(15.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

My dnes máme dva kraje, Zlínsko a Pardubicko, které s velkým úsilím a každý za několik milionů korun připravily detailní plány transformace svých zařízení, zejména právě té péče o ohrožené děti. V praxi si to můžeme představit tak, že dneska máme několik velkých domů, v nichž bydlí třeba 25, 30 dětí, a už jenom z důvodu té velikosti je těžké co nejvíc to přiblížit rodinnému prostředí. V okamžiku, kdy by ty děti byly rozptýlené, jako je tomu třeba v Plzni, a ještě máme jiné dobré příklady, v běžných bytech, tak by to skutečně prospělo všem a zejména pak jejich startu do budoucího života.

Proto se ptám, jestli je v rozpočtu na příští rok nějak počítáno s tím, aby ty dlouho slibované peníze na počáteční investici do toho rozptýleného bydlení, které se potom v systému mnohonásobně vrátí, budou nějak vyčleněny pro ty kraje, které chtějí, které dobrovolně o tohle stojí. Jestli na tenhle důležitý systémový krok se na MPSV myslí. Moc děkuji za pozornost a jsem zvědavá na odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, děkuji za váš dotaz. A nyní požádám pana ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála, aby vám odpověděl. Pane ministře, máte pět minut.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Krčál Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ten dotaz, protože to je moje srdeční záležitost, kterou jsem možná osm let řešil na kraji a v rámci asociace. Bohužel má to několik fází a já vám zrekapituluji samozřejmě, v jakém stavu celá transformace péče o ohrožené děti je.

V roce 2014 byly osloveny kraje společným dopisem ministrů, Ministerstva práce a sociálních věcí, školství a Ministerstva zdravotnictví, aby se přihlásily do otevřené výzvy, do programu, ve kterém budou mít možnost pracovat a do kterého se přihlásí v rámci transformace tohoto procesu služeb pro pobytová zařízení, která zřizují zejména kraje. Do této výzvy se bohužel zapojil pouze Pardubický a Zlínský kraj. Ne ostatní kraje. Možná to také znáte trošku lépe pod názvem "rozpuštění dětských domovů a kojeneckých ústavů", protože to vzbudilo také velkou nevoli. Současně bylo plánováno, že v souladu s Národní strategií ochrany práv dětí dojde ke sjednocení systému. To by zajistilo nepochybně zkvalitnění a lepší koordinaci všech složek systému. K plánovaným legislativním změnám z tohoto období bohužel nedošlo, což samozřejmě zkomplikovalo i možnost financování těchto transformačních plánů v rámci příslušných operačních programů.

Systém péče o ohrožené děti je bohužel v současné době roztříštěn mezi několik ministerstev - školství, zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jinak jsou financovány ze strany školství dětské domovy, jinak jsou financovány kojenecké ústavy, jinak je také financovaná pěstounská péče a jinak jsou financována i zařízení vyžadující okamžitou pomoc, které hradí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příslušná ministerstva se v této době na spolupráci při vytváření možnosti transformace v jednotlivých krajích nedohodla a z mého pohledu i z toho důvodu, že tato zařízení jsou v majetku kraje a nejprve primárně bylo potřeba vyjednat podmínky, za jakých v jednotlivých krajích budou transformovány nebo ty dětské domovy a ústavy rozpuštěny.

Já se v současné době spojím zcela určitě, nebo spojil jsem se i s Pardubickým krajem a Zlínským krajem, abychom se dohodli na financování těchto dvou projektů, protože si myslím, že jsou pro to další jednání velmi důležitým příkladem, poněvadž se jim podařilo transformační projekty připravit, to je jedna věc, a jsou v současné době také připraveny projekty na to, aby děti přešly do menších domácností, podobně jako tomu bylo u transformace péče o mentálně postižené, kde se tento projekt podařil i s tím následným financováním. Protože pro vaši informaci, jsou financovány z Ministerstva práce a sociálních věcí, tzn. z provozních financí na sociální služby.

Tuto situaci - a to chci říct na závěr a slíbit to - chci řešit s příslušnými resorty. Musí zde vzniknout na základě spolupráce a řešení tohoto stavu meziresortní skupina ministerstev práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví tak, abychom se do budoucna domluvili nejenom na dalších transformacích a vypsání této výzvy, ale také na financování těchto služeb, což je velmi důležité.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně, máte zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji velmi za odpověď. Já bych se ráda v doplňující otázce zeptala, jestli když říkáte, v čemž s vámi zcela souhlasím, že právě příklad těch dvou krajů, které chtějí, by mohl být tím příkladem, který táhne, a mohl by to být jakýsi pilot, vzor, jestli právě z toho důvodu MPSV bude ochotné tak trošku třeba zastoupit i roli MŠMT a řekněme v diskusích nad rozpočtem se zasadit o to, aby právě těch ve skutečnosti jenom několik desítek milionů, což v rámci celého rozpočtu není zas tolik, získalo. Jde mi skutečně o to, zda před tou otázkou sjednocení, která je na obrovsky dlouhé lokte, a vůbec není jisté, jak dopadne, zkusíte v MPSV nasadit svoji politickou váhu, aby přes pilotní projekty dvou krajů se třeba povedlo inspirovat další.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Slovo má pan ministr Petr Krčál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Krčál Vážená paní poslankyně, jsem rád, že si vážíte role Ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně já chci zdůraznit to, že bych rád spolupracoval se všemi těmi třemi resorty. V prvé řadě mám vymyšleno to, že se zúčastním jednání všech těch krajů a znovu tuto otázku otevřu. Protože si myslím, že je to velmi důležité, tak aby primárně byla tato záležitost projednána na úrovni krajů, protože kraje jsou zřizovateli těchto zařízení, financovány jsou jednak z Ministerstva práce a sociálních věcí, částečně přes ty ZDVOPy a pak hlavně přes Ministerstvo školství u dětských domovů a z Ministerstva zdravotnictví u kojeneckých ústavů. Takže společná role těchto ministerstev je neodmyslitelná. Musí být. V každém případě, tak jak jste říkala, využiji těch dvou příkladů k tomu, abychom do tohoto projektu zapojili ty ostatní kraje a aby těch příkladů samozřejmě bylo daleko víc. Protože transformace ve dvou krajích je v současné době velmi málo. Finanční prostředky, jak jsem říkal, jak v Pardubickém, tak ve Zlínském kraji najdeme v rozpočtu a zcela určitě se s oběma kraji spojím tak, abychom našli schůzku v těch dalších dnech, až převezmu resort, a mohli jsme se o finančních prostředcích na tento projekt bavit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. A nyní vyzývám pana poslance Lukáše Bartoně, který podá interpelaci ve věci Národního programu vzdělávání na řádně omluveného pana ministra Roberta Plagu, a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP