(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové za dodržení času k faktické poznámce. Zatím mám vyčerpány všechny přihlášky do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní veřejná ochránkyně práv? Paní zpravodajka? Je, v tom případě udělím závěrečné slovo paní veřejné ochránkyni práv a potom přejdeme k podrobné rozpravě. Prosím, paní veřejná ochránkyně práv, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Děkuji. Jenom dvě konkrétní poznámky.

Pokud jde o práva pacientů, veřejný ochránce práv má nepřímou možnost se zabývat tím, jak byla jejich práva naplněna, nebo nebyla. Tito lidé mají podle zákona z roku 2011 o zdravotních službách možnost využít poměrně funkční stížnostní mechanismus. Já mohu potom přezkoumat, zda vyřízení stížnosti bylo řádné, úplné, přiléhavé. Chci říci, že je to sice nepřímý způsob, ale také je to vlastně příspěvek k naplnění práv pacientů a dáváme často nějaká doporučení krajským úřadům, které jsou tou druhou instancí, jak postupovat.

Pokud jde o dětského ombudsmana, to, co bývá ve světě chápáno jako dětský ombudsman, je člověk, který vyřizuje individuální stížnosti, a to skutečně můžeme dělat a děláme to způsobem podle mě velmi citlivým - komunikací s dětmi. Jsou to zkušené pracovnice a komunikují i hodně neformálně. Jde většinou spíše o poradenství, i když někdy z toho taky vyplyne zahájení šetření. A druhá oblast, kterou nepokrýváme, je obecně osvětová a systémová činnost, která kontroluje naplňování práv dětí ve všech sférách, jak to třeba teď máme za úkol dělat u osob se zdravotním postižením.

To jen pro informaci poslancům a poslankyním, aby zhruba věděli, kde jsou hranice. A chci říci, že veřejný ochránce práv byl zřízen k tomu, aby kontroloval činnost úřadů a nikoliv soukromých osob. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo paní ombudsmanky. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já odkazuji na doporučení přijmout usnesení, že bereme na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv a že upozorňujeme vládu na význam a potřeby řešit nedostatky, jejichž výčet je obsažen v usnesení č. 38 z 8. schůze petičního výboru a které jsem vám přečetla již v úvodu rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zahradník, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, jenom bych se chtěl vyjádřit k debatě o dětském ombudsmanovi. Je to debata trošku těžká. Já bych chtěl jaksi vyjádřit uznání k celoživotní práci pana Eduarda Zemana, který zemřel v roce 2017. Tím pádem odešel ze své funkce ombudsmana na Ministerstvu školství. Jenom pro upřesnění pro paní kolegyni Gajdůškovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající, skutečně to nebyl jenom ombudsman pro učitele, ale bylo možné podle materiálů na internetu obracet se na něj i ve věci šikany studentů. Já jsem Eduarda Zemana znal po celou dobu, co jsem v politice. Vážil jsem si ho ať jako senátora, poslance i ministra školství. Že tu funkci nakonec v závěru života vykonával, je už druhá věc. Mimochodem na ministerstvu je stále jmenován nějaký jeho pokračovatel, jméno najdeme na stránkách. Takže bych chtěl upřesnit svůj postoj k postavě osobnosti zesnulého Eduarda Zemana.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Feri a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan kolega Munzar zde položil otázku týkající se postoje paní Šabatové ke Klinice a otázkám squattingu jako takového. Nevím, jestli tato otázka zapadla, nebo jestli byla záměrně nějakým způsobem vynechána, ale názor by mě taky zajímal. Jestli bych o to mohl poprosit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. On mě pan kolega Feri předběhl, já jsem to chtěl paní ombudsmance připomenout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní veřejná ochránkyně práv v podrobné rozpravě. Hlásila jste se? Pochopil jsem, že ano, ale pokud ne, tak samozřejmě nemusíte vystupovat. Prosím, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Já jsem jasně řekla, že náplní mé práce je zabývat se činností úřadů, nikoliv soukromých osob.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Dostal jsem zde během toho, co jsem to říkal, přihlášku k faktické poznámce, takže podrobnou rozpravu nekončím. Pan poslanec Munzar má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Jenom bych chtěl upozornit, že to byla velice vyhýbavá odpověď, protože se nebavíme jenom o soukromých osobách a jejich právech, ale bavíme se o tom, že tyto osoby obsazují cizí majetek. Mě by skutečně zajímal váš názor na tuto problematiku, i soukromý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále je přihlášen pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážená paní ombudsmanko, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Paní ombudsmanko, dovoluji si, prostřednictvím pana předsedajícího zadat otázku. Líbí se mi, že říkáte, že se zabýváte činností úřadů. Takže ty dvě studentky s těmi šátky, to byl taky úřad?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě jednou se ptám, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, tak tentokrát ji ukončuji definitivně. V podrobné rozpravě načetla zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Helena Válková usnesení, o kterém budeme hlasovat. Předtím se ještě zeptám, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany paní veřejné ochránkyně práv, nebo paní zpravodajky. Není zájem o závěrečné slovo.

Všichni jsme byli seznámeni s tím, o čem budeme hlasovat. (Předsedající gonguje.) Já přivolávám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47. Přihlášeno 149 poslanců, pro 89, proti 22. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji veřejné ochránkyni práv, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Tomáš Kohoutek v době od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji, paní ministryně Taťána Malá se omlouvá z pracovních důvodů z důvodu předání agendy ve volebním kraji z dnešní schůze Poslanecké sněmovny z celého dne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP