(17.40 hodin)

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ve věci návrhu změny zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které předkládá skupina poslanců zastoupených napříč politickými stranami ve Sněmovně, mezi které patří i poslanci našeho hnutí SPD, zastáváme souhlasné stanovisko s přijetím této navrhované novely.

Současná úprava obsažená v zákoně o střetu zájmů umožňuje veřejným funkcionářům působení na několika pozicích současně. Za každou práci člověku přináleží odměny. Práce odborně, intelektuálně náročné jsou placeny lépe, protože jednotlivá stanoviska, nejvíce se jedná o manažerská rozhodnutí, je možné učinit na základě předešlých analýz, které jsou náročné na čas. A to je to podstatné. Podívejme se na tuto situaci optikou času. V práci manažer zastávající vrcholnou funkci tráví v zaměstnání většinu dne. K tomu je zapotřebí připočíst čas na spánek a ostatní činnosti v souvislosti s rodinou, nákupy apod. Zde si každý umí spočítat, kolik takovému manažerovi ještě zbývá času z pracovního dne. Vykonávat současně několik funkcí lze, ale položme si otázku, jak je to s výkonností a skutečně odevzdaným pracovním výkonem. Jsme opravdu schopni pracovat na plný výkon v rámci dalšího zaměstnání? Náš názor je, že možná ano, ale ne v dlouhodobém časovém horizontu.

Důvodem k souběhu několika veřejných funkcí asi nejsou odborné kompetence na dané pozice, spíše se bude jednat o finanční motivaci. Cestu kumulování funkcí za účelem finančního obohacování považujeme za nehospodárnou a neefektivní, ale hlavně i neetickou. Proto jsme navrhovali zavedení pravidla, že veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek a za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížena na 40 %. Omezí se tak kumulace odměn u osob, které jsou například zároveň poslanci a uvolněnými představiteli krajů nebo obcí. Vnímáme to i jako vlastenectví. Pokud je někdo ochoten vykonávat souběh několika veřejných funkcí i za cenu snížení odměn, je v našich očích skutečně vlastenec. Pokud ale souběh veřejných funkcí někdo vykonává jenom pro svůj finanční profit, je to odpovídající signál o jeho morálních hodnotách. Příkladů z minulosti i současnosti máme několik - viz hejtman Zlínského kraje, který jednu dobu řídil město Vsetín a ještě k tomu jezdil hlasovat do Senátu. Dalšími jsou například souběhy funkcí některých hejtmanů a poslanců.

Závěrem bych chtěl všechny přítomné vyzvat, aby podpořili tento návrh předložené novely zákona o střetu zájmů. Děkuji za pozornost. (Potlesk zejména poslanců SPD a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za pozornost. V tuto chvíli nemám... Prosím, Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, já jsem předpokládal, že si tento návrh zákona vezme na zamítnutí někdo jiný než já, ale vzhledem k tomu, že se nikdo takový nepřihlásil, musím tak učiniti já. (Smích vpravo.) Já se do toho nijak necpu, mně to je jedno, já jsem nikdy více funkcí neobsazoval, ale pokládám za naprosto nemravné říkat, že nějaké funkce mají být placeny jinak, když jsem pro ně plně uvolněn, a jinak, když jsem pro ně, já nevím, neplně uvolněn nebo dělám ještě něco jiného. Tohle jsou prostě teze, kterým neumím rozumět. Buď jsem někde vyslán, nebo to zakažte, aby byl souběh funkcí. I to pokládám za mravnější, zakázat souběh funkcí poslance, hejtmana, starosty, něco podobného. Ale říct, že jenom proto, že dělá osoba ještě nějakou jinou pozici, tak za pozici, kterou vykonává na plný úvazek, není plně placen, prostě pokládám za něco, co je v rozporu se zdravým rozumem. A z tohoto hlediska - všechny tyto ostatní věci tam pokládám za naprosto zbytečné a jenom takové výkřiky, které se mají tvářit, že dále a dále bráníme veřejný život před zoufalými veřejnými funkcionáři, kteří ho celý život jenom rozkrádají. Teď jsme tady měli několik novel tohoto zákona o střetu zájmů, které ukazují, jaké jsou to veliké maléry, co tady děláme, ale zato musíme přijít s další novelou, která zase spoustu věcí ukáže a zakáže, a já myslím, že tak do měsíce zjistíme, co to udělalo za škody.

Každopádně ale navrhuji, abychom tento návrh zákona zamítli, protože podle mého názoru nemá být nikomu snižována odměna za práci, kterou dělá, jenom proto, že dělá ještě nějakou jinou práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji návrh na zamítnutí. Aa nyní se mi hlásil pan zpravodaj Sadovský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Já bych jenom kolegu Michálka chtěl upozornit, že říkal tady, že toto řeší kumulaci funkcí. Já si nemyslím, že by to řešilo kumulaci funkcí. Myslím si, že to řeší jenom odměny za kumulované funkce. A já sám osobně proti tomu zákonu vůbec nic nemám. Naopak si myslím, že je dobrý a že je potřebný, ale po tom prostudování si myslím, že jsou tam nějaké legislativní nedostatky, a proto bych doporučil vrácení tohoto zákona předkladateli k přepracování, aby se nám vrátil zákon takový, se kterým nebudeme mít žádný problém a budeme ho moci v klidu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy registruji návrh na vrácení k přepracování. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Michálka a potom je pan předseda Bartoš, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já myslím, že je férové odpovídat na ty poznámky hned, aby rozprava pěkně odsýpala. Takže nejdříve k panu kolegovi Bendovi. Skutečně naše současné zákony vycházejí už z toho, že rozlišují starostu uvolněného a neuvolněného, a zkrátka mají jiné platy. Takže zavedení určité kategorie, která se vztahuje na souběh funkcí, nelze považovat za nemravné.

Nyní k tomu, co říkal pan zpravodaj Sadovský. Má naprostou pravdu v tom, že ten zákon, řekněme, neupravuje přímo kumulaci funkcí tak, že by zakazoval, což jsem ostatně říkal na začátku ve svém projevu, ale upravuje ji nepřímo tím, že bude mít samozřejmě finanční dopad na to, co si dejme tomu ti politici zváží, jakou funkci budou zastávat.

Pokud jde o legislativní kvalitu toho materiálu, tak jsem chtěl říct, že jsme ho zpracovávali s paní poslankyní Vildumetzovou a byl u toho i pan náměstek ministra vnitra Mlsna, kontrolovali to legislativci, takže my tam žádné problémy nevidíme. Myslím si, že spíš než že by ty výhrady byly legislativního charakteru, tak mohou být, že s námi někdo nesouhlasí, že si někdo myslí, že prostě může zastávat tři funkce a brát za to tři platy, jako starosta, uvolněný představitel na kraji a k tomu poslanec, brát 250 tisíc měsíčně, všechno to skvěle zvládat tady z poslanecké kanceláře. Ale já si myslím, že to je utopie. Takže bychom neměli umožnit finanční motivaci tak, aby se promítala do výkonu té funkce. To je můj názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní tedy prosím pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já rád jezdím na Valašsko a tam jsou takoví lidé docela od rány a koluje tam takový vtip, kdy kolegové na šichtě říkají Frantovi: Franto, to si nemůžeš psát šichty 25 hodin, vždyť den má jenom 24 hodin. A on jim říká: No jo, chlapi, ale já nechodím na obědy. A takhle to potom vypadá. Když jste ve funkci, která vyžaduje, abyste se jí věnovali na plný úvazek, to by mělo být adekvátní tomu, že je to uvolněný zastupitel, uvolněný starosta. A chápu, že se může stát, že někdo míří výš. My jsme tady měli dokonce člověka, který si myslel, že může být ve stejnou chvíli senátor a ve stejnou chvíli poslanec. Pak se ukázalo, že to nejde. Pak se ukázalo, že už není ani poslancem, ani senátorem.

Prostě ta práce je zodpovědná, práce politika je jedna z nejzodpovědnějších prací v této zemi. Proč? Protože rozhoduje o osudech jiných lidí. A pokud my tvrdíme, že někdo dokáže být zároveň dobrým šéfem krajské nemocnice, zároveň dobrým hejtmanem, zároveň sedět v nějaké radě a zde pracovat jako poslanec, není to pravda. Samozřejmě ta obec může svítit, ale ti občané očekávají, že ta obec bude zářit. Já jsem rád, že i lidé, kteří jsou teď v tomto souběhu funkcí, to takto chápou, a předpokládám, že i ten souběh funkcí u řady těchto lidí je pouze dočasný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP