(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. V souladu s jednacím řádem vás informuji, že řádně omluvený nepřítomný pan ministr vám odpoví do 30 dnů.

Nyní tedy prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci vymahatelnosti práva na informace. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já už se řadu let věnuji právu na informace a zabývám se celou řadou otázek, které se toho týkají, a vím o mnoha a mnoha případech lidí, kteří chtěli v legitimních kauzách získat informace od státních úředníků, a bohužel kvůli nedokonalému systému práva na informace se ocitli v nekonečném kolečku vracení rozhodnutí odvolacím správním orgánem, ze kterého není žádný způsob, jak se z něho dostat. Jde o případy, kdy si třeba novinář požádá o nějaké informace a následně 14krát podává odvolání a to rozhodnutí je vždycky zrušeno jako nezákonné, ale ten člověk se k těm informacím nedostane. To znamená, není tady efektivní ochrana práva na informace, které je zaručeno ústavním pořádkem České republiky v článku 17 Listiny práv a svobod.

A já jsem vás chtěl požádat o to, abyste se zasadil o zlepšení vymahatelnosti práva na informace, a to nemluvíme o případech, které jsou problematické, jako jsou třeba i kverulační žádosti o informace, ale v těch případech, kde lidé opravdu legitimně hledají informace, které mají úřady k dispozici, kde to může přispět nejenom informovanosti a veřejné debatě, ale i ekonomice, protože ty informace jsou znovu využitelné. Stát má spoustu ekonomicky velmi zajímavých informací, jako jsou třeba informace, které jsou o jízdních řádech, kdy jezdí které spojení, aby to šlo propojit. A i v tomto případě docházelo k tomu, že úřady nebyly ochotné poskytovat informace o jízdních řádech a udržovaly monopol jedné společnosti.

Takže v tomto případě si myslím, že bychom se měli zasadit o nápravu toho současného stavu. Víme, že zákon o svobodném přístupu k informacím byl přijat v roce 1999, začal platit 1. 1. 2000, teď nás čeká dvacetileté výročí, a měli bychom pro to něco udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů. A já prosím pana poslance Dominika Feriho, který bude interpelovat ministryni Malou ve věci civil.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak ještě jednou. Paní ministryně je ministryní jeden den. Nebyla v předchozí vládě a bylo by velmi nefér pokládat jí nějaké záludné otázky týkající se stavu na ministerstvu. Proto jsem zamýšlel se jí zeptat na její vize. Tady v tom příspěvku to měla být vize stran civilního řádu soudního, který je teď ve stadiu věcného záměru. Bohužel paní ministryně tady není. A to jediné, co chci připodotknout, je, že její omluva došla 45 minut po rozlosování interpelací, kdy se ukázalo, že třetina dnešních interpelací je na ni. To je to jediné. Na tyto věci, kterými se budeme zabývat několik následujících měsíců a let, se samozřejmě doptám v budoucnu. Děkuji.

A ještě pro pořádek, stahuji interpelace pod číslem 13, 14, 25, 27. To znamená všechny dnešní, jak ty předchozí, tak ty následující. Děkuji a hezký zbytek dne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní tedy prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat paní ministryni Malou ve věci rady pro soudnictví.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já musím předně poněkud paradoxně pochválit paní ministryni Malou, že tady není, protože podle mých informací odjela do Brna vyřešit souběh svých funkcí, což je dobře, protože ministr by se měl věnovat své práci na plný úvazek.

A nyní k tomu předmětu interpelace, což je rada pro soudnictví. Rada pro soudnictví je institut, který je zaveden ve velké části zemí Evropské unie. My jsme byli s delegací ústavněprávního výboru v Nizozemsku a měli jsme tam setkání s místopředsedou tamější rady pro soudnictví a předsedou evropské sítě rad pro soudnictví a probírali jsme tam možnosti zavedení rady pro soudnictví v České republice. Protože když se vžijete do role ministra spravedlnosti, tak si musíte uvědomit, že to je velmi těžké provádět v justici nějaké reformy, protože justice z povahy českého ústavního systému, a je to tak správně, z povahy dělby moci, musí být nezávislá. A tak i ministr, který se snaží zvýšit kvalitu justice, zákonitě narazí na určitý odpor soudců a potřebuje jasného partnera, který by reprezentoval justici, garantoval by její nezávislost jakožto celé té odnože v rámci systému dělby moci. A my vzhledem k tomu, že máme tři nejvyšší soudy, takovou jednoznačnou instituci, která by převzala zodpovědnost za obecné soudnictví i Ústavní soud a snažila se o kvalitu toho soudního systému vůči občanovi, aby dostal svoje rozhodnutí spravedlivě a v řádné době, takovou instituci bohužel nemáme.

Já jsem chtěl paní ministryni poprosit, jestli by zvážila možnosti, že by Česká republika připravila zavedení tohoto institutu a přidali jsme se tak k poměrně široké rodině států, které mají tohoto garanta nezávislosti justice. Na druhou stranu musím říci, že nikdo z nás nechce, aby justice byla nezávislá na zákonech a aby tady došlo (upozornění na čas) k jakémusi zapouzdření jako v balkánských státech a na Slovensku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně vám odpoví písemně do 30 dnů. A jelikož pan poslanec Feri stáhl svoji následující interpelaci, tak prosím pana poslance Pávka, který bude interpelovat ministryni Dostálovou ve věci Dolu Frenštát.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, toto je poslední interpelace ve věci Dolu Frenštát, navíc na ministryni, která před chvílí odešla, takže se ústní odpovědi nedočkám. Ale ministryně Klára Dostálová za Ministerstvo pro místní rozvoj hraje důležitou roli a já bych tu odpověď rád dostal pokud možno dříve než na 30 dní, poněvadž tam právě probíhá vlastně to řízení o odstranění stavby. Tam podle informací, které mám z regionu, tak stavba toho dolu nikdy nebyla zkolaudována a bylo u ní neustále prodlužováno stavební povolení až do dne, kdy někdo tuto záležitost opomněl udělat, to stavební povolení propadlo, a tím se ta stavba stala nelegální a vlastně jako nelegální stavba musí být odstraněna. Vedou se tam nějaká soudní řízení. Já jsem doufal, že obdržím informace věcně správné, tak bych v této věci chtěl paní ministryni požádat, aby mně ty informace doručila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní ministryně vám odpoví do 30 dnů písemně. A nyní, jelikož pan poslanec Munzar stáhl svou následující interpelaci, tak poprosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat pana ministra Plagu ve věci národního vzdělávacího programu.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se v zásadě odkazuji na to, co už pronesl Lukáš Bartoň, který měl podobnou interpelaci. Také mě zarazilo, že už od roku 2004 máme v platném školském zákoně ustanovení o tom, že máme mít národní program vzdělávání, ze kterého mají vycházet následně rámcové vzdělávací programy a tak dále. Ten dokument za 14 let platnosti zákona nebyl přijat, a tudíž se neustále dostáváme do naprosto zbytečných debat o tom, jestli se má zavádět větší finanční gramotnost nebo jestli se má zavádět programování na základní škole, co konkrétně by se mělo učit s ohledem na vývoj technologií a řekněme vývoj společnosti. Všechny tyto informace by měly projít širokou politickou a veřejnou debatou po konzultaci, kterou by provedlo Ministerstvo školství se zainteresovanými aktéry. A tento dokument má být schvalován podle platného zákona parlamentem. Bohužel k tomu nikdy nedošlo a myslím si, že bychom to konečně měli napravit, abychom si tyto diskuse už pak mohli odpustit a aby pro tvorbu těch rámcových vzdělávacích programů existoval dokument, který bude mít demokratickou legitimitu i této slavné Sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP