(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády jsem chtěl říci - ano, jsou tady dva, takže vážení členové vlády, vítám vás tedy na dalším odpoledním programu schůze Poslanecké sněmovny. Já zahájím naše jednání, ale než začneme projednávat bod 104 Ústní interpelace, požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Je to bod č. 75 Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, bod č. 76 Návrh na volbu člena Rady České televize, bod č. 77 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu, bod č. 78 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a bod č. 79 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za představení všech bodů. V rychlosti vás seznámím s výsledky. Dnes se k volbě dostavilo 147 poslanců a poslankyň, takže kvorum nutné pro zvolení kandidáta nebo kandidátky bylo ve všech případech, ve všech volebních bodech, 74. U každého z těch bodů se malinko lišil počet odevzdaných lístků, které jsme pochopitelně pečlivě a několikrát kontrolovali.

 

Výsledky jsou následující. Bod číslo

 

75.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Vydáno 147 lístků, odevzdáno 146, jeden lístek odevzdán nebyl. Každopádně kvorum je vždy stejné, protože se počítá z těch vydaných hlasovacích lístků. Výsledky jsou následující: Irena Ondrová získala 50 hlasů, Stanislava Spoustová 67 hlasů a Oldřich Šesták 18 hlasů. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo a v souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupují kandidáti - dvojnásobek počtu neobsazených míst - s nejvyšším počtem hlasů, v tomto případě tedy postoupily dvě kandidátky, Irena Ondrová a Stanislava Spoustová.

 

Další bod:

 

76.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Zde bylo vydáno a také odevzdáno 147 lístků. Marek Hladký získal 4 hlasy, Vladimír Karmazín 80 hlasů a Irena Ondrová 57 hlasů. V prvním kole tedy byl zvolen pan Vladimír Karmazín. Rada České televize je kompletní a tato volba končí. Ještě mohu doplnit, že funkční období zvolenému kandidátovi začíná dnem volby, je šestileté a začíná dneškem.

 

Další bod:

 

77.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Opět 147 hlasů, odevzdáno 146 hlasů, jeden lístek odevzdán nebyl. Josef Kott získal 77 hlasů a byl tedy zvolen, Josef Uhlík 8 hlasů a Roman Žďárský 46 hlasů. Bylo to jedno neobsazené místo, takže náš kolega Josef Kott se stává členem Dozorčí rady Vinařského fondu a volba končí.

 

Další bod:

 

78.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Zde nebyly odevzdány 3 lístky, takže jsme dopočítali pouze 144 hlasovacích lístků v urně. Petr Havel získal 39 hlasů, Marian Jurečka 5 hlasů, Petr Pávek 2 hlasy, Jitka Věková 87 hlasů a Ladislav Velebný 9 hlasů. Členkou této dozorčí rady se tedy stává paní Jitka Věková. Bylo to jedno neobsazené místo a volba končí.

 

A konečně poslední bod:

 

79.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

I zde bylo vydáno 147 hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo neměnné, 74. Odevzdáno bylo 144 lístků, 3 lístky do uren vhozeny nebyly. Milan Grmela získal 64 hlasů, Jan Hrnčíř 24 hlasů a Pavel Šotola 55 hlasů. Do druhého kola tedy postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem, Milan Grmela a Pavel Šotola.

Tolik tedy všechny výsledky voleb. A ještě avizuji předběžně za volební komisi, ta druhá kola by bylo možné uskutečnit, pokud bude Sněmovna souhlasit, v tom druhém sněmovním týdnu, tedy po vyslovení důvěře vládě, tzn. v tom týdnu od 9. července. Předběžně bychom počítali jako první body v pátek 13. července ráno, ale tam ještě musím počkat na dohodu předsedů politických klubů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi, že nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Nyní bych tedy přečetl na úvod omluvy, kterých tady mám celou řadu. Omlouvá se z jednání schůze dne z důvodu neodkladných záležitostí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Dále se omlouvá poslanec Ivo Vondrák mezi 17.00 a 19.00 z důvodu jednání, dále se omlouvá pan poslanec Milan Feranec mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, dále se omlouvá poslanec a místopředseda sněmovny Petr Fiala od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Špičák z jednání dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Richter od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovních jednání, dále se omlouvá pan poslanec Milan Hnilička z interpelací od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů, dále se omlouvá poslankyně Tereza Hyťhová od 15.00 do 17.00 ze zdravotních důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Jiří Strýček od 15.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Omluvy si založím a dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, potažmo vládě České republiky a ostatním členům vlády.

 

104.
Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdán do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády. Jenom upozorňuji, že interpelace na předsedu vlády jsou tady čtyři, takže to bude celkem během relativně krátké doby.

Nyní dávám tedy slovo poslanci Jakubu Michálkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás pozdravil a popřál vám příjemné odpoledne. Moje interpelace dnes se týká střetu zájmů pana předsedy vlády a konkrétně je nazvána Kolik prodělá Agrofert, když Evropská unie zastropuje dotace.

Jde o to, že se v současné době jedná na úrovni Evropské unie o velmi důležité otázce, a to jak má vypadat zemědělská politika, a Česká republika by tam měla zastupovat své národní zájmy. Myslím si, že není úplně naším národním zájmem, abychom šli proti velké části Evropské unie, která požaduje, aby zemědělské dotace šly primárně drobným farmářům a aby je nedostávaly velké agrokomplexy. Naopak mi přijde nepřijatelné, aby pan předseda vlády zneužíval té své pozice a lobboval tam prostřednictvím své funkce, kterou má, o to, aby se ty dotace nezastropovaly.

Chtěl bych se tedy zeptat, jaký by byl ten finanční dopad do Agrofert holdingu v případě, že by došlo k tomu zastropování tak, jak se o něm mluví na úrovni Evropské unie, a myslím si, že je zcela nevhodné, aby Andrej Babiš tímto způsobem protežoval svoji firmu a svůj zájem.

Myslím si, že by měla být vzhledem k tomu, že se tady bavíme o mnoha a mnoha dalších letech, o budoucnosti České republiky, další programovací období atd., tak by na tom měla být široká politická shoda, že opravdu chceme subvencovat tyto velké zemědělské agrokomplexy, a nikoliv aby se to dělalo těsnou většinou, kterou má hnutí ANO s několika dalšími stranami, pro které je to zrovna krátkodobě výhodné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Předseda vlády je omluven, takže vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský, který byl vylosován na druhém místě. Pana poslance Víta Kaňkovského - minimálně na jeho místě - nevidím, takže tato interpelace propadá, a dalšího tedy požádám o vystoupení pana poslance Pavla Jelínka, který vystoupí v interpelaci ve věci upřesnění programového prohlášení vlády - vysokorychlostní internet. Pane poslanče, dvě minuty jsou vaše.***
Přihlásit/registrovat se do ISP