(18.20 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že by bylo korektní, kdyby tady zaznělo, co bylo na tom návrhu špatně a jak ho paní ministryně chce přepracovat, jestli to bude přísnější návrh. Já si myslím, že všichni dobře víme, že žádný zákaz pro starosty tady neprosadíme. To je absurdita, že bychom něco takového vůbec poslali do Senátu, ve kterém je obrovské zastoupení starostů. To samozřejmě nikdy Senát neschválí, my ho budeme pak nějak složitě přehlasovávat. Já si vůbec nedovedu představit, že bychom zakazovali starostům, aby tady působili. Když je jich tady rozumný počet a když to dělají jako, řekněme, menší část toho svého úvazku, tak s tím absolutně nemám problém.

Protože ta základní myšlenka přece je velmi jednoduchá. To, že když je někdo zvolen poslancem a Sněmovna funguje na plný úvazek, tak většinu času se má věnovat funkci poslance, a vedle toho samozřejmě v nějaké menší míře se může věnovat i třeba neuvolněné funkci starosty nebo funkci lékaře, tak aby si udržel kontakt s tou profesí, ze které vzešel, aby si udržel kontakt s lidmi kolem sebe, kteří ho sem dostali. To si myslím, že je zcela správně.

To, co je špatně, je, když má několik těch uvolněných funkcí, to znamená víc těch plných úvazků vedle sebe. A bohužel někteří lidé tady jsou. A není to jenom ANO. Jsou to i starostové. Proč většina starostů hlasovala pro to, aby se zazdil tento návrh? To by mě zajímalo. Třeba pan Gazdík, ten má funkcí, teď jednu funkci položil, ale k tomu je prostě poslanec a vedle toho ještě uvolněný krajský radní a jezdí prostě sem tam, pendluje, tak se to samozřejmě do té funkce musí promítnout. To fyzicky je velmi těžké zvládat. A myslím si, že kumulovat ty odměny je naprosto nepřijatelné. A ten postoj STAN, že se připojil v tomto k ANO a ke komunistům a obhajují tu kumulaci funkcí a platů, tak mě opravdu hluboce zklamal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Pan předseda Okamura se znovu hlásí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom abych byl spravedlivý. Tak ti, co podpořili kumulování odměn, respektive abychom to neposunuli dále, tak to není jenom hnutí ANO, ale pro tu kumulaci odměn je i ODS, jak koukám na jejich hlasování. Pro kumulaci odměn byl i jeden poslanec ČSSD, koukám, KSČM pro to bylo. STAN pro to byl. Takže to jsou ty strany, řekněme si na rovinu, které chtějí kumulovat odměny z daní daňových poplatníků a při kumulaci funkcí. Takže já si myslím, že to je prostě špatně. Já to tady radši pojmenovávám, aby všichni věděli, kdo je kdo a jak na tom je, a aby si to mohli vyhodnotit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Tím jsme snad přednostní práva ukončili. A já otevírám bod číslo

 

24.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 159/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 159/1 a já prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Už jsem se obával, že se na tento sněmovní tisk nedostane. Skoro se mi chce říci, že dáme prostor hnutí ANO na reparát v této věci v rámci toho hlasování. Ale pojďme k tomu, o co se jedná.

Předkládáme novelu zákoníku práce, která se dotýká jediné věci, a to je platu, respektive příplatku pedagogických pracovníků. Navrhujeme úpravu § 133 zákoníku práce -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším, pane poslanče, a poprosím trochu o klid. Já vím, že debata byla vzrušená a ne všichni mohli vystoupit. Ale teď již probíráme jiný tisk a já bych chtěl poprosit všechny, kteří probírají něco jiného než současný tisk, aby ztišili své hlasy nebo se přesunuli mimo. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Jako pedagog jsem vždycky mlčel a čekal, až se žáci zklidní, ale vím, že tady nejsem za katedrou. Zpátky tedy k té věci.

Předkládáme úpravu příplatku pedagogických pracovníků, kterou bychom rádi po zkušenosti z minulého volebního období zapracovali do zákoníku práce. Jedná se o příplatek pedagogického pracovníka, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také činnosti specializované, a dále příplatek pedagogického pracovníka, který vykonává práci třídního učitele a analogicky podobné funkce na jiných typech škol. Protože to jsou dvě trochu odlišné věci, dovolte mi, abych je představil zvlášť.

Pokud jde o příplatek za výkon specializovaných činností, tak ten je určen v § 133 zákoníku práce už dnes, a sice ve výši tisíc až dva tisíce korun měsíčně. Výše tohoto příplatku od jeho zavedení v roce - zdůrazňuji - 2004 se dlouhá léta nenavyšovala, přestože samozřejmě platy učitelů alespoň v posledních letech zásluhou vlády rostly. Výkon specializovaných činností si vyžádá - vycházíme z jakéhosi vnitřního průzkumu, týká se to jak těch činností specializovaných, tak potom činnosti třídního učitele - v průměru cirka 20 hodin práce měsíčně navíc. A tady i v kontextu stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí bych rád uvedl, že kromě specializované činnosti metodika IT, tam je skutečně snížena přímá pedagogická činnost, u všech ostatních specializovaných činností je to nad rámec, čili navíc oproti přímé pedagogické činnosti učitelů.

Přepočteno na hodinu práce tedy obdrží v současnosti pedagog vykonávající některou z těch specializovaných činností - jenom pro vaši informaci jedná se nejenom o koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií, jedná se také o tvorbu a následnou koordinaci školních a vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, jedná se o pracovníka, který se zabývá prevencí sociálněpatologických jevů, dále pracovníka koordinujícího činnost v oblasti environmentální výchovy, dále školního logopeda a také specializovanou činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. Podotýkám, že pedagogové vykonávající... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych znovu chtěl poprosit všechny kolegy ve sněmovně, aby se zklidnili nebo svá jednání přesunuli do kuloárů. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Podotýkám, že pedagogové vykonávající tyto specializované činnosti k nim musí vykonat zvláštní studium, které není úplně jednoduché a je zákonem stanoveno v délce minimálně 250 vyučovacích hodin. A odměna za tuto specializovanou činnost ve škole činí dnes pouze 50 až 100 korun, přičemž samozřejmě ředitelé v rámci svých pravomocí přiznávají zpravidla tu částku na dolní hranici sazby.

My proto navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy, což přepočteno na hodinu práce znamená 125 až 175 korun. Ano, to není ani dnes průměrný hodinový plat učitele, aby bylo zřejmo a jasno. Navýšení tohoto příplatku mimochodem Poslanecká sněmovna v minulosti už odhlasovala ve třetím čtení v rámci komplexní novely zákona o pedagogických pracovnících. Senát odhlasoval pozměňovací návrh senátora Zdeňka Papouška. V něm došlo oproti původní verzi k navýšení tohoto příplatku na 2 000 až 3 000 korun měsíčně. Nakonec ale nebyla ta senátní verze zde v Poslanecké sněmovně schválena.

Považujeme za nevhodné spojovat novelizaci zákoníku práce s novelizací zákona o pedagogických pracovnících, a proto předkládáme samostatně novelu čistě zákoníku práce.

Tolik tedy příplatek za výkon specializovaných činností.

Druhá část se věnuje příplatku za výkon práce třídního učitele. Ta v současnosti není součástí zákoníku práce. Třídní učitelé pobírají takzvaný zvláštní příplatek, který určuje nařízení vlády číslo 341/2017 Sb., a současná výše příplatku za třídnictví činí 400 až 1 300 korun měsíčně. Zase lze velmi jednoduše na základě průzkumu na školách, a kdo jste pedagogové, učitelé či ředitelé, tak to můžete potvrdit, že činnost třídních učitelů, pokud je vykonávána s plnou zodpovědností a vážností, tak není jednoduchá, a v průměru nám vyšlo opět cirka těch 20 hodin měsíčně. Záleží také na měsíci, kterého se to dotýká. Pokud budeme pracovat s touto průměrnou časovou náročností 20 hodin, tak přepočteno na hodinu obdrží dnes třídní učitel, pokud je na té nejnižší hranici, 20 korun na hodinu. Přátelé, 20 korun na hodinu je odměna za práci třídního učitele dnes!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP