(11.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Dále bych ráda, opravdu velice, velice ráda zdůraznila, že právě i ty sociální věci jsou přece něco úplně klíčového. Mnozí zde pracujete ve zdravotnictví, mnozí jste lékaři, zdravotní sestry. Přece všichni víme, že naše léčebny dlouhodobě nemocných, naše domovy poskytující péči seniorům nefungují vždy ideálně a že právě ti nemohoucí klienti, často ztrácející schopnosti nejen fyzické, ale i mentální, jsou obrovsky zranitelní. Myslíte snad, že Kancelář veřejného ochránce práv nehájí naše seniory v našich pobytových zařízeních? A kromě toho, že tento úřad, tato instituce vyzdvihuje pohled těchto klientů, zároveň hájí i zaměstnance, zároveň systémově upozorňuje na naprostý kritický nedostatek personálu, na to, že samozřejmě je patrné, že některé služby nelze poskytovat s tak obrovským nedostatkem personálu.

Ten pohled veřejného ochránce práv, přečtete-li si tu zprávu, a já vám to vřele doporučuji, přečtete-li si např. úplně konkrétně zprávu o návštěvě v domově s pečovatelskou službou, třeba Burešov nebo v řadě jiných, uvidíte, že to je objektivní, vyvážený popis, umožňující reakci ředitelů těch zařízení, umožňující odpovědi na návrhy opatření. Skutečně není nic lepšího, než když jako stát umožňujeme sbírat tyto podněty z celé republiky, vyhodnocovat je a potom právě, přinejmenším jednou ročně jako dnes, hlasovat o nějakých nejdůležitějších navržených opatřeních.

Já bych ještě závěrem za Piráty ráda zdůraznila, že co se činnosti této skutečně z našeho pohledu velmi důležité vyvažující složky státu týče, tak třeba inspektoráty práce díky iniciativě veřejného ochránce práv mají nově možnost pokutovat zaměstnavatel např. za nadměrné, opravdu významně nadměrné užívání kamer na pracovišti a narušování soukromí zaměstnanců. To je přesně příklad věci, kde jednotlivec nemá šance se bránit. Je to příklad věci, kde je velice těžké nacházet balanc a zároveň je nadbytečné zatěžovat soudní soustavu všemi těmito případy. Naopak je velice výhodné mít pro takováto hledání rozumných řešení do budoucna ombudsmana nebo ombudsmanku. Ráda bych za pirátský poslanecký klub vyjádřila podporu této vyvažující složce, která hájí zájmy lidí, ale ve skutečnosti i zájmy institucí, když právě třeba upozorňuje na tu personální nedostatečnost a na to, že takhle něco dál nemůže fungovat, protože je pak samozřejmě významným hlasem třeba i v připomínkovacích procesech a v nějakém hledání priorit, když se ministerstva rozhodují.

Prosím, nezapomínejme na tohle všechno, až budeme za chvíli hlasovat. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Přečtu další omluvu z dnešního jednání. Mezi 13.40 a 19.40 paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá z jednání, a to z důvodu jednání.

Nyní ještě dvě faktické poznámky - paní poslankyně Gajdůšková, pan poslanec Zahradník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní kolegyně, páni kolegové, chci se jenom přidat k tomu poděkování a konstatování, že veřejný ochránce práv, instituce, ale také paní předsedkyně a celý její tým, jsou lidé na svém místě a dělají velmi dobrou práci. Měla jsem možnost se s tím potkávat ještě jako senátorka. Když jsem si skutečně nevěděla rady, odkazovala jsem lidi, kteří za mnou chodili, právě na veřejného ochránce práv a vždycky se věci pohnuly, nebo prostě byli lidé nasměřování jinam. Skutečně patří velké poděkování.

Chtěla bych ale upozornit ještě na dvě věci. Za prvé se přidat k tomu, že bychom se měli ale těm nálezům více věnovat jako Poslanecká sněmovna. My to můžeme udělat rychleji, než třeba to šlo ze Senátu. A za druhé bych byla velmi ráda, kdybychom kromě toho, že se dnes veřejná ochránkyně práv věnuje i záležitostem lidí se zdravotním postižením, kdyby se mohla věnovat šířeji i pacientské problematice obecně. My jsme se o tom už v minulosti bavili. Byla by to další kompetence, je na zvážení, jak to udělat. A to, co nám v České republice chybí a bylo by také na pořadu dne, to je ombudsman pro děti, dětský ombudsman. Jinde ve světě tato instituce je, chrání zájmy dětí, věnuje se zájmu dětí a myslím si, že je to také věc, kterou je potřeba urychleně řešit.

Děkuji ještě jednou veřejnému ochránci práv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak jak mi to jednací řád umožňuje, navážu na vystoupení obou mých předřečnic, paní poslankyně Richterové i paní poslankyně Gajdůškové. Tam bych se chtěl zmínit o jedné věci. Ona mluvila o tom, jakou ochranu potřebují nevládní neziskové organizace, všichni ti aktivisté, kteří bojují proti různým stavebním záměrům, které náš stát jako stavby ve veřejném zájmu prosazuje a hodlá je realizovat. Všichni bychom se divili, kdybychom zjistili, kolik staveb má Ředitelství silnic a dálnic blokováno právě podáním, které provedli ekologičtí aktivisté a kteří se tím snaží zabránit těmto stavbám. Všichni víme, že třeba oprava dálnice D1 je stavbou ve vrcholném státním zájmu, přesto stát tu sílu čelit těmto aktivistům nemá a prostě bezmocně hledí na to, jak oni neustálými podáními blokují tyto stavby. Tyto aktivisty ještě navíc chránit úřadem ombudsmana považuji nejenom za nesmyslné, ale navíc i za velmi škodlivé.

Ještě k tomu, co říkala paní poslankyně Gajdůšková. To bych se tedy úplně zhrozil, kdyby měl být ještě nějaký ombudsman pro děti. Já myslím, že pokud bude ochránkyně práv nebo úřad ochránce práv vykonávat svoji činnosti řádně, tak i děti, žáci nebo studenti by měli najít dovolání u tohoto úřadu. A zakládat takovýto další, nový úřad, to bychom vyvolali dojem, že jsme se všichni zbláznili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Jeho vystoupení vyvolalo minimálně dalších pět faktických poznámek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Ferjenčík, pak Černohorský, pak pan poslanec Čižinský, po něm poslankyně Pastuchová, pak poslanec Kaňkovský. První tedy pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Velmi mě mrzí, že pan Zahradník vůbec neposlouchal. Kolegyně Richterová nehovořila vůbec o aktivistech, hovořila o případech, kdy na pozemku, který patří například vám, někdo, váš, například soused, postaví načerno stavbu a úřady nejsou schopné to odstranit, a v této zemi se to bohužel děje. Vůbec nehovořila o nějakých spolcích ani aktivistech, ale o ochraně práv majitelů pozemků, kterým buď přímo na jejich pozemku někdo načerno něco postaví, nebo postaví něco v těsném sousedství tak, že jim třeba zablokuje okno. To jsou práva úplně normálních obyčejných lidí a vůbec nechápu, proč vám tohle vadí, zvlášť ODS, která kdysi hájila soukromé vlastnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Černohorský také s faktickou poznámkou. Přibyla další faktická od kolegy Munzara. Bude v pořadí. Pan kolega Černohorský se zrušil. Děkuji. Pan kolega Čižinský. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych jenom krátce zareagoval na některé předřečníky. Myslím si, že pokud je činnost veřejné ochránkyně práv kritizována lidmi, kteří mají xenofobní názory, tak je to vlastně velká pochvala. Díky za tu práci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP