(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Dovolte mi, abych, než otevřu rozpravu, konstatoval dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 14.30 z rodinných důvodů paní poslankyně Aleny Gajdůškové a od 16.30 pana poslance Farského. Třetí omluva, od 11.45 do konce jednacího dne, došla právě teď od pana poslance Marka Výborného.

Nyní vystoupí s přednostním právem pan Tomio Okamura, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, za přítomnosti ombudsmanky Anny Šabatové tady projednáváme zprávu o její činnosti za rok 2017. A říkám hned zkraje na rovinu, že činnost tohoto tzv. veřejného ochránce práv je jedním slovem debakl. Je to porážka poslání, smyslu, funkce šéfa úřadu, který má hájit lidská a občanská práva našich občanů.

Paní ombudsmanka se totálně netají tím, že normální občané České republiky ji nezajímají. Nedávno vydala pro média prohlášení, a cituji: O lidská práva se zasazuji trvale. Před rokem 1990 i nyní. Ať už se jedná o sociálně vyloučené Romy, cizince včetně uprchlíků nebo osoby s odlišnou sexuální orientací. Konec citátu.

Na lidská práva normálního pracujícího heterosexuálního bělocha jí tedy jaksi čas nezbývá. To je ovšem většinový daňový poplatník, který si paní ombudsmanku platí. Paní Šabatovou si pamatujeme z kauzy, kdy se veřejně zastala dvou muslimských studentek proti zdravotnické škole na Praze 10. Tato děvčata údajně odešla ze školy kvůli tomu, že jim škola zakazovala nosit šátek. Jak víme, byla to zčásti lež, protože jedna z dívek dokonce ani studium nenastoupila, protože nedodala dokumenty potřebné ke studiu. Paní ombudsmanka Anna Šabatová chtěla výjimku pro muslimky, což by v praxi znamenalo diskriminaci českých studentů, kteří podle školního řádu při vyučování žádné pokrývky hlavy nosit nesmějí. V této kauze zachránil čest úřadu zástupce paní Šabatové pan Křeček, který se proti své šéfce veřejně postavil.

Co tím vším chci říci? Dámy a pánové, právě diskriminace většiny ve prospěch nepřizpůsobivých menšin je zřejmě hlavní náplní práce člověka, který má chránit slušné občany před jakoukoliv diskriminací. Krásně to ilustruje jiná kauza paní ombudsmanky Šabatové. Ta napadla družstvo Krušnohor, které na Mostecku spravuje tisíce bytů. A co se naší ochránkyni diskriminace slušných lidí znelíbilo? Družstvo vyzvalo občany, aby sepsali své zážitky s bydlením s nepřizpůsobivými občany. Reagovalo tak na zfalšovanou analýzu vládní agentury, která lživě zamlčovala problémy s bydlením vedle nepřizpůsobivých, a tato svědectví chtělo družstvo předložit vládě. Jednou z problémových lokalit je mostecké sídliště nedaleko centra známé jako Stovka. To má stále více potíží kvůli rostoucímu počtu problémových obyvatel. Přestože o nesnázích lokality u sportovní haly ví i radnice či policie, už několik let se je nedaří řešit. Slušní lidé z mostecké Stovky mají dnes dvě možnosti. Čekat, jestli se jich někdo přece jen zastane, nebo se odstěhovat.

Z našeho pohledu tu je prostor pro obhájce veřejných práv! Kdo jiný než on by měl hájit práva slušných lidí na bezpečí a slušný život ve svém domově? Paní Šabatová to vidí opačně a vyloženě rasisticky. Vyloženě rasisticky. Práva má jen ten, kdo není bílý.

Nevím, zda naše ombudsmanka alespoň zdálky něco tuší o lidských právech. V prvé řadě by měla vědět, že pozitivní diskriminace je stále jen diskriminace. Že tím, že protežuje jakoukoliv skupinu na úkor druhé, tak porušuje právo na spravedlnost té druhé skupiny. A to, že někdo bílý pracuje a nedělá bordel, ještě neznamená, že je občan druhé kategorie, stvořený jen k tomu, aby platil ze své kapsy lidi, jako je paní Šabatová. Lidi, co mu upírají právo na základní spravedlnost a ochranu.

Staří marxisté obhajovali svoji morální pozici obranou vykořisťované třídy. Noví marxisté, tzv. neomarxisté, mají stejný cíl. Totalitní ovládnutí společnosti. Využívají k tomu morální pozici postavenou na pozitivní diskriminaci tzv. utlačovaných menšin. Naše hnutí SPD vyjadřuje dlouhodobě nespokojenost s prací ombudsmanky, paní Šabatové. A bohužel přes naši kritiku nenastalo žádné zlepšení. Naopak. Z výše uvedených důvodů budou poslanci SPD hlasovat proti zprávě ombudsmanky za rok 2017.

A na závěr mi dovolte připomenout a zdůraznit, že paní Anna Šabatová byla do funkce zvolena hlasy poslanců hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. To je potřeba si velice dobře připomenout z minulého volebního období. Tyto strany mají přímou odpovědnost za současný tristní stav. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomiu Okamurovi. Nyní faktická poznámka paní Heleny Válkové, potom pan poslanec Václav Klaus. Připraví se paní Richterová.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já opravdu jenom faktickou poznámku. Za prvé, projednáváme tady souhrnnou zprávu, se kterou jste se měli možnost všichni seznámit, a třeba ta legislativní opatření jsou sama o sobě důkazem, že se tady jedná o nápravu pochybení, které se týká zejména majoritní bílé většiny. Přečtěte si prosím, koho se to týká! Jací občané si stěžovali! Já mám ten pocit, že tady mluvíme úplně dvoukolejně a že pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím, v tomto ohledu říká svůj předvolební projev nebo znovu nás upomíná na svoje programové priority. Ale vůbec to nemá co společného s tím, co teď projednáváme. Já tam skutečně nevidím nic, co by se týkalo problematiky těch minorit, o kterých on hovoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus. Připraví se paní kolegyně Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Vynechme minority a podobné záležitosti, ale řekněme si jasně, že úřad ombudsmana se pod vedením této dámy stal ze státní instituce pouze ohniskem pro prosazování levicového politického extremismu. To je prostý fakt. Nedělají nic jiného než i pomocí provokací a dalších věcí útočí na české občany, učitele, pronajímatele bytů, ředitele. Čili není v žádném případě možné schvalovat jakoukoliv jejich zprávu. A abych to nebral osobně, já bych podpořil zákon pro zrušení celé této instituce, která je naprosto zbytečná. To by bylo ve prospěch daňových poplatníků a občanů této země. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD a ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní paní poslankyně Olga Richterová se přihlásila do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážená paní ombudsmanko, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo, předsedající. Já bych ráda zklidnila tuto debatu a vrátila ji zpátky k věcné podstatě. A tou věcnou podstatou je princip vyvažování. A to, že zkrátka je velice příhodné, když stát, který je mocný a který má různé instituce, má zároveň i možnost, jak systémově napravovat některá pochybení a jak systémově navrhovat změny, které jsou právě ve prospěch lidí.

Já vím, že úřad, o kterém se dnes bavíme, bývá často kritizován ze zástupných důvodů. A netuším, proč tady nezaznělo, že v té zprávě je podrobně popsáno, že veřejný ochránce práv se zdaleka nevěnuje pouze sociálním věcem, ale například i skutečně velice významnou část pozornosti věnuje třeba tomu, že stavební úřady velmi často nevymáhají splnění svých rozhodnutí vydávaných ve veřejném zájmu. Tohle není marginální problém. To je to, když systémově selhává stát prostřednictvím stavebních úřadů. A lidé, kteří jsou dotčeni mnoha věcmi, od toho, že je ohrožují stavby chátrající v jejich okolí, až třeba po to, že jim někdo třeba - dám příklad, se kterým za mnou osobně přišla občanka: zastaví jejich pozemek, je vydáno samozřejmě právoplatné rozhodnutí o odstranění stavby, ale nic se neděje. V tom konkrétním případě už devět let. Tak v tom případě, kdy ani odvolací orgány nefungují, kdy se neuvěřitelným způsobem náš stát tváří, že může být nečinný, tak právě Kancelář veřejného ochránce práv je to místo, které může systematicky sbírat podobné případy a ukazovat, že nejde o ojedinělé situace, ale že zrovna u těch stavebních úřadů to je systémová věc.

Proč tohle tak zdůrazňuji? Já nevím, ale myslíte si, že s problémy se stavebními úřady se na veřejného ochránce práv obracejí ty zde zmiňované minority? Co myslíte? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP