(15.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

A tím posledním argumentem je, já jsem už to říkal, že zřízení nového okresu Turnov by nebylo úplně koncepční, protože ten okres by měl 32 tisíc obyvatel a plochu 250 km2 a byl by tak nejmenším okresem v České republice. Ten vámi zmíněný Jeseník má 39 tisíc obyvatel, ale rozlohu 719 km2. Takže pokud bychom vyhověli tomuto požadavku, tak by to zřejmě vedlo kromě toho, co jsem všechno popsal, k dalším požadavkům na zřízení nových okresů a tomu bychom asi obtížně čelili objektivními argumenty, pokud bychom jednou ten proces zasahování do okresního zřízení zahájili.

Vzhledem k tomu, že okresní úřady byly v rámci reformy veřejné správy zrušeny, tak je to okresní členění postupně opouštěno a není považováno za základní členění územní správy, takže z mého pohledu není ani příliš logické ty změny podporovat. Nicméně pokud byste trval na té kalkulaci, tak to samozřejmě zadám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi a nyní se táži - ano, pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji panu ministrovi za vyjádření. Budu tedy rád, pokud ministerstvo zpracuje nějakou kalkulaci, která bude podrobněji zpracovávat konkrétní náklady, ty povinné, doopravdy, ne to, co může vzniknout navíc, ale to, co by to doopravdy v nejmenší možné míře znamenalo finančně, abychom věděli, opravdu se mohli rozhodnout kvalifikovaně, jestli to můžeme podpořit, jestli to je logické. Protože ta dostupnost obyvatel, co tam bydlí, tak je doopravdy problémová, jak do těch Semil případně, tak do toho Liberce. A ten Turnov je pro ně doopravdy středobodem všeho dění a bylo by doopravdy dobré, že pokud by to nebylo ekonomicky absolutně nepřijatelné, ale bylo by to naopak ekonomicky přijatelné v rámci toho, že to umožní těm lidem dojíždět apod. zkrácenou vzdálenost, tak pokud ta možnost bude, samozřejmě, tak budu rád za to, že tu kalkulaci ministerstvo zpracuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má pan ministr.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Jak jsem slíbil, tak samozřejmě zadám svým spolupracovníkům, aby to spočítali. Jenom upozorňuji, že to tedy, jak jsem řekl, bude vyžadovat součinnost i jiných ministerstev, takže nemůžu teď slíbit nějaký časový horizont, ve kterém to zpracujeme, ale určitě na tom ty práce zahájíme a materiál budete mít k dispozici.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo pan poslanec Petr Pávek, který bude interpelovat ve věci Dolu Frenštát paní ministryni financí Alenu Schillerovou. A připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, vážení členové vlády. Obracím se na vás ve věci Dolu Frenštát v obci Trojanovice v Severomoravském kraji, kam jsme minulý týden zavítali jako hospodářský výbor. A toto bylo jedno z témat, se kterým jsme tam byli konfrontováni. Tak jsem na sebe vzal úlohu mluvčího hospodářského výboru, protože se tou věcí chceme dále zabývat a máme potřebu ověřit si některé informace, které jsme dostali na místě. A protože Ministerstvo financí, zdá se, je vlastníkem Dolu Frenštát prostřednictvím Priska a následně OKD, tak je vlastně jako první na ráně, co se týká těch dotazů.

Místní samosprávy a spolky by velmi rády viděly, kdyby Důl Frenštát zmizel z povrchu zemského. Ta stavba podle jejich informací spolyká zhruba 60 milionů ročně na pouhou údržbu nebo konzervaci. Zdá se podle jejich informací, že ta stavba nikdy nebyla zkolaudována a vlastník nechal propadnout stavební povolení, takže vlastně je ta stavba dneska nelegální. Zdá se podle těch informací, že tam došlo k nějakým soudům, nějakým procesům. Ty soudy daly této věci za pravdu, ale vrátilo se to do první instance. O tom já moc nevím.

Zajímá mě, jestli vy máte nějakou informaci, já budu v této věci interpelovat dneska i ostatní ministry, kterých se ta problematika týká, tak jestli máte nějaké informace o tom, jak s tím Dolem Frenštát naložit. To znamená, jestli je součástí nějaké širší státní koncepce nebo jestli by mohl být zasypán. Protože podle výroků představitelů místních samospráv (upozornění na čas) je to tak, že jim se ta záležitost nelíbí, rozvoj Beskyd zkrátka vidí úplně jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, máte slovo. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já to nebudu natahovat. V květnu tohoto roku, jak jste správně řekl, Prisko vlastněné Ministerstvem financí vstoupilo do OKD. Stalo se tak poté, kdy nezávislé soudy na základě jasně projevené vůle věřitelů rozhodly o reorganizaci. A řeč OKD je jasná a tou je postupný útlum a zavírání jednotlivých dolů tak, jak byl v podrobnostech popsán v reorganizačním plánu. My ani nemůžeme konat jinak, protože to byla podmínka reorganizace. Z této cesty OKD nemíní sejít, a to ani za situace, kdy zisk za rok 2017 dosáhl řádu jednotek miliard. Stačilo to pouze řídit s péčí řádného hospodáře.

Problematice Dolu Frenštát stejně jako útlumu a uzavírání dalších dolů věnuje Ministerstvo financí náležitou pozornost. Věřte mi, skutečně je tomu tak. V uplynulých dvou měsících se uskutečnila opakovaná jednání s představiteli místních samospráv a tím posledním dokonce bylo jednání tento týden na půdě Ministerstva financí na úrovni mého náměstka pro tyto záležitosti. Podle mých informací OKD o těžbě v Dole Frenštát skutečně neuvažuje. Současná situace tak generuje pouze náklady, bohužel. V nejbližším kroku bude proto Ministerstvo financí iniciovat jednání s příslušnými resorty tak, aby se mohla situace posunout blíže směrem ke konečnému a faktickému uzavření nejen Dolu Frenštát, ale i ostatních dolů, u nichž to okolnosti již umožňují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Ano, pan poslanec Petr Pávek. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Já jsem spokojen, chtěl bych jenom poděkovat za informaci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji, takže tady není potřeba tím pádem reagovat. Takže nyní vyzývám, aby přednesla interpelaci paní poslankyně Věra Kovářová na řádně omluvenou ministryni spravedlnosti Taťánu Malou ve věci střetu zájmů. A připraví se, opět na paní ministryni Taťánu Malou, pan poslanec Zdeněk Ondráček. Tak prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, moje interpelace se týká střetu zájmů. Ne střetu zájmů ve vašem případě, očekávám ostatně, že se na to ptala a bude ptát řada kolegů, ale střetu zájmů v případě komunálních politiků. Za pár dní totiž nabude účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která z mého pohledu mohla být o něco vstřícnější. A to, že nebyla, jde především za vaším předchůdcem, panem ministrem Pelikánem, který byl podle mého názoru velmi rigorózní.

Paní ministryně, na rozdíl od vašeho předchůdce máte za sebou působení v komunální politice, takže očekávám, že budete mít pro starosty, radní a zastupitele větší pochopení. Ptám se proto, zda je možné se domluvit na tom, že bychom se po dvou měsících účinnosti nové úpravy, kdy už budou zřejmé problémy, které přináší, sešly a její fungování vyhodnotily. Předem děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jak jsem již sdělil, tak paní ministryně je řádně omluvena, takže vám odpoví v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny do 30 dnů písemně.

Následně bych chtěl vyzvat pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby přednesl interpelaci - nicméně ho tady nevidím. Takže interpelace propadá. Takže nyní plynule přejdeme a vyzývám paní poslankyni Olgu Richterovou, aby přednesla interpelaci ve věci financování transformace ústavních zařízení na ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála. A připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem také velmi ráda, že tu je pan ministr, a děkuji za to.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se ráda zeptala na dlouhodobou věc, kterou některé kraje řeší vlastně už od roku 2013, 2014, a sice financování transformace ústavních zařízení. Já v těch dvou minutách, které mám, nestihnu popsat, jak důležité je pokud možno nebýt ve velkých zařízeních, ale žít buď s podporou v rodinách, v komunitních službách. Ale asi si všichni umíme představit, že obzvlášť důležité to je u služeb pro ohrožené děti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP