(18.50 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik slov, nebo spíš faktickou rychlou poznámku na to, co zaznělo.

Je nepochybné, že vznikající nová menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD podporuje jako svou základní prioritu zvyšování ohodnocení učitelů, ale také neučitelů v našich školách. Pravdou je také to, že sekera toho vnitřního podfinancování školství je obrovská. V tuto chvíli - a je přítomna ministryně financí, tak to bezpochyby potvrdí - priority rozpočtu na rok 2019, který budeme samozřejmě všichni projednávat, počítají s tím, že se budou zvedat platy učitelů nejméně o 15 %, neučitelů o 6 % - tady podotýkám, že nejsem s tou částkou v tuto chvíli úplně spokojená, tak jak je popsána. Dále jsou zajištěny všechny prostředky pro nové spravedlivé financování našich škol, což je podstata věci, tak jak tady zmiňovala vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní Pekarová, aby konečně to měli naši učitelé také na svých páskách. A potom konečně začneme financovat - a Ministerstvo financí připravilo krytí rozpočtu - provozní dobu mateřských škol a také překryvy až 2,5 hodiny denně, tzn. aby byl dostatek peněz na úvazky učitelů.

A to, co tady nezaznělo, a je potřeba mluvit pravdu, je to, že jak Marek Výborný vaším prostřednictvím správně říkal to stávající rozmezí, které navrhuje velmi správně samozřejmě ještě rozšířit ve smyslu třídnických příplatků a specializačních příplatků, tak už dnes ředitelé škol to stávající rozmezí nemohou ve všech školách využít zkrátka proto, že ani na to stávající rozmezí nemají dost finančních prostředků. Takže buďme fér. A já jsem rozhodně pro, abychom zvyšovali i objemy finančních prostředků pro specializační příplatky, a prosím, nezklamme zase naše učitele a učitelky tím, že by opravdu ta jejich modlitba za lepší ohodnocení (předsedající upozorňuje na čas) mohla znít - Komenský, ochraňuj nás od slibů. Amos.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní prosím pana poslance Vondráka, připraví se pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážená paní poslankyně Pekarová prostřednictvím předsedajícího, já jsem byl rektorem vysoké školy, když vaše vláda během čtyř let připravila vysoké školy o 300 mil. korun jenom na naší univerzitě! Tak nám nevykládejte něco o tom, že tady slibujeme těšínská jablíčka! Já si myslím, že ty platy se zvyšují, je to evidentní. A zvyšovat se budou! Takže prosím, nechte si tato neopodstatněná tvrzení pro sebe. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana předsedu Faltýnka a potom opět paní poslankyně Pekarová.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne. Já jenom krátkou glosu. Já si myslím, že důležité jsou výsledky. Můžeme tady plkat, paní kolegyně, jak dlouho chceme, ale vy jste přece byli ve vládě, pokud se nepletu. Tak se podívejme, kdo a jak, která vláda těm učitelům přidala. A důležité jsou ty výsledky. A minulá koaliční vláda přidávala a tato vláda také přidává. Takže podívejme se krátce do minulosti. A ta statistika je velmi jednoduchá. A zeptejte se taky těch učitelů. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: K oběma předřečníkům prostřednictvím předsedajícího. Já se na vás strašně těším, až přijde ekonomická recese, až přijde krize, co budete dělat, jak to bude fungovat. Protože to jsou přesně ty věci, u kterých se musí uvádět ten kontext, samozřejmě. Vy to moc dobře víte, pánové. A opravdu věřím, že už teď v tom rozpočtu, který plánujete se sekerou, máte i nějaké rezervy. Možná nám jenom o nich neříkáte, ale budete připraveni i na ta krizová léta tak, aby nedocházelo znovu k tomu, že budou nutné škrty, šetření atd. Protože krize, ta určitě nějaká přijde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní pan poslanec Vondrák, poté pan poslanec Faltýnek, poté pan poslanec Rais s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, Finsko procházelo ještě větší krizí než Česká republika. A do školství přidalo. Takže prosím nesrovnávejme tady tupé šetření s jakousi koncepcí podpory financování školství! Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Když jsme u těch čísel, já už bohužel to nosím v hlavě. Vláda, kde kolega vážené kolegyně byl ministrem financí, se stala rekordmanem v době hospodářského růstu v objemu zhruba 2 až 3 % HDP v zadlužování naší země. To vy velmi dobře víte. A v tupých škrtech. A to také velmi dobře víte. Tak buďme prosím, objektivní, přátelé. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A prosím pana poslance Raise. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já jsem nechtěl vystupovat vůbec, ale kolegyně mě k tomu trošku taky donutila. Rok 2008, kdy byla krize, tak jak se to řešilo? Že se těm nejšikovnějším lidem na těch vysokých školách i těch středních školách přidala solidární daň, takže jsme vyfasovali 7 % a potom jsme všichni vyfasovali ještě navíc 1 % DPH. To bylo řešení v podstatně podle TOPky. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Černochovou. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobrý večer. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěla té vlády, ve které ODS také seděla, zastat. Protože skutečně krize byla, nastartovaly se v roce 2012 i v roce 2013 rozpočty, které směřovaly k úsporám. Ostatně i to je důvod, proč se ekonomická situace v České republice zlepšila. A víte, možná je mezi naší bývalou vládou a tou vaší současnou vládou jeden podstatný rozdíl. Nám finanční prostředky v rozpočtech v jednotlivých resortech ve výších miliard, jako např. v resortu Ministerstva obrany to bylo celkem za ministrování pana bývalého ministra Stropnického těch miliard asi patnáct za ty čtyři roky, nezbývaly. Asi jsme uměli lépe plánovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tedy prosím pana předsedu Bartoška, který se nám přihlásil do rozpravy už před drahnou chvílí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Snad ještě k panu předsedovi Faltýnkovi vaším prostřednictvím. Jedná se pouze o terminologii, ale skutečně upřednostňuji v Poslanecké sněmovně to, že diskutujeme, než to, že plkáme. Je to i vyjádření určitého respektu k diskutujícím a myslím si, že to bychom mohli zachovávat. (Poslanec Faltýnek se z místa omlouvá.)

Jinak ke kolegovi Vondrákovi vaším prostřednictvím. Kdyby ten zákon nic neměnil, tak se nepředkládá. Ale on skutečně mění tu situaci ve prospěch lidí, kteří jsou třídními učiteli. Myslím si, že jsme ve shodě, že v rámci školství je důležité přidat na platech. Myslím, že v tom se shodneme napříč politickým spektrem, a to je jedna z věcí, kterou tento návrh řeší.

Já bych to ještě vrátil ke stanovisku vlády. Kdyby ten systém byl až tak nesystémový, kdyby byl až tak zatěžující rozpočtově, kdyby byl až tak špatný, kdyby vedle něj na vládě ležel vládní návrh zákona, který by ty věci řešil, tak bych rozuměl tomu, že vláda k tomu dá negativní stanovisko, protože řekne: ano, nejsme to schopni uplatit, anebo to rozbíjí systém. Ale ten návrh obdržel neutrální stanovisko, to znamená, vláda řekla: ten návrh až tak špatný není a je dobré o něm jednat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP