(14.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

V programovém prohlášení vlády je mimo jiné uvedeno, že chcete dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Nikdo z nás zajisté nepochybuje o nutnosti zajistit vysokorychlostní internet do každé domácnosti a do každé kanceláře. Pro rozvoj hospodářství naší země je to nezbytná podmínka. V úterý bulvární tisk uvedl vaše pondělní prohlášení, že portál občana zatím nabídne 37 služeb. Zní to přímo fantasticky, v oblasti služeb pro občana je to velký krok po dlouhé době od spuštění Czech Pointu. Nicméně kdo by věřil bulváru?

Jelikož jsem v oblasti IT působil více jak třicet let a za tyto roky jsem mnoho podpory ze strany státu v této oblasti nezaznamenal, a ve světle neschopnosti připravit realizovatelný dotační titul na vysokorychlostní internet již ve dvou vládách vás chci tímto požádat o upřesnění této části programového prohlášení, upřesnění týkající se dostupnosti vysokorychlostního internetu, o konkrétní kroky, které chce vláda pro dostupnost vysokorychlostního internetu podniknout.

V programovém prohlášení minulé vlády bylo také uvedeno, že po prvních sto dnech vytvoříte vládní akční plán s jasnými termíny. Byl bych rád, kdyby bylo možné tento plán zveřejnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Jak jsem již říkal, předseda vlády je omluven a odpoví vám tedy v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

S poslední interpelací vystoupí pan poslanec Jakub Michálek ve věci "proč blokujete protikorupční zákony". Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já bych se chtěl zeptat pana předsedy vlády, proč blokuje protikorupční zákony, protože kdysi vystupoval s tím, že všechno má být průhledné a je ten, který odstraňuje tu korupci. Dokonce nazval ČSSD, že je to prolezlá zkorumpovaná strana, docela nedávno. A teď, když má tu možnost, když má poměrně hodně poslanců v Poslanecké sněmovně, tak v podstatě ve všech případech, kdy má tu možnost projevit se hlasováním, tak hlasuje proti protikorupčním zákonům, takže je v podstatě blokuje, ať už se bavíme o nominačním zákonu, který měl zavést konečně průhledné obsazování dozorčích rad, tak aby nesloužily jako politické trafiky, tento návrh byl hlasy ANO včera zamítnut, nebo ať se bavíme o registru smluv společnosti ČEZ, který pan Babiš verbálně podporuje, ale když přijde na hlasování, tak ho odmítá zařadit na program jednání, nebo ať už se bavíme o hromadění odměn za více funkcí multifunkcionářů, který řada lidí z hnutí ANO dokonce podepsala, a včera úplně otočili a hlasovali jinak.

Takže pan Babiš do médií prohlašuje, jak mu strašně vadí kumulování funkcí a jak jejich hejtmani nebudou sedět v Poslanecké sněmovně, ale ve výsledku skutek utek'. Takže chci vědět, co konkrétně pan Babiš v oblasti boje proti korupci udělal a proč blokuje protikorupční zákony, které jsou předkládány sem do Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jak jsem již sdělil, předseda vlády je omluven a odpoví vám tedy v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády, nicméně nejprve přečtu opět řadu omluv. Od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Levová, od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá poslanec Jan Volný, od 16 hodin dnes ze zdravotních důvodů, kontrola u lékaře, se omlouvá pan poslanec Marian Bojko, mezi 15.30 a 18.00 z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Ivan Bartoš.

Nyní tedy přistoupíme k interpelacím na členy vlády. Vyzývám poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra pověřeného vedením Ministerstva zahraničních věcí Jana Hamáčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Bude to ve věci vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, mě los určil, abych byl první, kdo se na vás obrátí s interpelací ve vaší nové funkci. Dovolte mi, abych vám popřál hodně štěstí a síly při jejím zdárném naplňování.

Teď tedy k meritu mé interpelace. Na mě se obrátili podnikatelé v cestovním ruchu v jižních Čechách, kde je nedostatek pracovních sil. Naopak v Srbsku, kde se ty síly snaží najít, je poměrně značná nezaměstnanost, dosahující téměř 15 %. Ministerstvo nově řeší přecházení pracovníků z cizích zemí mimo EU k nám formou zaměstnaneckých karet. Oni tedy požádali o vydání zaměstnanecké karty a tady se dostali do určité termínové kolize. Oni podali konkrétně v polovině května dvě žádosti o udělení termínu k přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Ten termín pro návštěvu ambasády, aby mohli tu žádost podat, byl stanoven na 13. srpen tohoto roku, čili za 82 dnů. Je třeba připočíst, že vyřízení té žádosti samo trvá 60 dnů podle správního řádu, a pokud je tam ještě nějaká zvláštní obtížnost, tak může trvat i 90 dnů, což už se blíží takřka termínu půl roku.

Já se vás, pane ministře, ptám, jakým způsobem se vaše ministerstvo, tady mám na mysli Ministerstvo vnitra, hodlá utkat a vyřešit tuto nepřípustnou situaci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má pan ministr Jan Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, k té vaší interpelaci, která se týká Srbska. Situace v Srbsku, vy jste ji popsal správně, je tam vysoká nezaměstnanost a je zájem o zaměstnání v České republice, nicméně ten zájem se projevuje výrazněji až v tomto roce. V loňském roce vámi popisovaný problém nebyl. Čekací doba na ZÚ Bělehrad byla kolem třiceti dnů, nicméně v letošním roce došlo k prudkému nárůstu žádostí o pracovní karty, nebo zaměstnanecké karty, a to z důvodu prodloužení čekacích lhůt na ambasádě Spolkové republiky Německo, to znamená to, že na tomto velvyslanectví se čeká až půl roku, zvýšilo zájem o žádosti o karty u nás, takže během vlastně uběhlých měsíců náš ZÚ vyčerpal tolik karet, kolik jich vydal za celý loňský rok.

Nicméně ministerstvo zahraničí, resp. Česká republika, protože to je rozhodnutí České republiky, na to reagovala a zařadila Srbsko do projektů takzvané cílené pracovní migrace. To jsou projekty, které identifikují země právě tam, kde za prvé Česká republika má zájem o to, aby z nich přicházeli zaměstnanci, a současně je tam vysoký převis těch žádostí. Patří tam Ukrajina, tam jsou dva projekty, patří tam Mongolsko, patří tam Filipíny a nově právě kvůli té situaci, kterou vy jste popisoval, tam patří i Srbsko. Srbsko bylo do tohoto projektu zařazeno 22. 6. s účinností od 1. 9. s tím, že pro Srbsko bylo vyčleněno 2 000 pracovních míst. Já jsem přesvědčen, že jakmile ten, řekněme, zvláštní režim pro Srbsko vejde v platnost, tak se ten problém vyřeší. Z pozice České republiky o tom problému víme a řešíme jej. Myslím si, že od 1. 9. se ta situace zásadním způsobem zlepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Já bych tu svoji doplňující otázku položil v trochu obecnějším kontextu. Možná je to trochu citlivé téma, ale je do jisté míry veřejným tajemstvím, že v některých zemích tvoření ať už té virtuální fronty na vydání těchto dokumentů, nebo i reálné, drží v rukou nějaká paralelní struktura, nebo možná místní mafie, a žadatelé musejí nejdříve zaplatit jejím protagonistům a pak teprve si smějí stoupnout do té fronty ať už reálně, nebo někde na nějakém internetovém serveru.

Je ministerstvo nějak připraveno i tohle řešit? Víte o tom a máte zájem se s tím utkat?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. Tato podezření samozřejmě jsou. Já bych byl rád, kdyby tomu tak nebylo, nicméně pokud budeme vydávat tyto dokumenty na našich úřadech v zahraničí, tak asi nemůžeme vyloučit, že se takováto podezření objeví. Já jsem již hovořil s vedením Ministerstva vnitra a žádal jsem je, aby zvážili možnost a připravili návrh, zda by nebylo možné alespoň v případě, že ti žadatelé jsou ze zemí, které mají s Českou republikou bezvízový styk na omezenou dobu, tak zda by nebylo možné, aby o ty dokumenty žádali tady v České republice. Myslím si, že to by zejména ve vztahu k Ukrajině, protože myslím, že tam jste asi směřoval svým vyjádřením, ten problém vyřešilo. Takže já jsem zadal vedení ministerstva, aby minimálně zpracovalo analýzu, zda by bylo možné část těch dokumentů vydávat přímo v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP