(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. A než dojde k řečnickému pultu, požádám sněmovnu o klid. Já vám, paní kolegyně, nejdřív zjednám trochu méně hluku v Poslanecké sněmovně. Pokud máte diskusi nad jinými tématy, zejména před řečnickým pultem, prosím v předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji. Jen bych chtěla připomenout, že tu existuje ombudsman pro zdraví, který se zabývá jak pacienty, tak zdravotníky, takže si myslím, že tomuto tématu se už někdo věnuje. To je odpověď prostřednictvím vás pro paní poslankyni Gajdůškovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, také s faktickou poznámkou. Připraví se kolega Munzar a kolega Plzák. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, já také krátce navážu na tu probíhající diskusi.

K panu místopředsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já mu rozhodně neberu právo na jeho názor. Určitě můžeme mít názory na fungování veřejného ochránce práv různé. Nicméně hodnotit práci tohoto úřadu jako debakl, tak to klub KDU-ČSL rozhodně nevidí. Je potřeba si uvědomit, že pro řadu občanů této země je úřad veřejného ochránce práv tou poslední instancí, kde mají šanci se dobrat nějaké spravedlnosti. A jestliže tady bylo hovořeno o tom, že z těch více než 8 tisíc podání hodně z nich tvoří tzv. sociální agenda, tak přece tomu se nemůžeme divit. Lidé, kteří jsou v sociální nouzi, většinou nemají finanční prostředky na to, aby se obraceli na civilní soudy. Mně takhle chodí do poslanecké kanceláře celá řada občanů, kterým já potom radím, pokud nemají finance na civilní soudy, aby se obrátili na úřad veřejného ochránce práv. Takže co je na tom podivného? Já si myslím, že od toho tady ten úřad je.

Takže klub KDU-ČSL vítá práci veřejného ochránce práv. Ano, v některých názorech se taky s paní ombudsmankou nesejdu, to tak prostě je. Nicméně nekritizujme úřad jako celek. Podívejme se do té zprávy. Přečtěme si rozsah té agendy. A skutečně spíše přemýšlejme nad tím, jak případně kompetence tohoto úřadu změnit.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, dále pan poslanec Plzák, paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na poznámku pana kolegy Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího. Já myslím, že ODS tady jasně prokazuje, že hájíme soukromé vlastnictví. Jenom si povzdechnu, že by bylo fajn, stejně jako teď jste mluvil o ochraně majitelů pozemků, kde někdo postaví černou stavbu, tak by bylo stejně fajn, kdybyste takhle bránili třeba majetek veřejný, který někdo obsadí neoprávněně a třeba rok, dva žije a nechá se vyhodit. A zajímá mě názor paní ombudsmanky, jak se dívá na problematiku, třeba konkrétně problému s Klinikou tady v Praze a stejně se squatty, obsazováním veřejného majetku cizími osobami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce od kolegy Munzara. Nyní pan poslanec Plzák také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Velice krátce. Já mám opravdu faktickou poznámku. Prosím vás, veřejný ochránce práv rovná se ombudsman. Statut veřejného ochránce práv je dán zákonem. Všichni ostatní ombudsmani přes dráhy, přes zdraví, železnici a já nevím jací, to nejsou ombudsmani. Neměli bychom je tak nazývat. Máme opravdu jenom jednoho ombudsmana. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je reálné hodnocení situace. Nyní paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Zatím poslední faktická poznámka v této sérii. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jenom rychle. Mohu to zkrátit, protože pan kolega, který mluvil přede mnou, vymezil ten pojem ombudsman. Ombudsman pro zdraví, jak o tom mluvila paní poslankyně Pastuchová, není zřízený zákonem, nemá kompetenci ze zákona. Já pod Svazem pacientů pracuji také jako pacientská ombudsmanka, ale je to ryze dobrovolnická činnost v rámci neziskové organizace.

A ze stejného ranku je poznámka k tomu dětskému ombudsmanovi. Na paní veřejnou ochránkyni práv se v téhle chvíli nemohou obrátit děti. Na západ od nás mohou, paní předsedkyně mě upřesňuje, nicméně na západ od nás existují instituce, nebo je to přesně vymezeno, že se věnují problémům dětí, které mají tu potřebu se na veřejného ochránce práv pro děti obrátit. A já si myslím, že my bychom se měli posunout tímto směrem taky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Gajdůškové, ale máme další dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Dominik Feri, poté pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Dominik Feri: Já vám děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, stejně jako mnozí kolegové např. z ODS mám a mohu mít mnoho výhrad k práci paní veřejné ochránkyně práv. Na druhou stranu nepovažuji za úplně šťastné a vhodné hovořit o zrušení kanceláře jako takové, zrušení celého úřadu. Bavme se o činnosti. Buďme uvážlivější u budoucího výběru, protože to je věc, která nám přináleží. Ale s ohledem na aktivity a působnost veřejného ochránce práv považuji za nešťastné kvůli několika záležitostem rušit celý úřad nebo o tom vůbec vést diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou, zatím poslední přihlášený. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych nejprve k panu poslanci Ferjenčíkovi, který má takovou zálibu nás tady poučovat, školit a vysvětlovat, vykládat, co jsme řekli. No, já jsem v žádném případě nezpochybnil nijak to, že lidé, kterým byla udělána nějaká křivda nebo újma na jejich majetku, mají právo žádat nápravu. Že to dělá ombudsman, to je možná dobré. Já tím pádem budu nadále ty lidi, kteří ke mně chodí jako k poslanci a chtějí podporu v nápravě jejich křivd, posílat za kanceláří ombudsmana. A na tom, co jsem řekl o těch neziskovkách a ekologických aktivistech, na tom nechci změnit ani písmeno.

Ještě ale v tom zbývajícím čase k tomu, co paní kolegyně Gajdůšková ještě jednou zopakovala, to je ten dětský ombudsman. Já neříkám, že těch problémů je málo. Jsou přece veliké problémy třeba se šikanou. A tady je podle mě nějaká takováhle instituce, nemyslím ombudsman, ale spíš myslím nějaká instituce v sociální sféře potřebná. A jenom ale připomenu možná paní kolegyni Gajdůškové prostřednictvím pana předsedajícího: Nebyl náhodou takovým ombudsmanem už před několika lety ustanoven bývalý ministr školství Eduard Zeman, člen ČSSD? Jak tento ombudsman v uvozovkách se vyrovnával se svou funkcí? No asi mizerně, když jeho paní stranická kolegyně Gajdůšková má teď zapotřebí vyvolávat ustanovení této funkce znovu v tomto čase.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A máme další dvě faktické poznámky, nejdřív paní zpravodajka paní poslankyně Helena Válková, poté paní poslankyně Gajdůšková, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já jen uvedení na správnou míru. Děti se mohou obracet na veřejnou ochránkyni práv už v současné právní úpravě. Můžou tak činit způsobem a v kompetencích, které jsou stejné jako u dospělých, tzn. osmnáctiletých a starších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Ještě jednou. Když se bavíme o ombudsmanovi pro děti nebo dětském ombudsmanovi, máme na mysli ještě trochu něco jiného než to, co pro ně dnes dělá paní veřejná ochránkyně práv.

Ale k panu poslanci Zahradníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pan Eduard Zeman byl ombudsmanem na Ministerstvu školství a jeho aktivity směřovaly vůči pedagogům. Tak jako jsou ombudsmani na dráhách, tak jako jsou nemocniční ombudsmani atd., bylo to uvnitř resortu, pokud je mi známo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP