam doplnit. Tuto otázku jsme samozřejmě s prezidentem republiky předjednali, prezident republiky se vyjádřil, že mu je to jedno, takže nevidím důvod v tom, proč bychom to tam nemohli doplnit. Samozřejmě že si uvědomujeme, že prezident je z výkonu své funkce neodpovědný, a tudíž nemůže být vystaven přestupkovému řízení, nicméně i to gesto považujeme za důležité, že ta základní hmotněprávní pravidla platí stejně pro všechny.

Samozřejmě že otázka kumulace funkcí vyvolává velkou i společenskou diskusi, vycházejí k tomu články. Například tady článek politologa z Masarykovy univerzity Michala Pinka říká, že kumulace funkcí je cesta do pekel, a že pokud je kumulace obecným principem, tak vede k degeneraci politiky. A opírá to o svůj politologický výzkum. Dokonce se odvolává např. úpravy ve Francii, kde mají velmi přísná pravidla pro kumulaci funkcí.

My jsme nešli tak přísným, abychom byli papežštější než papež, ale nějakou úpravu si myslíme, že je rozumné zavést, a myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme to vyjednali s paní hejtmankou Vildumetzovou, že jsme se dohodli na poměrně rozumném kompromisu, že ti uvolnění funkcionáři přijdou o většinu té odměny, ale zůstane jim 40 %, což jistým způsobem i kompenzuje to, že třeba tady ve Sněmovně se, řekněme, netlačí do těch vedoucích funkcí jako předsednictvo Poslanecké sněmovny nebo v čele výborů apod., tak že to je určitá rozumná kompenzace, která na místě je.

Jsem rád, že jsme se dočkali poměrně široké veřejné podpory, např. na Novinkách.cz vyšlo, že Andrej Babiš říká, že je proti kumulaci funkcí, a zavazuje se, že u jeho hejtmanů dojde k řešení této situace. Takže já si myslím, že právě tento návrh zákona, který předkládáme, je způsobem, jak vyřešit tu otázku a jak vyhovět i tomuto veřejnému příslibu hnutí ANO, že chce něco dělat s tou kumulací funkcí. Vzhledem k tomu, že to je návrh 58 kolegů, tak bych chtěl poděkovat spolupředkladatelům za to, že se připojili k tomu návrhu zákona, a požádat vás i o podporu návrhu zákona v hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než vyzvu zpravodaje, tak tady mám jednu omluvu. Pan předseda Stanjura se nám omlouvá do 19 hodin. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský.

 

Poslanec Petr Sadovský: Dobrý den, pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové. Kolega Michálek víceméně převzal mou funkci a skoro všechno řekl. Já k tomu jenom dodám, že návrh zákona byl podán 23. 4., byl rozeslán jako sněmovní tisk 158, stanovisko vládě bylo zasláno 27. 4., 23. 5. bylo vráceno jako nesouhlasné stanovisko. Organizační výbor vlastně navrhl, aby garanční výbor byl ústavněprávní. A to je v současné chvíli asi všechno, protože kolega Michálek opravdu vyčerpal všechno, co jsem chtěl říct já. Takže zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za zprávu zpravodaje a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Radka Rozvorala. Takže prosím, máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP